AktualityAkviziceModernizacePiloti

Nová americká výšková výstroj pro piloty L-159 na obzoru

Vzdušné síly AČR v současné době realizují další zajímavý projekt, kterým je pořízení nové výškové výstroje pro piloty podzvukových útočných strojů Aero L-159 ALCA všech verzí.

Příslušníci 212. taktické a 213. výcvikové letky z Čáslavi doposud používali specializovanou výškovou výstroj francouzské provenience, která provází piloty Alek v podstatě od počátku služby a jež byla pořízena už v roce 2001. Tuto výstroj tvoří letecká přílba Alpha 700 s kyslíkovou maskou Gentex, dále anti-g kalhoty Aerazur ARZ 820, záchranná vesta Beaufort Mk40F a další specializované vybavení včetně nouzové radiostanice PLB (Personal Locator Beacon) či voděodolných izolačních oděvů Ursuk Oy finské výroby.

V současnosti jde již ve světle aktuálních požadavků o morálně zastaralou výstroj a velení vzdušných sil se tak rozhodlo pro její kompletní obměnu. Celý proces náhrady započal už v roce 2015, kdy se ministerstvo obrany rozhodlo pro pořízení 90 ks kompletů certifikované výškové a speciální výstroje pro piloty letounů L-159 ALCA a L-39ZA Albatros taktického letectva Vzdušných sil AČR. Výstroj měla být podle původních předpokladů pořízena už v letech 2016-2017 jako přímá dodávka vojenského materiálu od vlády USA v rámci programu mezinárodní spolupráce FMS (Foreign Military Sales) a ministerstvo obrany počítalo v rámci tohoto investičního projektu s náklady okolo 42 mil. Kč. Nezbytnou certifikaci nové výstroje měl zajistit státní podnik VTÚ (Vojenský technický ústav), respektive jeho odštěpný závod VTÚLaPVO ve spolupráci s výrobcem letounu L-159, společností Aero Vodochody.

Piloti 213. výcvikové letky, zachycení během letové akce na stojánce čáslavského letiště ještě ve starší francouzské přilbě Alpha 700 s anti-g kalhotami AERAZUR. Zároveň však oba piloti mají nasazeny novější záchranné vesty typu Mk.40 Modular. (foto: Stanislav Petera, www.stanislavpetera.com)

 

Pro piloty L-159 byly vybrány přilby HGU-55/P s dýchačem HALP (High Altitude/Low Profile – pravděpodobně typu MBU-20/P) od americké společnosti Gentex Corporation a anti-g kalhoty od britského výrobce Survitec Group, dodávané pro americké letectvo. Pilotní přilby HGU-55/P nejsou ve vzdušných silách AČR úplnou novinkou, neboť několik kusů bylo pořízeno ještě v roce 2015 od americké společnosti Transaero Inc. pro posádky transportních strojů CASA C-295M z důvodu možnosti uchycení NVG, kdy se předpokládalo použití noktovizních prostředků během mise MFO na Sinaji. Jde o velmi oblíbenou kevlarovou přílbu, poskytující pilotům proudových strojů základní ochranu hlavy. Přílba se dodává ve třech velikostech s možností individuálního přizpůsobení vnitřní výplně. Její velkou výhodou je možnost uchytit přes speciální klip standardní noktovizory AN/AVS-9, které poměrně nedávno přibyly do výzbroje taktického letectva VzS AČR a se kterými především piloti letounů JAS-39 už začali pravidelně cvičit. Anti-g kalhoty od známé britské společnosti Survitec Group patří rovněž ke standardnímu vybavení pilotů taktického letectva. V L-159 jsou připojeny na palubní automatiku letounu a k jejich nafouknutí dochází v rozsahu kladného přetížení 2 až 9 g.

