AktualityModernizace

LOM Praha dokončuje generální opravu dalšího vrtulníku Mi-35 „3368“

Právě v těchto dnech finišují ve státním podniku LOM Praha na dokončení generální opravy dalšího vrtulníku Mi-24V/Mi-35 ev. č. 3368. V minulém týdnu byl převezen pozemní cestou z areálu opraven na kbelské letiště, kde se plánuje jeho zálet a po předání armádě by se měl následně vrátit zpět ke 221. vrtulníkové letce v Náměšti nad Oslavou. LOM Praha provádí generální opravy vrtulníků Mi-24 na základě uzavřené smlouvy s Ministerstvem obrany na provedení generálních oprav z prosince 2014 v celkové hodnotě přes 768 milionů korun. Nejnovější plán počítá s postupným provedením generálních oprav u celkově deseti strojů Mi-24V/Mi-35. Během GO je Hindům prodloužen meziopravní technický resurs o dalších 1000 letových hodin, nebo 7 let provozu. Vrtulníky také dostanou novou kamufláž s výrazně matnějším povrchem, aplikovány jsou rovněž znaky 22. zVrL na přední části trupu.

Jako první byly v listopadu 2015 nasunuty do opraven LOM Praha s.p. k provedení GO dva stroje Mi-24V ev. č. 7353 a 0981, které sem musely být dopraveny pozemní cestou z důvodu úplného vyčerpání meziopravního technického resursu. V listopadu 2016 byly do opraven nasunuty další dva stroje ev. č. 3367 a 7360 (jako celkově 3. a 4. generálkovaný stroj), u nichž byla následně zahájena 1. etapa GO. V říjnu 2017 pak došlo k nasunutí dalších dvou vrtulníků Mi-24V/Mi-35 ev. č. 3368 a 3371 (jednalo se o 5. a 6. generálkovaný Hind). Mezitím už byla dokončována GO u prvních dvou Hindů a tak se v prosinci 2017 vrátil jako první do Náměšti bývalý „Night Tiger“ ev. č. 7353 v již v nové NATO standard kamufláži a hned v únoru 2018 jej následoval i stroj ev. č. 0981. Další dva dokončené stroje byly dodány o několik měsíců později, konkrétně stroj ev. č. 3367 zhruba v červnu 2018 a tak se stihl ještě zapojit do cvičení Ample Strike 2018, a v září 2018 se do Náměšti vrátil i Hind ev. č. 7360.  Jako celkově sedmý generálkovaný vrtulník Mi-24V/Mi-35 přelétl dne 14. února 2018 do Kbel známý „Kosťa“ ev. č. 3370 a jeho dokončení se předpokládá v roce 2019. Čísla posledních tří generálkovaných Hindů zatím podnik LOM Praha neupřesnil, jedním ze strojů ale pravděpodobně bude i známý „Alien Tiger“ ev. č. 3366, který má nyní taktéž dolétaný meziopravní technický resurs.

Každopádně Hindy s českými výsostnými znaky budeme moci na naší obloze vídat minimálně do období let 2025-2027, kdy jim bude končit současný meziopravní technický resurs. Poté se musí armáda rozhodnout, jak pokračovat s vrtulníky Mi-24/35 dále. Čistě teoreticky je pak bude možné „protáhnout“ ještě jednou GO a provozovat je až do roku 2035, kdy jim bude končit dobová životnost.

Mi-35 ev. č. 3368 v původní kamufláži během údržby na heliportech 221. letky v Náměšti, příprava na cvičení Flying Rhino 2009. (foto: Aleš Hottmar)

 

Hind „3368“ je odtahován v úterý 12. února 2019 z letiště ve Kbelích zpět do areálu opraven LOM Praha. Vrtulník už má aplikován nový kamuflážní nátěr. (foto: Stanislav Mackovík)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: registr smluv https://smlouvy.gov.cz/; výroční zpráva podniku LOM Praha za rok 2017; článek Tomáše Souška „Provoz Mi-24 v AČR zajištěn“, Letectví + Kosmonautika 3/2018, www.aeromedia.cz)