AktualityAkviziceModernizace

Nová Gripen Training Academy bude školit i české piloty

V současné záplavě mediálních zpráv okolo celosvětové pandemie Covid-19 poněkud zapadla informace o zřízení nové Gripen Training Academy ve Švédsku. Ta by měla kompletně zajistit přeškolení a výcvik domácích a zahraničních pilotů na letouny JAS-39 Gripen, a převzít tak úkoly původního Gripen Training Centra. Nová akademie byla vytvořena na letecké základně Såtenäs, kde sídlí křídlo  F7 „Skaraborgs“ švédského letectva, a vznikla na smluvním základě mezi společností Saab, švédskými ozbrojenými silami a úřadem pro vyzbrojování FMV.

Dohoda o zřízení akademie byla podepsána v únoru 2020, ale nábor pilotů-instruktorů a pozemního personálu proběhl již v loňském roce. Účelem společného projektu je spolupráce na stávajících či budoucích vzdělávacích a výcvikových potřebách všech uživatelů platformy Gripen. Vzhledem k poměrně velkému zapojení civilních zaměstnanců do společného programu je možné usuzovat, že jedním z cílů tohoto společného projektu je personálně odlehčit Flygvapnetu. Původní Gripen Training Centrum totiž bylo přímo součástí křídla F7 a v poslední době značně personálně zatěžovalo fungování celého útvaru.

Gripen Training Academy bude využívat infrastrukturu a simulátorové vybavení křídla F7 švédského letectva v Såtenäs, naopak společnost Saab dodá systémy podpory misí (MSS – Mission Support Systems) a omezený počet pozemního zabezpečujícího vybavení (GSE – Ground Support Equipment). Letecký výcvik v nové akademii budou zajištovat jak instruktoři přímo z řad Flygvapnetu, tak i civilní instruktoři společnosti Saab. V jejich případě jde však v podstatě o bývalé příslušníky Flygvapnetu. Podobná situace je i s pozemním personálem, který bude zajištovat fungování akademie rovněž s pomocí techniků společnosti Saab. Ti pocházejí jak z bývalého armádního prostředí, tak i z civilního sektoru.

Gripen Training Academy asistovala při výcviku švédských pilotů Gripenů už během roku 2019 a v nynější době již zajišťuje i přeškolení pilotů z České republiky a Maďarska. Současným zaměřením akademie je výcvik na platformě Gripen C/D, současně už ale začalo plánování nadcházejícího přeškolení na nový Gripen E. Piloti z České republiky a Maďarska budou i nadále přeškolováni na verzi JAS-39C/D na základě dohodnutých podmínek smlouvy o pronájmu, naopak první brazilští piloti zahájí výcvik na platformě Gripen D/E během třetího čtvrtletí roku 2020. Počet letadel, respektive počet letových hodin bude definován konkrétní potřebou výcviku.  Jinak čeští piloti absolvují v Såtenäs základní tříměsíční přeškolení na Gripeny a po návratu zpět do ČR pak v sestavě 211. taktické letky pokračují v taktickém bojovém výcviku na tomto typu.

 

Multinational Aviation Training Centre  2 – promarněná šance?

V souvislosti s přeškolováním českých pilotů na letouny JAS-39 Gripen je dobré zmínit i jednu velice zajímavou aktivitu, o které se příliš neví, a dnes už je v podstatě zapomenuta. V roce 2015 na dvoudenní Konferenci velitelů vzdušných sil, která se uskutečnila v Praze v termínu 12. až 13. března, Česká republika představila vizi na zefektivnění mezinárodního výcviku taktického letectva s využitím nedávno utvořeného Mnohonárodního centra leteckého výcviku MATC (Multinational Aviation Training Centre) jako rámce pro rozšíření výcviku pro taktické letectvo pod názvem MATC 2.

S iniciativou vybudovat Mnohonárodní výcvikové centrum přišla právě ČR, samotné MATC pak funguje od roku 2012. Jeho cílem je vzájemné využívání schopností účastnických států a zlepšení koordinace jejich společného úsilí především v oblasti výcviku a provozování vrtulníkového letectva. Umožňuje tak zúročit dlouholeté zkušenosti AČR s používáním vrtulníků řady Mi-35/171 ruské provenience v rámci mezinárodní spolupráce.

Spolupráce v rámci MATC se v současnosti účastní ČR, Chorvatsko, Maďarsko a Slovensko. Jejich vzdušné síly mohou využívat volných výcvikových kapacit, které účastnické státy nabídly jako svůj příspěvek do portfolia MATC, a to na bázi reciprocity nebo přímých plateb za poskytnuté produkty nebo služby. Cílem je dosáhnout významných finančních úspor a přispět k vyšší úrovni vycvičenosti příslušníků ozbrojených sil účastnických států díky interoperabilitě, kterou by měl společný postup zajišťovat. Současný výcvikový program MATC je uznáván všemi vojenskými autoritami pro standardizaci v daných státech.

