AktualityAkviziceModernizace

Logistiku Vzdušných sil AČR posílí další automobilní cisterny

Logistické vybavení leteckých základen a automobilní technika na letištích obecně nebývají v otázkách modernizačních programů a priorit AČR rozhodně na prvním místě, i přes to že jde o důležitou součást vybavení vojenských letišť, bez nichž by zabezpečení letového provozu nebylo zkrátka možné.

Zatímco požární a vyprošťovací technika či automobily se specializovanými nástavbami na odklízení sněhu nebo čištění VPD jsou vesměs moderní, neboť jejich kompletní obměna proběhla před několika lety, o ostatní automobilní technice na našich letištích se to bohužel tak úplně říci nedá. Ještě před nějakou dobou bylo možné vídat na jedné naší nejmenované letecké základně zcela běžně bizarní scény jak z románu Hlava XXII, kdy pilot moderního Gripenu po vystoupení z kokpitu musel usednout do kabiny legendární rozklepané „Dvanáctsettrosky“ červené barvy či rozhrkaného „Užasu“, a s těmito vozy se nechat přepravit na budovu taktické letky.

Modernizace armádní automobilní techniky naštěstí dorazila i na letecké základny a tak i zde už se dá konečně mluvit o 21. století. Řvoucí Pragy V-3S dávno nahradily vozidla T-810 1R0R26 13 177 6×6.1R-322, všudypřítomné Zily 131 s nástavbami kyslík/dusík/hydraulický zdroj zcela zmizely, neboť letouny taktického letectva disponují palubními vyvíječi kyslíku a dusíku (OBOGS/OBIGGS), místo „koníků“ T-138 NTt 4×4 / T-148 NTt 4×4  či traktorů Zetor se k odtahu letecké techniky používají ať již švédská Volva (téměř výhradně u Gripenů) , tak nově i „žlutá pomsta“ v podobě vozítek Schopf F59. Po průšvihu s vyjetím britského EF2000 na mokré dráze v Pardubicích v září 2017 armáda dokonce pořídila specializovaná vozidla Škoda Octavia III s měřičem adheze od švédské firmy SARSYS – ASFT, a v letošním roce byla konečně zahájena postupná náhrada letitých Uazů s věčně pískajícími brzdami moderními a dlouho očekávanými pick-upy Toyota Hilux.

Typický obrázek posledních let ze severní stojánky čáslavské základny, zachycující letovou akci 212. taktické letky s letouny L-159A. Starší cisternu CAPL-16 a spouštěcí zdroj SUEZ-4M na Avii dopňují všudypřítomné Uazy a „žlutá pomsta“ v podobě vozítka Schopf F59. V letošním roce čáslavská základna dostala kromě dvou nových Caplů 16M1 i první z dlouho očekávaných vozidel Toyota Hilux, které definitivně pošlou do důchodu letité „Užasy“. (foto: 21. zTL Čáslav, www.army.cz)

 

Armáda zároveň začala i s obměnou automobilních cisteren a v březnu 2020 ministerstvo obrany uzavřelo kontrakt se státním podnikem VOP CZ, s. p. v hodnotě 252 milionů Kč (včetně DPH), na jehož základě armáda získala devět moderních cisternových automobilů řady Tatra FORCE. Konkrétně šlo o 7 kusů cisternových automobilů CAPL-16M1 s nádrží o objemu minimálně 16 000 litrů na podvozku TATRA 815-7 7T3R41 8×8.1R a 2 kusy cisternových návěsových souprav CNS s tahačem na podvozku automobilu TATRA 815-7 7T3N31 6×6.1R a s nádrží o objemu minimálně 34 000 litrů paliva. Tuto techniku si již v průběhu letošního roku převzaly všechny letecké základny.

Součástí smlouvy byla i opce na dodávku dalších 18 cisteren a právě tu se armáda rozhodla nedávno využít, když na brněnském veletrhu IDET 2021 ve čtvrtek 7. října podepsali zástupci společnosti TATRA TRUCKS a státního podniku VOP CZ smlouvu na dodávku 18 ks cisternových vozidel Tatra FORCE pro potřeby Armády České republiky. V rámci tohoto kontraktu dodá kopřivnická společnost státnímu podniku VOP CZ celkem 15 kusů podvozků TATRA 815-7 8×8 pro cisternové nástavby CAPL-16M1  a 3 tahače TATRA 815-7 6×6 k tahání cisternových návěsových souprav CNS. Dodávky podvozků se uskuteční v letech 2022 až 2023 a nová cisternová vozidla armádě dodá státní podnik VOP CZ, přičemž cisternové nástavby vyrobí další tradiční partner kopřivnické firmy, společnost KOBIT.

