AktualityAkviziceModernizace

CLV plánuje modernizaci radionavigačního vybavení a kokpitu jednoho z Turboletů

Centrum leteckého výcviku z Pardubic, respektive jeho provozovatel státní podnik LOM Praha v posledních letech řeší generační obměnu či modernizaci svého různorodého letového parku, který se skládá jak ze cvičných letounů s pístovým a proudovým motorem, tak i vrtulníků a malých dopravních letounů.

Jako první se již před rokem 2014 uskutečnila modernizace osmi malých Zlínků Z-142CAF, u kterých došlo k výměně křídel, ocasních partií plus některých dalších částí, a zároveň bylo také instalováno zařízení pro měření a záznam zatížení křídla. Zlínky díky tomu mohou létat i akrobatické prvky a navíc se jejich životnost prodloužila z původních 3600 na 5500 letových hodin. Jejich nálet se v roce 2014 pohyboval kolem 3200-3400 hodin, což při průměrném ročním náletu kolem zhruba 200 hodin znamená, že mohou být provozovány zhruba do období let 2024-2025. V loňském roce navíc podstoupily další modernizaci, která se tentokrát týkala jejich radionavigačního vybavení.

Dále následovala náhrada legendárních vrtulníků Mi-2 čtveřicí amerických vrtulníků Enstrom 480B-G, která proběhla v roce 2018. Zároveň v lednu letošního roku CLV převzalo dva „staronové“ vrtulníky Mi-17 ev. č. 0835 a 0457, čímž se podaří alespoň na určitou dobu odsunout problémy se stárnoucí flotilou všech pardubických „Sedmnáctek“. Další a určitě nejnákladnější akvizicí by mělo být pořízení čtveřice nových cvičných letounů L-39NG z produkce Aera Vodochody, které se připravuje, kupní smlouva ovšem doposud nebyla podepsána. Nová eNGéčka by měla v CLV nahradit další legendu v podobě strojů L-39C Albatros, které budou muset být vyřazeny ze služby v letech 2021-2022, což je o něco dříve, než se v době jejich přestavby v letech 1999-2000 předpokládalo. Tehdy byla jejich životnost stanovena výrobcem na 4500 letových hodin, nebo 25 let provozu.

Na vině je větší namáhání konstrukce během provozu, způsobené změnou výcvikových osnov oproti minulosti a mnohem častějšímu použití při výcviku vzdušného boje, při kterém je samozřejmě konstrukce draku namáhána podstatně více, než v případě běžných výcvikových úloh. Zároveň byl v uplynulých dvou letech na Albících CLV prováděn pokročilý taktický výcvik mladých pilotů 213. výcvikové letky z 21. zTL v Čáslavi podle požadavku Vzdušných sil, jehož účelem bylo docvičení pilotů v náročných taktických úkolech pro možnost získání 1. výkonnostní třídy letce.  Tyto skutečnosti ohledně většího namáhání konstrukce a odčerpané životnosti byly zjištěny na základě podrobných analýz ze záznamových zařízeni PRS-39.

Ve světle všech těchto modernizací je poněkud opomíjeným typem v CLV letoun L-410UVP-T Turbolet, používaný ve dvou exemplářích (ev. č. 0731 a 0928) k výcviku pilotů vícemotorových dopravních a transportních letounů. Oba stroje, vyrobené v létech 1981-1982, nalétaly do roku 2014 přibližně 5700, respektive 8500 hodin, což není ani polovina jejich životnosti. Jen za rok 2018 oba stroje nalétaly necelých 400 hodin a poprvé byl poskytnut obnovovací výcvik pro jednoho pilota bulharského vojenského letectva, jež byl realizován v listopadu 2018 v Čáslavi během výluky pardubického letiště v rozsahu 9 hodin. V rámci CLV se zároveň jednalo o první zahraniční výcvik na letounu L-410. Zároveň byly při výcviku na L-410 ověřeny schopnosti CLV provádět výcvik k provádění výsadků. Tyto lety byly následně pro AČR uskutečňovány podle obdržených požadavků zejména z letiště Přerov.

