AktualityTechnikaZahraniční mise

Kbelské Casy zabezpečí transport „převaláků“ do Kazachstánu

Armáda České republiky a konkrétně 24. základna dopravního letectva v Praze-Kbelích jsou jedním z partnerů důležitého programu návratu koní Převalského do volné přírody, který dlouhodobě organizuje pražská Zoo a česká „dopravka“ zabezpečuje přepravu samotných koní do vzdáleného Mongolska. Letos v červnu čeká kbelské posádky další zajímavý úkol v rámci projektu „Návrat divokých koní 2024“,  tentokrát však bude cílovou destinací Kazachstán a jeho národní park Altyn Dala.

Kůň Převalského je jediný do současnosti přeživší divoce žijící druh koně, který byl na přelomu 60. a 70. let minulého století ve volné přírodě téměř vyhuben a přežil jen díky péči zoologických zahrad a dlouholeté mezinárodní spolupráci. Zoo v Praze chová koně Převalského od roku 1921 a od roku 1959 vede i celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu.

Na území ČR jsou „převaláci“ chováni ve třech lokalitách, a to jednak přímo v areálu pražské zoologické zahrady, dále v chovné stanici v Dolním Dobřejově a nově i v rezervaci na Dívčích hradech. Od roku 2011 zároveň pražská Zoo organizuje transporty koní do západní části Mongolska, které je původní domovinou těchto zvířat. Dosud bylo do Mongolska v rámci projektu „Návrat divokých koní“ přepraveno v období let 2011 až 2019 celkově 38 koní v devíti leteckých transportech.

Ačkoliv je přeprava koně Převalského transportními letouny CASA C-295M na sociálních sítích různě zesměšňována či cíleně dehonestována, ve skutečnosti jde o mimořádně náročný úkol, který však v celkovém objemu přepravních letů 24. zDL představuje zcela marginální část. Vzhledem ke vzdálenosti a specifikům přepravy živých zvířat jde z logistického hlediska o extrémně složitý projekt, na kterém se podílí obrovské množství lidí nejen v ČR a který je pro příslušníky kbelské základny rozhodně zpestřením služby.


S „převaláky“ do Kazachstánu

V roce 2022 se kazašská vláda obrátila na pražskou Zoo s žádostí o spolupráci ohledně reintrodukce koní Převalského do kazašských stepí. Výsledný projekt „Návrat divokých koní 2024“ vznikl nejprve z neformálních diskusí mezi ambasádami či zoologickými zahradami a následně získal i silnou podporu ze strany kazašské a české vlády. Následně došlo 24. dubna 2023 v rámci Kazašsko-českého podnikatelského fóra k podpisu memoranda o spolupráci, které předpokládá návrat koní Převalského do Kazachstánu. Nezanedbatelnou roli hrály i vynikající zkušenosti  z obdobných aktivit, realizovaných dříve v Mongolsku, a důležitá byla samozřejmě i osobní iniciativa ředitele pražské Zoo Miroslava Bobka.

První transporty koní Převalského z Evropy do Kazachstánu proběhnou už letos v červnu a současné plány počítají s přepravou tří hřebců a pěti klisen z Prahy a Berlína dvěma letouny CASA C-295M kbelské  24. základny dopravního letectva. Čtyři koně vypraví pražská Zoo jednou Casou z vojenského letiště Praha-Kbely, další čtyři pak vypraví Tierpark Berlín druhým C-295 z berlínského letiště. Oba letouny odstartují v pondělí 3. června 2024 po poledni a po mezipřistáních v tureckém Istanbulu a ázerbájdžánském Baku přistanou po více než 4.000 km dlouhé letové trase v úterý 4. června v Arkalyku ve středním Kazachstánu.

Armáda zároveň vybrala dvě další záložní přistávací plochy v Kazachstánu, pokud by z důvodu meteorologických podmínek nebylo možné přistát v Arkalyku. Samotné letiště Arkalyk (UAUR) se nachází 9 km severně od centra města a jde o malé civilní letiště bez prostředků RTZ, postavené ještě během sovětské éry. Jeho infrastruktura je dnes už značně zchátralá a dlouhodobě neudržované dráhové systémy včetně hlavní asfaltové RWY 08/26 o délce 2.500 m vykazují špatnou kvalitu povrchu. Letiště v minulosti využívala převážně ruská vesmírná agentura jako stanoviště záchranných a pátracích vrtulníků, používaných při vyhledávání návratových kabin misí Sojuz. Z českého pohledu je pak zajímavostí, že letiště v Arkalyku se stalo i důležitým bodem pro prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka, neboť návratová kabina Sojuzu 28 s Remkem a Gubarevem přistála právě nedaleko odtud.