Zvažované Mnohonárodní centrum leteckého výcviku MATC 2 mělo především využívat moderní cvičné letouny L-39NG, se kterými se v pardubickém Centru leteckého výcviku počítalo nejpozději v roce 2022. V reálu je situace ovšem taková, že ještě na jaře letošního roku nebyla stále podepsaná kupní smlouva a je tedy otázkou, kdy moderní eNGéčka skutečně dorazí k CLV. (foto: Aero Vodochody, www.aero.cz)

 

Česká republika v rámci představené vize nově vytvořeného centra MATC 2 nabízela využití kapacit Centra leteckého výcviku (CLV), které už je součástí MATC a nabízí výcvikové možnosti s využitím strojů L-39C Albatros či Z-142CAF, a Taktického simulačního centra (TSC) v Pardubicích. Koncept výcviku MATC 2 byl plánován jako modulární „dle požadavku zákazníka“ a výcvikový program se měl soustředit na komplexní výcvik taktického letectva, od úvodního screeningu až po závěrečné přeškolení na nadzvukové letouny. Všichni účastníci mohli přispívat vlastními schopnostmi a technikou, například Chorvatské letectvo mohlo vyčlenit své letouny PC-9. Jednotlivé části výcviku se předpokládaly realizovat v různých státech s využitím mezinárodního instruktorského sboru – počítalo se například s využitím maďarských instruktorů se zkušenostmi z kanadského výcvikového centra v Cold Lake. Celý výcvik měl být zároveň specificky upraven pro státy, které mají ve výzbroji letouny JAS-39 Gripen, nebo plánují jejich pořízení. Samotné přeškolení na platformu Gripen pak mělo být realizováno na spárkách JAS-39D a s využitím instruktorů společnosti Saab.

Struktura výcviku zamýšleného mezinárodního centra MATC 2.

Hlavním benefitem MATC 2 měla být mnohem kvalitnější příprava pilotů, nižší náklady na jejich výcvik a především snížení věku přeškolení na nadzvukové letouny JAS-39. Původní koncept výcviku a výběru pilotů na nadzvukovou techniku totiž fungoval v AČR poněkud odlišným způsobem, než je tomu dnes. Během studia uchazečů na Univerzitě obrany v Brně se nejprve provádí testovací letecký výcvik v délce cca 50 letových hodin na letounu Zlín Z-142CAF v pardubickém CLV, který má za cíl ověřit pilotní schopnosti studentů. Další letecký výcvik absolvují studenti až po ukončení bakalářského studia. Po nezbytné pozemní a materiální přípravě absolvent zahajuje výcvik na předurčeném typu letounu. V případě taktického letectva je to proudový L-39C Albatros, na kterém absolventi nalétají minimálně 200 hodin ve dvouletém výcvikovém cyklu, který zahrnuje základní, pokračovací a případně i bojový výcvik.

Po ukončení výcviku v CLV piloti ve věku cca 26 let a s celkovým náletem zhruba 250-300 hodin následně přecházeli ke 213. výcvikové letce na 21. zTL v Čáslavi, kde pokračovali v taktickém bojovém výcviku na strojích L-39ZA a L-159T1. Ten zahrnoval dalších minimálně 200 hodin. Po zhruba třech letech odcházeli s celkovým náletem 500 hodin ke 212. taktické letce, kde absolvovali kompletní taktické létání na L-159A s důrazem na použití A2G, CAS a v omezené míře na A2A. Ti nejlepší pak zhruba ve věku 33-34 let odcházeli do Švédska k přeškolení na vysněné nadzvukové Gripeny, a v této době už měli nalétáno cca 800 hodin. Zhruba od roku 2016 však letectvo upravilo koncept výcviku, tak aby se na nadzvukové Gripeny dostali piloti v podstatně nižším věku. Nově se tak na JAS-39 Gripen přeškolují vybraní piloti přímo po ukončení taktického výcviku na letounech L-159T1+ a L-159T2 u 213. výcvikové letky. Odpadlo tak původní povinné kolečko na L-159A u 212. taktické letky a na Gripen jsou tak schopni přejít piloti už okolo 28-29 let věku.

Zamýšlené MATC 2 předpokládalo v domácích podmínkách klasické zahájení výcviku na Z-142CAF a následně pětiletý intenzivní výcvik na moderních L-39NG, vybavených tzv. glass kokpitem (MFD, HUD, HOTAS) s celkovým náletem cca 550 hodin. Poté mělo v rámci MATC 2 následovat přeškolení na spárky JAS-39D a zhruba ve věku 27-28 let měli piloti přicházet ke 211. taktické letce a pokračovat v taktickém výcviku na strojích JAS-39C. Tolik tedy k původním záměrům, které zřejmě nebudou realizovány.

Přechod vybraných pilotů 213. výcvikové letky na nadzvukové Gripeny dnes usnadňují modernizované stroje L-159T1+ a úplně nové L-159T2. Díky celkové změně konceptu výcviku a výběru pilotů na nadzvukovou techniku jsou dnes schopni se na Gripen dostat piloti už ve věku okolo 28-29 let. (foto: Radim Špalek)

 

K samotnému přeškolení na nadzvukové Gripeny v rámci MATC 2 měly být zřejmě využívány spárky JAS-39D českého letectva a švédského Flygvapnetu, samotný výcvik pak měli zajišťovat rovněž instruktoři společnosti Saab.  (foto: Aleš Hottmar)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: Training and Support, European Defence Review on-line, https://www.edrmagazine.eu/training-and-support; Integrace výcviku taktického letectva,  http://www.aobp.cz/_new/wp-content/uploads/2015/12/1-MATC-2-30_11_2015_v2.pdf)