T-148 PP36 VN 6×6 CAPL-15 zaváděla tehdejší ČSLA do své výzbroje postupně od druhé poloviny 70. let. Mezi roky 1976-83 bylo vyrobeno v národním podniku Východoslovenské strojárne Košice, n. p. celkem 906 těchto cisteren, které se také exportovaly – prokazatelně minimálně do NDR. Dodávka nových CAPL-16M1 bude zřejmě znamenat „labutí píseň“ pro tyto 40 let staré „stočtyřicetosmičky“, které nyní ještě „dožívají“ u útvarů VzS AČR. (foto: Radim Špalek)

 

Poměrně unikátní fotografie, která zachycuje kombinaci T-815 VP12 28 235 6×6.1R CAPL-16 s připojeným cisternovým přívěsem CP-11 pro 11 000 l paliva. Takové „velkokapacitní“ provedení pro doplňování leteckého paliva si pamětníci zřejmě pamatují spíše v kombinaci se starší T-148 CAPL-15 při letových akcích v 80. tých letech. Po roce 1995 se již používala zřejmě jen sporadicky, zejména díky značnému útlumu letového provozu, kde již nebyla v podstatě ani potřeba, protože na dovoz paliva stačily samotné CAPLy. Přívěsy CP-11 si však AČR stále drží v „enzetách“. (foto: Radim Špalek)

 

Dva záběry na T-815 VP12 28 235 6×6.1R CAPL-16 od 216. letky logistické podpory na 21. zTL v Čáslavi, kde vozy doplňují palivo jak strojům L-159 ALCA, tak i JAS-39 Gripen. Tyto CAPLy byly do ČSLA zaváděny od roku 1985 a měly postupně nahradit svého předchůdce T-148 CAPL-15. To se však nestalo, protože do roku 1989 bylo vyrobeno zřejmě pouze 112 cisteren, které v provozu původní CAPL-15 pouze doplnily. Z dnešního pohledu je největší nevýhodou T-815 CAPL-16 tříkomorová cisternová nástavba, která je vyrobena ze skelného laminátu a nesplňuje mezinárodní bezpečnostní normy ADR, které upravují přepravu nebezpečných věcí a látek. U nás se tento problém částečně řešil nákupem omezeného počtu 7 nových cisteren T-815 280R25 28 270 6×6.2-371 CAPL-16M ve dvou várkách v letech 1999 (3 ks) a 2006 (4 ks). Například na Slovensku ale šli jinou cestou rekonstrukce původních CAPL-16, kde byla nevyhovující laminátová nástavba vyměněna za ocelovou, která již normu ADR plní. Jako zajímavost můžeme uvést, že stejně jako T-148 CAPL-15, se i T-815 CAPL-16 exportovaly k našemu severnímu sousedovi do tehdejší NDR. Po sjednocení NSR a NDR však o tyto vozy neměla SRN dále zájem a zřejmě všechny je odprodala začátkem 90. let americkým ozbrojeným silám, které je nasadily v Saudské Arábii při podpoře operace „Desert Shield“ před známou válkou v Perském zálivu. Po ukončení bojů část těchto cisteren zakoupilo a následně provozovalo ještě Řecko. (foto: Radim Špalek)

 

Nová objednávka automobilních cisteren naznačuje, že se armáda chce definitivně zbavit posledních muzeálních kousků v podobě návěsových souprav CNPL-45 na podvozku návěsového tahače T-815 VNT 28 265 6×6.1R ze Kbel či klasických cisternových vozidel CAPL-16 na podvozku T-815 VP12 28 235 6×6.1R a dokonce i CAPL-15 na podvozku T-148 PP36 VN 6×6. Tyto vozy stále brázdí stojánky našich leteckých základen a jejich stáří přesahuje 30 let, přičemž některé vozy bezpochyby pamatují ještě předlistopadová součinnostní cvičení vojsk Varšavské smlouvy „DRUŽBA“.

Vzdušné síly AČR by tak v roce 2024 měly disponovat výhradně moderní automobilní cisternovou technikou, kterou kromě nově objednaných vozidel budou doplňovat o něco starší vozy CAPL-16M na podvozku T-815 280R25 28 270 6×6.2-371, spadající svým faceliftem do řady „TERRNo1“ a které armáda pořídila v počtu 7 ks v průběhu let 1999 až 2006. Zároveň jde o hezký dárek pro armádní službu pohonných hmot a maziv, která právě letos slaví 100 let od svého založení a pochopitelně jde i o dobrou zprávu pro Agenturu logistiky, jež má na starosti zásobování pohonnými hmotami všech útvarů armády, včetně leteckých základen.

Autoři textu: Radim Špalek a Aleš Hottmar

Nejnovější objednávka 15 kusů cisternových automobilů CAPL-16M1 na podvozku TATRA 815-7 8×8 pošle definitivně do důchodu nejstarší cisterny T-815 a T-148, jejichž stáří přesahuje třicet let. Oba autoři měli možnost vidět ještě během letošního cvičení Ample Strike 2021 na jedné nejmenované základně plnění letecké techniky z CAPLu-15 na podvozku T-148, což už je v dnešní době opravdu raritní muzeální kousek, který ovšem na druhou stranu dokáže ocenit každý znalec 😉 (foto: TATRA TRUCKS, https://www.tatra.cz)


 

 

(úvodní foto: VOP CZ s. p.http://www.vop.cz)

(zdroj: článek „TATRA TRUCKS dodá další podvozky vojenských cisteren pro AČR“, https://www.tatra.cz/o-spolecnosti/tisk-a-media/novinky-a-clanky/tatra-trucks-doda-dalsi-podvozky-vojenskych-cisteren-pro-acr-1/; archiv redakce czechairforce.com)