AktualityAkviziceCvičeníModernizace

Zahájen výcvik obsluh na prvním dodaném radiolokátoru MADR

V rámci podílu Vojenského technického ústavu, s. p. na strategickém projektu MADR (Mobile Air Defense Radar) se ve dnech 21. až 25. března 2022 uskutečnil výcvik obsluh na prvním kusu nového radiolokátoru Elta EL/M-2084 MMR. Kromě skutečnosti, že celý výcvik proběhl v prostorách o. z. VTÚPV Vyškov (Vojenský technický ústav pozemního vojska), je na místě zmínit, že o. z. VTÚLaPVO Praha (Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany) na počátku letošního roku dokončil a předal zákazníkovi (ELTA Systems) první lokální radarovou konzoli, která byla v únoru letošního roku předmětem podnikových zkoušek u výrobce.

Projekt je dalším příkladem vzájemného sdílení kapacit mezi jednotlivými závody, a to v oblasti výroby i zkušebnictví, která je s ohledem na efektivitu vnitropodnikových procesů přímo řízena z ředitelství podniku. Ve výsledku je tento projekt jedním z důkazů, že státní podnik je schopen realizovat, či participovat na rozsáhlých projektech, ale díky tomu především získává velmi zajímavé a citlivé know-how důležité pro zajišťování obranyschopnosti České republiky.

Je na místě zmínit i skutečnost, že samotný výcvik obsluh byl prováděn odborníky primárního výrobce, tedy ELTA Systems, za podpory dalšího významného lokálního partnera RETIA, a.s. Vzájemná součinnost všech třech subjektů vedla jednoznačně ku prospěchu cílového zákazníka, tedy Ministerstva obrany České republiky.

V měsíci dubnu jsou pak plánovány kontrolní zkoušky, vojskové zkoušky a bezpečnostní testy, o jejichž průběhu vás budeme i nadále informovat.

Autor textu: Vojenský technický ústav, s.p., https://www.vtusp.cz/, redakčně upraveno, popisky redakce czechairforce.com

Celkový pohled na kompletní soupravu MADR, umístěnou na podvozku Tatra 815-7 8×8 a vyfocenou ještě v areálu pardubické společnosti RETIA. (foto: Israel Aerospace Industries)

 

V prostorách odštěpného závodu VTÚPV Vyškov se již koncem března uskutečnil úvodní výcvik obsluh na prvním dodaném radiolokátoru MADR. V dubnu následně proběhnou i kontrolní a vojskové zkoušky. (3x foto: Vojenský technický ústav, s.p., https://www.vtusp.cz/)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Israel Aerospace Industries)

(zdroj: článek „Výcvik obsluh na prvním kusu nového radiolokátoru“, Vojenský technický ústav, s.p., https://www.vtusp.cz/aktuality/vycvik-obsluh-na-prvnim-kusu-noveho-radiolokatoru/; článek „The Czech Republic receives its first air-defence radar from IAI“, https://www.janes.com/defence-news/the-czech-republic-receives-its-first-air-defence-radar-from-iai/)