AktualityCvičení

Výcviku transportního letectva ve španělské Zaragoze se opět účastnila CASA kbelské základny

Ve dnech 3. až 14. září letošního roku se uskutečnil další kurz European Tactical Airlift Programme-Course  (ETAP-C 18/4), který je znám spíše pod svým původním názvem  European Advanced Airlift Tactics Training Course (EAATTC) a který je zjednodušeně řečeno zaměřen na taktické létání transportními letouny a jejich posádky cvičí zavedené standardizované postupy při společném plnění transportních úkolů. Hostitelskou základnou letošního kurzu ETAP-C 18/4 byla španělská Zaragoza a Vzdušné síly AČR se tohoto výcvikového kurzu účastnily opět po více než roce, kdy byl hostitelskou základnou bulharský Plovdiv.

Cvičení ETAP (EAATTC) vzniklo z iniciativy Evropské obranné agentury (EDA) a kurz je veden pracovním týmem složeným z European Air Transport Command (EATC), European Defence Agency (EDA), příslušníků hostitelského státu a zkušených instruktorů. Cílem kurzů EAATTC/ETAP je poskytnout posádkám transportních letadel výcvik v taktickém létání za účelem dosažení interoperability evropských vzdušných sil. Posádky jsou zde zasazovány do scénáře nasazení v ozbrojeném konfliktu jako součást společných operací vyžadujících plnění úkolů taktické vzdušné přepravy. První týden cvičení je zaměřen především na základní úkoly v rámci jednotlivých letů. Ve druhém týdnu se postupně zvyšuje náročnost úkolů až po lety v bojových formacích. Procvičují se například výsadkové lety osob i shozů materiálu, pokročilé transportní lety, nízké lety v horském terénu, bojová přiblížení a přistání na nezpevněné plochy pro účely rychlého dozásobení, při kterých posádky transportních letounů čelí různým vzdušným i pozemním hrozbám.

„Kurzy EAATTC jsou prostředkem k certifikaci posádek a tudíž garantují jejich použitelnost v operacích. Zkušenosti z celosvětového operačního nasazení jsou zde skrze EATC převáděny zpět do teoretické roviny. Například je zabezpečena akademická výuka flexibilně reagující na vývoj taktiky v reálném světě. Česká republika se aktivně podílí na vývoji projektu od samého zahájení v roce 2012. Jedná se o permanentní strukturu zajišťující přípravu a organizaci kurzů EAATTC a cvičení European Advanced Airlift Tactics. Mimo jiné pak asistuje hostitelským státům, zpracovává a integruje získané zkušenosti“ – říká jeden z účastníků loňského kurzu v bulharském Plovdivu kpt. Jiří Ulvr.

European Tactical Airlift Programme (ETAP) zahrnuje školící kurzy (ETAP-T), taktické kurzy pro posádky (ETAP-C) a kurzy pro instruktory (ETAP-I). Kromě toho se v průběhu roku koná několik konferencí (ETAP-S), které koordinují postupy a usnadňují výměnu programů mezi různými zeměmi. Letošní kurz taktického výcviku posádek (ETAP-C 18/4) se uskutečnil pod velením plukovníka letectva José Luis Romero Allegue, současného šéfa střediska ETAC (European Tactical Airlift Center), které se nachází ve městě Zaragoza a bylo slavnostně otevřeno dne 8. června 2017. V období od 3. do 14. září se této akce zúčastnily transportní letouny z celkově pěti vzdušných sil. Za Vzdušné síly AČR se jej účastnila posádka 242. transportní a speciální letky z 24. základny dopravního letectva ve Kbelích s letounem CASA C-295M ev. č. 0455. Z dalších států se do kurzu zapojilo polské letectvo s Casou C-295M (15) ze 13. Eskadry Lotniczej na letišti Krakow-Balice (8. Baza Lotnictwa Transportowego), francouzská CASA CN-235 (62-IK) z Escadron de transport 01.062 „Vercors“ na letišti Evreux, norský C-130J-30 Hercules (5699) z 335. Skvadron na letišti Oslo-Gardermoen a domácí letectvo s jedním KC-130H Hercules (31-52) z Ala 31 v Zaragoze a starší Casou C-212 (72-09) od Escuadrón 721 na letišti Murcia-Alcantarilla.

