AktualityAkviziceModernizace

Pardubické Centrum leteckého výcviku obměňuje flotilu svých vrtulníků Mi-17

Centrum leteckého výcviku v Pardubicích v poslední době zásadním způsobem obměňuje svou vrtulníkovou techniku. Po ukončení provozu posledních vrtulníků Mi-2 a jejich kompletnímu nahrazení čtveřicí strojů Enstrom 480B-G ev. č. 0473, 0474, 0459 a 0460 byl vyřešen problém se základním výcvikem na vrtulnících*. Provozovatel pardubického CLV, státní podnik LOM Praha však nyní řeší stejný problém s postupně končící životností vrtulníků řady Mi-17. CLV až doposud používalo k výcviku celkově pět strojů ev. č. 0825, 0828, 0832, 0836 a 0837, přičemž stroje 0825 a 0832 jsou určené k výcviku létání s NVG. Jedná se o „Sedmnáctky“, dodané v rozmezí let 1987-88 ještě původně k ČSLA a jejich stáří se tak nyní pohybuje okolo 32-33 let. CéeLVéčkové Sedmnáctky sice v průměru odlétaly jen asi polovinu z celkového resursu 8000 hodin, ale všechny již vyčerpaly svoji základní dobovou životnost, stanovenou původně na 26 let a později prodlouženou na 30 let. Ta je nyní podle pravidel daných výrobcem opět prodlužována vždy po roce podle aktuálního technického stavu až na 36 nebo maximálně 37 let. Právě jedna ze Sedmnáctek (pravděpodobně ev. č. 0837) vyčerpala svou dobovou životnost a provozovatel ji tak byl nucen v loňském roce vyřadit z provozu.

LOM Praha si samozřejmě situaci s postupně končící životností vrtulníků Mi-17 uvědomoval a celou věc řešil v předstihu generální opravou dvou dalších strojů Mi-17, které konečně v lednu letošního roku dorazily k pardubickému CLV. Dalším faktorem, který negativně ovlivnil provozuschopnost „Sedmnáctek“ pardubického CLV byla událost ze srpna 2018, při které byl nucen nouzově přistát stroj ev. č. 0837 (viz aktualita ZDE). V průběhu roku 2018 se totiž objevilo několik případů vysazení motorů TV3-117MT, způsobených selháním palivových čerpadel NR-3V.  Detailní analýzou bylo zjištěno, že příčinou je zadření pístků čerpadla díky nedostatečnému mazání a jako kořenová příčina byla definována fyzikální vlastnost paliva JET-1A, které oproti palivu F-34 neobsahuje aditiva zlepšující viskózní vlastnosti paliva.

Mnohem závažnější však byla mimořádná událost armádního Hindu ev. č. 3361 (viz aktualita ZDE) dne 28. listopadu 2018, způsobená destrukcí lopatky turbíny kompresoru na jednom z motorů TV3-117VMA, která ve svém důsledku v podstatě na několik měsíců uzemnila téměř celou flotilu Mi-17 pardubického CLV. I přes to, že se LOM Praha snažil tuto situaci aktivně a co nejrychleji řešit, byl v první polovině roku 2019 jedinou létající Sedmnáctkou stroj ev. č. 0825, který později doplnil vrtulník ev. č. 0828.  Další stroj ev. č. 0837 od mimořádné události v srpnu 2018 nelétal a byl umístěn v hangáru CLV na letišti v Pardubicích, v průběhu roku 2019 je pak vyřazen z provozu a nyní slouží jako učební technická pomůcka pro pozemní personál. Zbylé dva stroje ev. č. 0832 a 0836 zůstaly několik měsíců v Přerově, kde bylo CLV původně od října do konce listopadu 2018 na výluce a teprve koncem září 2019 byly pozemní cestou přepraveny zpět do Pardubic, kde čekaly na nové upravené motory. I proto je současné posílení dvěma novými Sedmnáctkami pro pardubické CLV velice důležité a vítané.

Poznámka* – Poslední výcvikový let na vrtulníku Mi-2 ev. č. 0718 provedl dne 20. června 2018 pilotní žák por. Tomáš B. s instruktorem Ing. Karlem Duchanem. Úplně poslední létající Mi-2 v barvách CLV je ovšem stroj ev. č. 0711, který bylo možné v loňském roce vidět na několika málo akcích na statické či letové ukázce. CLV počítá s jeho „předváděním“ a provozem maximálně do konce roku 2020.

Mi-17 ev. č. 0835 z výzbroje tehdejší 333. letky dopravních vrtulníků na 33. základně vrtulníkového letectva v Přerově, zachycený na podzim roku 1998 na přerovské západní stojánce. Vrtulník má stále originální „socialistickou“ kamufláž, ve které byl v roce 1988 dodán k 51. vrtulníkovému pluku v Prostějově. (foto: Aleš Hottmar, sken 35mm negativu)

 

O sedm let později již 0835 disponoval novou NATO standard kamufláží a byl ve stavu 232. vrtulníkové letky na 23. základně vrtulníkového letectva v Přerově. Dobře je vidět doplněné vybavení pro 334. vrtulníkový roj Sil okamžité reakce v podobě přídavného pancéřování a kazet ASO-2V. Fotografie jej zachycuje během akce Cihelna 2005, kdy posádka urychleně vzlétá a doslova utíká před rozsáhlou bouřkou, která se žene od Králického Sněžníku a jež by znemožnila odlet zpět do Přerova. (foto: Aleš Hottmar)

 

