AktualityCvičení

Vzdušné souboje DACT v rámci přeshraniční spolupráce

I v době současné koronavirové krize Vzdušné síly AČR pokračují ve výcviku, i když samozřejmě v určité omezené míře, dané především aktuální situací v Evropě. Zrušena totiž musela být celá řada mezinárodních výcvikových aktivit, se kterými počítal plán vojenských cvičení pro rok 2020. Neuskuteční se tak například velké alianční cvičení Tiger Meet 2020 na portugalské základně Beja, jež mělo proběhnout v květnovém termínu, a je velice pravděpodobné, že zcela zrušeno či přesunuto na jiný termín bude ještě několik dalších zahraničních cvičení.

Na druhou stranu se i v této složité době Vzdušné síly AČR snaží realizovat výcvik s našimi zahraničními partnery alespoň v rámci přeshraniční spolupráce. V případě sil a prostředků vyčleněných pro NATINAMDS (systém integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO) jde především o bilaterální spolupráci s našimi sousedy v rámci tzv. přeshraničního výcviku na základě dříve uzavřených smluv.

Asi nejintenzivnější spolupráce byla doposud s Německem v rámci cvičení Cross Border, které mají za cíl zdokonalit piloty v provádění  Air-to-Air operací a létání ve prospěch NATINAMDS, stejně tak jako zdokonalení směn CRC (centrum řízení a uvědomování vzdušných sil) v postupech navádění na cíl. Veškeré lety při Cross Border jsou realizovány z mateřských základen, což značně usnadňuje situaci. Partnerem čáslavských stíhačů jsou nejčastěji letouny EF2000 od TLG 74 (Taktisches Luftwaffengeschwader) ze základny v bavorském Neuburgu, se kterými se procvičují různé scénáře vzdušného boje za hranicí viditelnosti a manévrové vzdušné boje. Tento společný výcvik se realizuje jak v českém vzdušném prostoru, tak v německém.

Pouze ilustrační snímek z DACT 1vs1 mezi švédským Gripenem a španělským EF2000, neboť podobné snímky se zásadně nezveřejňují. Souboje většinou vyhrává strana, která připravuje taktický námět celého cvičení. (zdroj: Stridspiloterna)

Intenzivní spolupráce je v současnosti realizována i se Slovenskem. Už v roce 2015 učinili předsedové vlád České republiky a Slovenska na společném zasedání vlád obou zemí prohlášení, ve kterém deklarovali oboustranný zájem vytvořit podmínky pro úzkou spolupráci vzdušných sil ČR a SR při zajišťování ochrany vzdušného prostoru obou států a také proti hrozbám nevojenské povahy, například při únosu civilního letounu. Tato spolupráce měla být nad rámec Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO.

Konkrétní podmínky byly následně vymezeny ve Smlouvě mezi ČR a SR o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, jež byla podepsána v Bruselu v roce 2017. V pondělí 18. března 2019 pak předložil ministr obrany Lubomír Metnar vládě České republiky návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil OSSR ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění této smlouvy. V návaznosti na sjednání Smlouvy byla zároveň sjednána Dohoda mezi ministerstvy obrany obou států o konkrétním provádění smlouvy, jež umožňuje přeshraniční působení hotovostních stíhacích letounů. V praxi to umožnilo realizovat občasný výcvik českých hotovostních letounů JAS-39C ve vzdušném prostoru Slovenska a nácvik přiblížení na leteckou základnu Sliač (LZSL) jako alternativního letiště pro vynucené přistání během ostrého zásahu.

Dalším partnerem, se kterým je realizována přeshraniční spolupráce, je nejnověji Polsko. Ve vztahu k Polsku existuje již od roku 1997 ujednání mezi Ministerstvy obrany ČR a Polska o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi ČR a Polskem. V roce 2010 polská strana navrhla sjednání nové mezinárodní smlouvy v této oblasti, která původní nahradí a mimo jiné umožní spolupráci v rámci NATINAMDS včetně přeshraničních letů hotovostních stíhacích letounů plnících úkoly v rámci tohoto systému. Česká strana od počátku usilovala, aby dohoda umožňovala co nejširší spolupráci obou smluvních stran v oblasti vojenského leteckého výcviku a zajišťování vojenského letového provozu. Po několika kolech úprav a vývoje podoby dohody byl návrh na její sjednání v ČR finálně projednán v říjnu 2017. Polsko následně znění definitivně potvrdilo cestou svého přidělence obrany v ČR v únoru 2019.

Účelem navrhované dohody je spolupráce v oblasti vojenského výcviku, cvičení, vojenské letecké přepravy a plnění úkolů NATINAMDS. Zároveň upravuje základní podmínky provádění letů vojenských letadel jedné smluvní strany ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany a postupy v případě stavu nouze a při vyšetřování a vysvětlování leteckých nehod a vážných incidentů. Ministerstva obrany obou států v návaznosti na dohodu sjednají úpravu prováděcího dokumentu k dohodě, který stanoví společná pravidla pro pružné užívání přeshraničního vzdušného prostoru a stanoví jeho vymezení. Tuto technickou dohodu pak podepsali na Dnech NATO 2019 v Mošnově gen. Petr Hromek za AČR a gen. Tadeusz Mikutel za Ozbrojené síly Polska. V praxi to opět znamená, že české Gripeny mohou působit ve vzdušném prostoru Polska, a naopak polské letouny mohou chránit i ČR či zde pomáhat letounům v nouzi.

K zatím poslední přeshraniční aktivitě došlo v tomto týdnu při spolupráci s polským letectvem. V úterý 5. května tak dvojice českých hotovostních strojů JAS-39C letěla do polského vzdušného prostoru jižně od letecké základny Łask, aby se zde střetla v rámci DACT s polskými stíhači na F-16C pravděpodobně od 10. taktické letky ze 32. Blot v Łasku. Podobné vzdušné souboje mají přesně daný námět, a pokud strana, která plánuje celou akci, neudělá nějakou zásadní taktickou chybu, většinou vyhrává. Cílem je ověřit předem nacvičené postupy a taktiku vzdušného boje.

Přeshraniční spolupráce s našimi partnery z Německa, Slovenska a Polska má rozhodně pro Vzdušné síly AČR smysl a přispívá k dalšímu zdokonalování dovedností na obou stranách.

Polské F-16C Block 52 patří mezi nejmodernější Šestnáctky v Evropě a pro vzdušný boj disponují velmi účinnou výzbrojí v podobě střel AIM-120C-7 AMRAAM a AIM-9X Block II Sidewinder, ke kterým mohou polští piloti používat i přílbové zaměřovače JHMCS.  (foto: Aleš Hottmar)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Mattia Bernardiniwww.army.cz)

(zdroj: oficiální facebookový profil 21. zTL Čáslav, dohoda o spolupráci v oblasti vojenského letectví s Polskou republikou a Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru – tiskový odbor MO ČR, www.army.cz; https://www.adsbexchange.com/)