AktualityPilotiVelitelé

Tygří legenda Jaroslav „Jerry“ Špaček dosáhl milníku 5000 hodin

Významného jubilea v podobě 5.000 letových hodin na vrtulnících, tj. přes 208 dní ve vzduchu, dosáhl před nedávnem ředitel pardubického Centra leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA Jaroslav „Jerry“ Špaček, který je stále aktivním pilotem instruktorem, podílejícím se na výchově nové generace českých vrtulníkářů.

K uvedenému milníku došlo během letu v Mi-17 tč. 0832 a prvními gratulanty byli samozřejmě oba zbývající členové posádky – pilot pplk. Ladislav Zajíček a palubní technik Kamil Kaluža. „Jerry“ tak ve svojí profesní kariéře pilota různých typů vrtulníků, jako například Enstrom 480, Mi-2, Mi-4, Mi-17, ale hlavně Mi-24, nalétal neuvěřitelných 5.000 letových hodin. V novodobé historii českého vrtulníkového letectva se jedná o jeden z nejvyšších náletů jednotlivce, byť je možné namítnout, že celého objemu nebylo dosaženo pouze u armády, ale z malé části i u letecké záchranné služby.

V každém případě se jedná o úctyhodné číslo, které v předchozích letech dokázala překonat snad jen další legenda mezi piloty „Hindů“ a to plk. v. v. Ivan „Váňa“ Pospíchal, který svou bohatou letovou kariéru započal v roce 1985 a na typech Mi-2, Mi-4 a Mi-24 postupně až do 17. června 2011, kdy absolvoval svůj poslední let na Mi-24V tč. 7360 v Náměšti nad Oslavou, nalétal rekordních téměř 6.600 hodin! Autor bohužel nezná přesné číslo jeho letových hodin na „Hindech“, ale v každém případě se bude jednat historicky o jednu z nejvyšších hodnot mezi všemi českými piloty Mi-24, pokud ne o tu vůbec maximální.

Pplk. v. v. Ing. Jaroslav „Jerry“ Špaček dosáhl před nedávnem ve funkci ředitele CLV v Pardubicích významného milníku své letecké kariéry a to překročení hranice celkového náletu 5.000 hod. na všech typech vrtulníků, které doposud pilotoval. Stalo se tak během letu na Mi-17 tč. 0832. S gratulací a přáním přidání dalších letových hodin v budoucnu, se samozřejmě připojuje i autor a celá redakce czechairforce.com. (foto: CLV Pardubice)


Once a Tiger, always Tiger

Jaroslav Špaček stál u vzniku vrtulníkové tygří tradice ještě u 1. letky 51. vrtulníkového pluku v Prostějově, kde se významnou měrou zasadil o prohlubování myšlenky „Tiger spirit“, která přežila i složité období rušení a „reo-redi“ v těžkých letech druhé poloviny devadesátých let. I díky jeho neutuchajícímu úsilí a „leadershipu“ se podařilo po vstupu do NATO v březnu 1999 dosáhnout pro aktuálního nástupce 1. letky 51. vrp – 331. lbvr z Přerova statusu plného členství, neboli tzv. „full member“, v prestižní asociaci tygřích letek států NATO – NATO Tiger Association (NTA), k čemuž došlo na NTM 2001 v belgickém Kleine Brogel. Ihned v následujícím roce na NTM 2002 v portugalské Beji pak čeští „tygří“ vrtulníkáři i za účasti Jaroslava Špačka dosáhli zatím svého nejvýznamnějšího úspěchu, když z horké jihoevropské země přivezli ceněnou putovní trofej pro nejlepší tygří letku – The Silver Tiger Trophy.