Z Arkalyku bude transport koní pokračovat již pozemní cestou do aklimatizačního centra Alibi v rezervaci Altyn Dala, založené teprve v roce 2012. V Kazachstánu byla oblast „Zlaté stepi“ s rozlohou téměř 7.000 km2 vybrána pro reintrodukci koně Převalského mimo jiné proto, že jde o úživnou step s dostatkem vody či vhodným profilem terénu a kde Asociace pro ochranu biodiverzity Kazachstánu (ACBK) dlouhodobě pracuje na zachování stepní krajiny. Cílem „kazachstánského“ projektu je přepravit ve spolupráci s AČR během pěti let do oblasti Altyn Dala alespoň 40 koní Převalského, kteří budou tvořit základ zdejší populace.

Podobný projekt připravuje Zoo Praha do budoucna i pro Údolí klášterů ve východním Mongolsku, kde by minimálně padesát nových koní Převalského mělo zlepšit genetickou rozmanitost místní populace těchto zvířat. Je pravděpodobné, že i na tomto projektu bude participovat dopravní letectvo AČR, které snad již v uvedené době bude disponovat novými transportními letouny C-390, které poskytnou přepravovaným zvířatům a jejich početnému doprovodu přeci jenom větší komfort a mnohem rychlejší přepravu do cílové destinace.

Od roku 2012 se jako cílová destinace při převozu „Převaláků“ do Mongolska využívá „polní“ letiště v Bulganu. Jde o vnitrostátní letiště v provincii Khovd na západě Mongolska, které je otevřené jen sezónně a jeho využití pro účely transportu koní schvaluje přímo mongolská vláda. Letiště disponuje nezpevněnou RWY 17/35 o rozměru 1.800 m × 40 m, jejíž povrch tvoří uválcovaný štěrk a na kterou je možné přistávat pouze z jižního směru kvůli vysokým horám na severu. Někdy okolo roku 2014 vznikly úvahy o možném přistání Casy na ploše přímo u aklimatizační ohrady v Tachin Talu jižně od Bulganu, kde již v minulosti některé letouny údajně přistávaly. Toto řešení mělo za cíl vypustit dlouhou a únavnou pozemní přepravu z Bulganu do aklimatizační ohrady. V dubnu 2014 se zde proto uskutečnil terénní průzkum, jenž potvrdil, že po dílčích úpravách terénu by takové řešení bylo možné. Jenže mongolský Úřad pro civilní letectví následně neudělil potřebný souhlas s přistáním letounů v této lokalitě a tak české Casy přistávají stále v Bulganu. Zároveň je dobré upozornit, že během přistání na uválcovanou štěrkovou dráhu bulganského letiště hrozí defekt pneumatiky a kbelské posádky si tak na cestu do Mongolska berou veškeré potřebné náhradní díly a přípravky pro případnou výměnu kola. (foto: Adam Dvořák, Miroslav Bobek, Václav Šilha, Petr Jan Juračka, Zoo Praha, https://www.zoopraha.cz/)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Kryštof Bobek, Zoo Praha, https://www.zoopraha.cz/)

(zdroj: článek „OSM KONÍ PŘEVALSKÉHO POLETÍ LETOS ARMÁDNÍMI LETOUNY DO KAZACHSTÁNU“, autor Filip Mašek, https://www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/14589-osm-koni-prevalskeho-poleti-letos-armadnimi-letouny-do-kazachstanu; článek „Praha pošle koně Převalského i do Kazachstánu, první transport plánuje v červnu“, https://www.idnes.cz/praha/zpravy/kone-pravalskeho-cesko-praha-mongolsko-kazachstan-preprava.A240305_104859_praha-zpravy_vich; článek „Eight Przewalski’s Horses to Return to Kazakhstan in Summer“, https://astanatimes.com/2024/03/eight-przewalskis-horses-to-return-to-kazakhstan-in-summer/)