AktualityAkviziceModernizace

Pardubické letiště se chystá na velkou výluku čáslavské základny

V letech 2026 až 2027 dojde k zahájení dlouhodobě plánované modernizace alianční infrastruktury na 21. základně taktického letectva v Čáslavi, která se v budoucnu stane domovem nadzvukových strojů páté generace F-35A. Nejdůležitějším a stavebně nejnáročnějším aspektem celé modernizace je kompletní rekonstrukce hlavní vzletové a přistávací dráhy, což si vyžádá zhruba dvouleté přerušení letového provozu a letouny JAS-39 Gripen či L-159 ALCA tak budou muset po tuto dobu operovat ze záložních letišť. Tradiční „zálohou“ pro čáslavské letouny jsou Pardubice, které právě z důvodů velké výluky projdou potřebnou modernizací za více než 416 milionů korun.

Pardubice jakožto letiště se smíšeným vojenským a civilním provozem v současné době slouží zejména k výcvikovým aktivitám, neboť státní podnik LOM PRAHA zde provozuje své Centrum leteckého výcviku, zabezpečující školení armádních pilotů na letecké a vrtulníkové technice. V Pardubicích zároveň sídlí i Správa letiště Pardubice, což je vojenská organizace, která v podstatě provozuje pardubické letiště a je připravená poskytnout veškerou logistickou podporu všem spojeneckým letounům, jež zde potřebují přistát. Kromě celé řady transportních letounů jde například o alianční letouny včasné výstrahy E-3A Sentry, nebo tankery KC-135R národní gardy státu Nebraska.

Kromě toho letiště v Pardubicích slouží ještě jako „záloha“ pro 21. zTL  Čáslav v případě výluky a v minulosti odtud nepravidelně operovaly jak nadzvukové Gripeny, tak i podzvukové Alky. Pro působení čáslavských strojů se u „perníkářů“ využívá část prvního rozptylu, který v minulosti sloužil bývalému 4. stíhacímu leteckému pluku, později zde byla uložena neletuschopná technika 34. základny školního letectva a po roce 2003 krátkodobě i nadpočetné L-159 ALCA. V současné době jde o samostatný oplocený areál s několika bránami, umožňující výjezd letounů z prostoru před ÚLy přímo na pojížděcí dráhu. Pro úplnost je nutné uvést, že druhý rozptyl, jenž v minulosti využíval 30. bitevní letecký pluk, dnes zčásti slouží k uložení techniky CLV, zatímco třetí rozptyl u Starého Máteřova, který prapůvodně používal 47. průzkumný letecký pluk, se od počátku 90. let minulého století nevyužívá vůbec.

Doba se mění, úderná hesla na bývalém TOPu v Pardubicích však zůstávají :o). Tento hangár typu Vítkovice bude muset projít výraznou modernizací, tak aby po dva roky poskytl odpovídající zázemí při údržbě Gripenů. (foto: Jiří Sejkora, Deník, https://pardubicky.denik.cz)

 

Protože všechny předchozí výluky byly relativně krátkodobé a trvaly od několika týdnů po maximálně 3 měsíce, nebylo v Pardubicích vybudováno kompletní zázemí pro dlouhodobý provoz Gripenů či L-159, neboť opravy a údržbu bylo stále možné provádět na čáslavské základně. Zároveň se do Pardubic přesouval vždy jen nejnutnější kontingent, tvořený cca šesti Gripeny, jejichž hlavní úkol zde spočíval v držení služby QRA. Nyní však bude Čáslav v podstatě 2 roky uzavřená a zcela bez provozu, což si vyžádá nejen přesun všech čtrnácti Gripenů do Pardubic, ale i odpovídajícího počtu personálu, jenž zde bude zabezpečovat jejich provoz a kompletní údržbu.

Aby pardubické letiště zvládlo dlouhodobější provoz takového počtu letounů a zajistilo podmínky pro pobyt zvýšeného počtu personálu z Čáslavi, je nutné některé prvky infrastruktury pardubického letiště výrazně modernizovat. Podle smlouvy, uzavřené v říjnu 2023, veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí infrastruktury letiště v Pardubicích nakonec zrealizují společnosti Metrostav DIZ s.r.o a Marhold a.s. za 416 milionů korun včetně DPH. Nákladná rekonstrukce podle projektu společnosti Digitronic CZ s.r.o. z roku 2021 bude trvat zhruba dva roky a měla by být dokončena ještě před koncem roku 2025.

Celkový rozsah prací a konkrétní body rekonstrukce armáda zatím nezveřejnila, z logiky věci je však více méně jasné, že půjde jak o modernizaci objektů, zajištujících například stravování většího počtu personálu, tak o rekonstrukci zařízení pro údržbu samotných letounů. Dá se tedy předpokládat, že hlavním cílem modernizace infrastruktury bude rekonstrukce a úpravy velkého hangáru typu Vítkovice, který původně sloužil jako TOP (Technické opravny pluku) pro zdejší 4. stíhací pluk.

Tento hangár se nachází hned za prvním rozptylem vedle budov současné Správy letiště Pardubice a po zrušení pluku v roce 1989 již nebyl nikdy využíván pro svůj původní účel. Na konci 90. let se ještě používal k uskladnění speciální automobilní techniky 34. základny školního letectva a přestože se tento objekt stále udržuje, pro splnění současných standardů údržby moderních letounů 4. generace bude muset projít velmi výraznou modernizací a instalací všech potřebných technologií. Zároveň se předpokládá modernizace zodolněných úkrytů pro leteckou techniku a jejich osazení novými vraty.

Každopádně bez modernizace a rekonstrukce infrastruktury pardubického letiště by nebylo možné zabezpečit velkou dvouletou výluku a zahájení potřebných stavebních prací v Čáslavi.

Velké poděkování patří Tomáši Medunovi za fotografie hotovostních Gripenů z letošní lednové výluky v Pardubicích.

Při výlukách a působení z Pardubic armáda využívá pro letové akce bývalou stojánku Fotoletu v západní části letiště, jejíž zvláštností byl kamuflážní nátěr betonu, který už je dnes téměř neznatelný. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)

 

Někdy začátkem roku 2026 se do Pardubic přemístí všech 14 nadzvukových Gripenů, které odtud budou po dva roky působit z důvodu velké výluky čáslavské základny. Z Pardubic bude zároveň létat ostrá hotovost QRA, navíc veškerá údržba či opravy Gripenů se budou muset realizovat taktéž u „perníkářů“. (foto: Tomáš Meduna)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Tomáš Meduna)

(zdroj: článek „Armáda zmodernizuje letiště v Pardubicích. Poslouží v případě výluk základen“, autor Michal Voska, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/armada-letiste-pardubice-rekonstrukce-letovy-provoz-f35.A231030_093045_domaci_ivos; archív redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 26. 11. 2023)