Novou výstroj bylo pochopitelně nutné certifikovat pro použití na vybraných typech a obecně šlo o časově velmi náročný program, který se týkal jak rozsáhlé pozemní části, kdy se výšková výstroj zkoušela například v barokomoře pracoviště barokomor Ústavu leteckého zdravotnictví v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, tak i části letové, která proběhla na čáslavské základně za využití spárky L-159T1. Během letových testů se ověřovalo nejen fungování výškové výstroje se systémy letounu L-159, ale byla testována i kompatibilita s výstrojními součástkami pilotů taktického letectva VzS AČR, a to s použitím klasické osobní výstroje v letní i zimní variantě, s nasazenou záchrannou vestou a dalším vybavením pilota, nutného pro provedení letu. Celý proces certifikace se však časově protahoval a koncem roku 2018 bylo zároveň jasné, že armáda už v příštím roce vyřadí ze své výzbroje letouny L-39ZA Albatros, nová výšková výstroj se tak na tento typ již necertifikovala. Celý projekt obměny výškové výstroje byl následně zakončen povinnými vojskovými zkouškami, které dopadly úspěšně.

 

Detailní pohled na přílbu HGU-55P od americké společnosti Gentex. Na obrázku vlevo je v klasické konfiguraci s čirým a zatmaveným sklopným čelním štítkem, fotka vpravo naopak ukazuje podobu kompatibilní s NVG. Při nasazení noktovizoru je nutné sundat oba velké čelní štítky, nasadit speciální klip pro uchycení držáku NVG a instalovat pevný čirý ochranný štítek, který chrání obličej pilota s nasazeným noktovizorem. (foto: Gentex, www.gentex.com)

 

Souběžně s pořízením nové výškové výstroje ministerstvo obrany realizovalo i projekt výměny specializovaného záchranného vybavení pilotů L-159 ALCA a v srpnu 2018 uzavřelo se společností Aero Vodochody Aerospace kontrakt na dodávku 50 ks nových záchranných vest Mk.40 Modular včetně dalšího přidruženého vybavení v podobě 20 ks nouzových radiostanic PLB typu SARBE 6-406G, 32 sad nouzové dávky ND 2A a 26 ks kompozitových schránek do vystřelovacího sedadla VS-2

Vesty Mk.40 Modular s nafukovacím plovacím límcem jsou certifikované přímo pro použití v letounech L-159, vybavených katapultážními sedačkami VS-2, a oproti staršímu typu Beaufort Mk40F umožňují mimo jiné „navěšení“ většího množství příslušenství a vybavení pro přežití pilota, včetně například osobní zbraně či zdravotnického balíčku. Nová nouzová a voděodolná radiostanice PLB (Personal Locator Beacon) typu SARBE 6-406G od společnosti Orolia zajištuje oboustranné spojení s pilotem po nouzovém opuštění letounu, je vybavena GPS přijímačem a má funkci automaticky či manuálně aktivovaného radiomajáku pracujícího na nouzových frekvencích 121.5 MHz, 243 MHz a 406 MHz, který umožnuje záchranným složkám vyhledat přesnou polohu pilota. Radiostanice je pochopitelně kompatibilní s mezinárodním družicovým systémem pro službu pátrání a záchrany Cospas-Sarsat.

Ačkoliv byl program obměny výškové výstroje pilotů L-159 zahájen už před více než pěti lety, různé průtahy, časově náročný proces certifikace, nutné vojskové zkoušky a nakonec opožděné dodávky z USA zapříčinily, že výškovou výstroj začínají piloti obou letek dostávat teprve nyní. V současné době tak probíhá proces logistického přebírání a zaúčtování výškové výstroje, kterou by měli všichni piloti Alek obdržet do konce roku. Tím bude dokončen další důležitý krok v modernizaci výstroje Vzdušných sil AČR.

Tento pilot „Pandura“ již používá novou přílbu HGU-55/P. Ta je u pilotů taktického letectva velmi oblíbená především kvůli nízké hmotnosti (okolo 880 g bez příslušenství) a především je na ni oproti doposud používanému typu Alpha 700 možné uchytit NVG včetně čirého štítku, chránícího obličej pilota i s nasazeným noktovizorem. (foto: Aleš Hottmar)


 

 

 

(úvodní foto: Stanislav Peterawww.stanislavpetera.com)

(zdroj: článek „Českým pilotům dosloužila výšková výstroj, obrana koupí novou od USA“, https://www.e15.cz/domaci/ceskym-pilotum-doslouzila-vyskova-vystroj-obrana-koupi-novou-od-usa-1286860; článek „Pilotní výstroj v AČR“, autor Tomáš Soušek, Ročenka Vzdušných sil AČR 2016; archiv redakce czechairforce.com)