Pplk. Jaroslav Špaček (toho času na velitelství NATO AFNORTH v nizozemském Brunssumu) a kpt. Vladimír Vladík od 331. lbvr z Přerova s putovní cenou Silver Tiger Trophy, což je ocenění pro nejlepší tygří letku, udělené na základě hodnocení všemi přítomnými letkami během NATO Tiger Meet (NTM). Cena se uděluje od roku 1977 a na NTM 2002 v portugalské Beji ji vůbec poprvé vyhrál někdo z bývalého východního bloku, protože 331. lbvr byla vůbec první tygří letkou z někdejších zemí Varšavské smlouvy, která získala status plného členství „full memberhip“. (foto: archiv autora)

 

Jeho dlouholetému úsilí o výstavbu „tygřího společenství“ a propagaci „tygří myšlenky“, které v českých poměrech snese srovnání snad jen s neméně legendárním plk. v. v. Ing. Josefem „Tiger One“ Hlavou (1. letka 11. slp / 1. slp / 41. slt) se dostalo ocenění na NTM 2016, kdy byl zvolen čtvrtým čestným poradcem NTA. Doplnil tak dlouholetou trojici poradců tvořenou generálem francouzského letectva a plukovníky USAF a Luftwaffe. Tato čestná funkce je nejen oceněním jeho dosavadní práce, ale i velkou ctí jak pro něj, tak i potažmo pro Vzdušné síly AČR.

Na XTM 2021 konaném v belgickém Kleine Brogel u příležitosti výročí 60 let NATO Tiger Association (NTA) vznikla i tato fotografie zachycující poradce NTA – zleva gen. v. v. Denis Mercier (Francie), plk. v. v. „Doc“ Kauschmann (Německo), speciální host gen. v. v. Mike Dugan (USA), genmjr. Karsten Stoye (Německo) a pplk. v. v. Jaroslav „Jerry“ Špaček. (foto: archiv autora via NTA)


 

Pplk. v. v. Ing. Jaroslav „Jerry“ Špaček – životopis
  • 1964 – Narodil se v Borohrádku
  • 1983 – 1987 – Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu (VVLŠ) SNP v Košicích
  • 1987 – 2008 – Pilot vrtulníků Československého a poté Českého vojenského letectva
  • 2009 – 2016 – Pilot letecké záchranné služby u společnosti Alfa Helicopter
  • 2017 – dosud – Ředitel Centra leteckého výcviku Pardubice (CLV) státního podniku LOM PRAHA

Poručík Jaroslav Špaček nastoupil po vysoké škole v roce 1987 do Prostějova k 51. vrtulníkovému pluku (vrp), kde sloužil do roku 1994. Tehdy byl pluk zrušen spolu s 11. vrp v Plzni a na jejich základě v Přerově vznikla 33. základna vrtulníkového letectva (zVrL). Tam Jaroslav Špaček působil v různých funkcích až do roku 1999. Poté pracoval jako inspektor na velitelství Vzdušných sil (VzS) AČR ve Staré Boleslavi. Následně byl v letech 2000 až 2003 v hodnosti podplukovníka vyslán na velitelství NATO AFNORTH v nizozemském Brunssumu, kde působil i v několika výborech NATO a EU. Po návratu byl rok náčelníkem oddělení doktrín VzS AČR ve Vyškově.

V letech 2004 až 2006 působil v Přerově jako náčelník operačního úseku na 23. zVrL. Další dva roky strávil v Praze na generálním štábu ve funkci náčelníka vrtulníkového letectva. Do zálohy odešel dne 31. srpna 2008, poté působil sedm měsíců jako instruktor na Mi-17 a zkušební pilot na Mi-24 v CLV Pardubice / LOM PRAHA. Od března 2009 do konce roku 2016 pracoval jako pilot letecké záchranné služby Alfa Helicopter s. r. o. Do funkce ředitele CLV Pardubice byl jmenován od 1. ledna 2017 a zastává ji dodnes.

Mezi jeho koníčky patří fotografování letadel, myslivost a plastikové modelářství.


 

Zdroje:

https://www.lompraha.cz/news/petitisicove-jubileum

https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/_vana_-doletal-56863/

https://www.natotigers.org

www.vrtulnik.cz

Titulní foto:

Pplk. v. v. Ing. Jaroslav Špaček v kapitánské kabině jeho oblíbeného “Hindu”. Aneb dvojice, která se v českém prostředí stala za léta provozu téměř synonymem.