AktualityCvičení

Cvičení armád států Visegrádské skupiny Czech Lion 2019 podpořily i Vzdušné síly AČR

Do největšího letošního cvičení Pozemních sil Armády České republiky Czech Lion 2019 se zapojilo téměř tisíc vojáků, z toho 130 zahraničních, s osmdesáti kusy vojenské techniky. Cvičení probíhalo v posádkách Hranice a Přáslavice, v Centru simulačních a trenažérových technologií Brno a také ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. O dosažených schopnostech praporního úkolového uskupení se v prostoru Velká Střelná přesvědčil i náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata spolu s velitelem Pozemních sil AČR generálmajorem Josefem Kopeckým.

„Cvičení Czech Lion 2019 za účasti armád států Visegrádské skupiny V4 je zaměřeno především na prověření schopností interoperability a na přípravu možného společného nasazení v zahraničních operacích. Jedná se zejména o velitelsko-štábní cvičení, které má prověřit schopnost velitelů a mezinárodních štábů velet podřízeným jednotkám bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na aktuální vývoj situace na bojišti“, říká náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata

Cílem společného cvičení bylo slaďovat postupy a principy použití všech druhů vojsk při řešení základních taktických činností v rámci operací vyšší intenzity. Účelem podobných výcvikových aktivit je nadále rozvíjet schopnosti, které byly v poslední dekádě opomíjeny kvůli soustředění na problematiku protipovstaleckých operací v různých oblastech světa.

„Cvičení je unikátní nejen tím, že společně cvičí příslušníci různých armád, kde komunikačním jazykem je angličtina, ale také tím, že místa velení jsou rozvinuta na několika místech zároveň a v maximální míře je využívána podpora počítačových simulací,“ konstatuje tiskový a informační důstojník 7. mechanizované brigády kapitán Ladislav Kabát.

Pro doplnění dodává, že díky podpoře Centra simulačních a trenažérových technologií, využívajícího standardizovanou aplikaci NATO, je možné vytvořit takové prostředí, v němž velitelé a štáby v koaličním kontextu řídí obranné i útočné operace opravdu komplexně. V rámci cvičení byly v prostoru Velká Střelná ve VVP Libavá prezentovány dosažené schopnosti praporního úkolového uskupení. Demonstroval je 73. tankový prapor s tanky T-72M4CZ, posílený o mechanizovanou rotu a minometnou četu 71. mechanizovaného praporu s BVP-2, mechanizovanou rotu 4. brigády rychlého nasazení s KBVP Pandur II, palebnou četu 13. dělostřeleckého pluku s ShKH vz. 77 Dana, průzkumnou skupinu 53. pluku průzkumu a elektronického boje, četu minových vrhačů 153. ženijního praporu a tankovou četu aktivní zálohy 73. tankového praporu s tanky T-72M1.

Mezinárodního cvičení států V4 Czech Lion 2019 se zúčastnilo 992 vojáků s osmi desítkami kusů vojenské techniky. (foto: Jana Deckerová, www.army.cz)

 

Do cvičení Czech Lion 2019 se zapojily i Vzdušné síly Armády ČR, které poskytly leteckou podporu – letouny L-159A ALCA z 21. základny taktického letectva v Čáslavi a bitevní vrtulníky Mi-24V/Mi-35 z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Vrtulníkáři nakonec vyčlenili pro bojovou ukázku na Velké Střelné dvojici Hindů ev. č. 3367 a 3368 od 221. vrtulníkové letky. Posledně jmenovaný stroj byl teprve nedávno převzat armádou po dokončení generální opravy v podniku LOM Praha, která se poměrně protáhla, a poprvé jsme o ní informovali již v únoru letošního roku v aktualitě ZDE. Hindy používaly i ostrou munici v podobě raketových bloků B8-V20 pro neřízené rakety S8 ráže 80mm. Ty dnes představují v podstatě jedinou neřízenou protizemní raketovou výzbroj našich Hindů, neboť všechny rakety S-5 menší ráže 57mm pro raketové bloky UB-16 či UB-32 již armáda vystřílela nebo jim prošla životnost a ministerstvo obrany již další nakupovat nebude.

Naopak střely S-8 větší ráže 80mm považuje armáda za stále perspektivní a proto v roce 2018 realizovala nákup dalších více než tří tisíc kusů raket S8-KOT od bulharského výrobce EMCO ltd. Celá zakázka v hodnotě 141 mil. Kč včetně DPH, realizovaná přes společnost KEDROS s.r.o., by měla zabezpečit použití této munice až za horizont vyřazení strojů Mi-24 v roce 2025, neboť životnost nakoupené munice je 15 let. Raketa S8-KOT je letecká neřízená střela s kumulativní bojovou hlavicí se střepinovou vložkou s předtvarovanými střepinami do 3g. Střela je opatřena mechanickým, nárazovým, hlavovým piezoelektrickým zapalovačem V-5KP1. Používá se k ničení pozemních zodolněných a lehce pancéřovaných cílů a proti živé síle. Na vrtulníkové technice je používána s raketovými bloky B8-V20, zatímco na letounech to jsou bloky B8-M1

Úvodní část textu převzata z článku Jany Deckerové „Armády států Visegrádské skupiny spojily síly při cvičení Czech Lion“.

Během ukázky v prostoru Velká Střelná byly prezentovány dosažené schopnosti praporního úkolového uskupení, při kterých byla využita i letecká podpora dvojice bitevních vrtulníků Mi-24V/Mi-35 ev. č. 3367 a 3368. Vedoucí stroj je vybavený raketovými bloky B8-V20. (foto: Jana Deckerová, www.army.cz)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Tomáš Soušek, www.afterburner.cz)

(zdroj: registr smluv, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6368151; článek „Armády států Visegrádské skupiny spojily síly při cvičení Czech Lion“, autor Jana Deckerová, http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armady-statu-visegradske-skupiny-spojily-sily-pri-cviceni-czech-lion-2019-216142/)