Jednou z generálkovaných „Sedmnáctek“ je stroj ev. č. 0835 (výrobní číslo 108M35), který řadu let sloužil na základně vrtulníkového letectva v Přerově, v roce 2013 jej získalo pardubické CLV, u kterého byl ovšem dlouhodobě odstaven z provozu a sloužil v jednom z ÚLů pouze jako učební technická pomůcka. V červnu 2017 byl nasunut do opraven LOM Praha a během generální opravy mu byl prodloužen meziopravní technický resurs o dalších 1000 hodin, nebo 7 let provozu. Zároveň mu bylo během prací demontováno některé vybavení z původní modernizace pro 334. vrtulníkový roj SOR  (Síly okamžité reakce), jako například přídavné pancéřování kabiny, bloky výmetnic ASO-2V a systémy vlastní ochrany, které samozřejmě během své služby v CLV nebude potřebovat. Drak tohoto stroje má údajně ještě dostatečnou životnost a proto se jeho GO stále vyplatí.

Námořní Mi-8MTV-1 reg. 5528 v podobě z roku 2003, kdy byl společně s druhou Sedmnáctkou reg. 0608 po reorganizaci celé Brygády námořního letectva a rozformování tehdejšího 1. „Puckiego“ Dywizjonu Lotniczego MW již ve stavu 28. Eskadry Lotniczej na 43. námořní letecké základně Gdynia-Babie Doły. (foto: Aleš Hottmar, sken 35mm negativu)

 

Druhou „Sedmnáctkou“ je stroj zakoupený v lednu 2016 v Polsku a jedná se o vrtulník původně sloužící v námořním letectvu (Lotnictwo Marynarki Wojennej) u 43. Bazy Lotnictwa Morskiego na základně Gdynia-Babie Doly s trupovým číslem 5528. Tento stroj s originálním označením Mi-8MTV-1 byl vyroben v roce 1990 s výrobním číslem 95528 a během devadesátých let byl provozován Aeroflotem jako CCCP-25418, respektive později RA-25418. Následně jej používal turecký civilní provozovatel Doruk Air s registrací TC-HDD. Polské námořní letectvo vrtulník získalo v červenci 2001 na základě spolupráce mezi námořní leteckou brigádou a firmou Lotos Petrobaltic SA. Ještě předtím však prošel první generální opravou u litevské společnosti Helisota. Pro svou službu u námořního letectva již měl instalovaný systém nafukovacích plováků, umožňujících nouzové přistání na vodě pro bezpečnou evakuaci posádky a cestujících. V roce 2009 prošel druhou generální opravou a modernizací na území Litvy, během které získal nové vybavení, jako přijímač GPS, meteorologický radar, přijímač systému ILS, nové radiostanice, zapisovač letových údajů atd. V roce 2014 po ukončení dohody o spolupráci byl tento stroj vyřazen po 13 letech z provozu u Marynarki Wojennej a odstaven jako neletuschopný na 44. námořní letecké základně v Darłowu. Po jeho odkoupení společností LOM Praha byl 20. ledna 2016 pozemní cestou přepraven do opraven v Praze, kde následně od poloviny roku 2018 procházel generální opravou, při které mu byl prodloužen meziopravní technický resurs o dalších 8 let, nebo 2000 letových hodin, tak jako tomu je u modernějších Mi-171Š. Zároveň došlo k demontáži veškerého původního „námořního“ vybavení a zástavbě nového přístrojového vybavení na standard CLV 2, tak aby byla sjednocena výbava s ostatními Mi-17 provozovanými v CLV. Novější Mi-8MTV-1 už je vybaven výkonnějšími motory TV3-117VM a díky nejnovějšímu bulletinu výrobce MVZ Mila mu může být prodloužena technická životnost až na neuvěřitelných 40 roků. Během GO zároveň získal klasické zbarvení strojů CLV se žlutými doplňky, praporové znaky, nové evidenční číslo 0457 a název „Polka“. Tento vrtulník má zároveň kokpit společně s vnitřním a vnějším osvětlením plně kompatibilní s NVG a bude tedy v CLV využíván pro výcvik létání s brýlemi nočního vidění.

Těmito kroky se podaří alespoň na určitou dobu vyřešit problém s končící životností vrtulníků Mi-17 pardubického Centra leteckého výcviku, které tak bude možné provozovat zhruba do období let 2024-2027.

Velké poděkování si zaslouží Kuba Jirásek z týmu LKPD ultra spotters, který kvůli mně mrznul u plotu pardubického letiště.

Přílet obou vrtulníků k pardubickému CLV se uskutečnil ve středu 22. ledna 2020. Bývalá polská námořní Sedmnáctka získala nové ev. č. 0457 a pojmenování „Polka“, které je vyvedeno na obou stranách trupu za kabinou. Druhá Sedmnáctka ev. č. 0835 dotáčí rotor na stojánce. (foto 2x: Jakub Jirásek, www.planes.cz)


 

 

(úvodní ilustrační foto:  Aleš Hottmar)

(zdroj: výroční zpráva LOM Praha za rok 2018, vlastní archív, článek „Marynarka bez Mi-17“, http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,4,9978,z-zycia-wojska,marynarka-bez-mi-17; článek „5528 opuścił Darłowo“, https://blmw.wp.mil.pl/pl/1_232.html; databáze na https://www.helis.com/database/cn/19635/ a www.helidat.cz; článek „Mi-17 posílily v CLV Pardubice“, autor Jan Čadil, Letectví+Kosmonautika 2/2020)

(aktualizace: 9. 2. 2020)