Letošní kurz zahrnoval celou řadu misí, při kterých se létalo přímo ze základny v Zaragoze a využívaly se mimo jiné prostory v TMA Zaragoza, dále polní záložní letiště Ablitas (Aeródromo Militar de Ablitas), střelnice Bardenas (Navarra) a vojenský výcvikový prostor San Gregorio u Zaragozy. Letošní ročník se rovněž konal poprvé za účasti stroje AWACS z NATO E-3A Component v německém Geilenkirchenu. Letoun včasné výstrahy E-3A působící od 10. září ze základny v Zaragoze umožnil účastníkům kurzu ETAP provádět své aktivity v prostředí, které se stále více podobá skutečným misím, integrovaným do složitých situací s větším počtem zúčastněných letadel. Kurz ETAP-C vyvrcholil 13. září, kdy se realizovaly vzlety a přistání z prašné a kamenité dráhy o délce 1500m na polním letišti Ablitas (LE01). Kvůli tomu absolvovaly vybrané posádky českých letounů CASA koncem srpna cvičné vzlety a přistání z travnaté záložní plochy vodochodského letiště (LKVO), kde je k tomuto účelu určený záložní travnatý pás o délce 1800m. Tento výcvik v přistání do nezpevněného terénu má za cíl alespoň trochu nasimulovat podmínky ve Španělsku a především nabrat potřebné zkušenosti s druhem výcviku, který se u nás provádí poměrně sporadicky.

Jak ale upřesňuje jeden ze zkušených příslušníků 242. transportní letky – „Vodochody jsou oproti polnímu letišti Ablitas spíš takovým tankodromem, protože na travnatém pásu jsou v některých místech různé díry či hrboly, a tak se nám tam podařilo chytit i pěkného kozla. Ablitas je proti tomu krásně uválcovaná hlína, jediné nebezpečí představuje štěrk na povrchu s ostrými kamínky, kdy hrozí proříznutí gumy, což jsme před 4 roky řešili na jednom kole hlavního podvozku. Kvůli kamínkům je také nutné obalit do igelitu všechny spodní antény, aby se předešlo jejich zbytečnému poškození.

Letošní kurz ETAP-C 18/4 ve španělské Zaragoze opět prokázal, že výcvik posádek 242. transportní a speciální letky na strojích CASA C-295M je na vysoké úrovni, i když je v současné době velmi limitován nízkým počtem letounů kvůli probíhající misi na Sinaji a revizím po osmi letech provozu v Polsku.


CASA ev. č. 0455 na stání polního letiště Ablitas, přibližně 70km severozápadně od Zaragozy. Dobře jsou vidět igelitem obalené spodní antény, aby se předešlo jejich poškození od kamínků na dráze. (foto: Mojmír Vavrečka, www.planes.cz)

Posádka české Casy při činnosti během kurzu ETAP-C 18/4 ve Španělsku. (foto: Mojmír Vavrečka, www.planes.cz)


 

(úvodní foto: Ejército del Aire Ministerio de Defensa España, www.flickr.com/photos/ejercitoaire/)

(zdroj: článek „České transportní letectvo na cvičení v Bulharsku“, autor kpt. Zuzana Špačková, tiskový a informační důstojník 24. základny dopravního letectva, www.acr.army.cz; článek od Miguel Ángel Blázquez Yubero  „ETAP-C 18/4: Vector de crecimiento“, www.gacetaeronautica.com;  článek „Comienza un nuevo curso de transporte aéreo europeo en Zaragoza“, www.ejercitodelaire.mde.es; vlastní archív)

(aktualizace: 11. 10. 2018)