V červnu 2002 byl Turbík 0928 ve stavu 343. dopravně-průzkumné letky na 34. základně speciálního letectva v Pardubicích a stále létal v původním socialistickém nátěru, ve kterém zahajoval svou službu v mošnovském 1.smdlp v 80. letech. Nápis SFOR na trupu značí, že byl v uvedené době používán i pro podporu českého kontingentu na Balkáně. (foto: Radim Špalek, skenováno z 35mm negativu)

 

O dva roky později již disponoval novou šedo-zelenou NATO Standard kamufláži, kterou získal během revize R1, a zároveň již patřil nově vzniklému Centru leteckého výcviku v Pardubicích. Své stání měl před provozní budovou u staré řídící věže a betonové kostky sloužily k ukotvení stroje mimo létání. (foto: Aleš Hottmar, skenováno z 35mm diapozitivu)

 

LOM Praha v prosinci 2019 vyhlásil veřejné výběrové řízení na modernizaci jednoho ze svých Turbíků, konkrétně stroje ev. č. 0928, jejímž předmětem má být provedení modernizace radionavigačního vybavení a zobrazovacího systému letounu L-410UVP-T podle technických požadavků zadavatele v předpokládané hodnotě cca 5 700 000,- Kč bez DPH. Modernizace má za cíl splnit veškeré podmínky tzv. standardu Eurocontrol v oblasti radionavigačních prostředků a zároveň má díky vylepšení kokpitu dvojicí MFD připravit mladé piloty na jiný styl zobrazování letových a navigačních údajů, a tím je lépe připravit pro pozdější službu na transportních a dopravních letounech kbelské základny, které již standardně disponují moderním kokpitem s MFD. Zadavatel výběrového řízení LOM Praha s.p. požaduje následující:

 

Detailní technické požadavky na instalaci nového radionavigačního vybavení
 • Dvě komunikační radiostanice (COM1, COM2) s frekvenčním krokem 8,33 kHz pracující v rozsahu 118 – 136 MHz a minimálním vysílacím výkonem 10W.
 • Zachování stávající VHF/UHF radiostanice LUN 3520.15 jako COM3
 • Dva navigační přijímače VOR/LOC/GS s vestavěnou navigační databází
 • Jeden přijímač GPS schválený pro IFR podporující WAAS/EGNOS s vestavěnou navigační databází
 • Jeden odpovídač (SSR I) splňující ADS-B Out/In s ovládáním z čelního panelu
 • Integrace stávajících DME přijímačů (DME I/II) a zajištění jejich ladění z nově instalovaných navigačních přijímačů
 • Integrace stávajícího odpovídače SSR I (GTX-330D ES)
 • Instalace radiovýškoměru RALT (BendixKing KRA-405B)
 • Integrace stávajících přijímačů MKR (2x KR-21)
 • Integrace stávajícího povětrnostního radaru (BendixKing RDR 2000)
 • Integrace stávajícího nouzového havarijního vysílače ELT 406 (NAV/GPS interface)

 

Detailní technické požadavky na zobrazovací systém
 • Zobrazení primárních letových údajů před každým z pilotů
 • Minimální úhlopříčka 10 palců, rozlišení min. 1280 x 768 pixelů, vodorovná orientace
 • Technologie displeje (barevný LCD, RGB podsvit, čitelnost za přímého slunečního osvětlení)
 • Zobrazení navigačních informací
 • Ovládání pomocí kláves po obvodu displeje/pomocí dotykového displeje
 • Ovládání vybraných funkcí pomocí dedikovaného ovládacího panelu nezávisle pro každého z pilotů.
 • Certifikace pro CS-23 Commuter category (FAA Class 4)
 • Sensory dodané s displejem
 • Nezávislý bateriově napájený záložní indikátor primárních letových údajů (Dva LCD displeje s vysokým rozlišením, rychlost, výška, baro setting, podélný a příčný náklon) s minimální dobou běhu na baterie 30 minut.

L-410UVP-T Turbolet ev. č. 0928

Turbík 0928 je už v podstatě veteránem bývalého československého a později českého vojenského letectva. Vyroben byl již v roce 1982 v tehdejším LETu Kunovice s výrobním číslem 820928 a svou službu zahájil u 1. dopravního leteckého pluku v Mošnově. Nejslavnější okamžiky si odbyl během působení ve známém Szobi kvartetu, se kterým se účastnil v první polovině devadesátých let celé řady vystoupení včetně slavného RIATu v britském Fairfordu.

Po zrušení mošnovské dopravky byl spolu s dalšími stroji přemístěn v roce 1994 do Pardubic k nově vytvořenému 36. smíšenému dopravnímu leteckému pluku. Život tohoto útvaru byl v Pardubicích vskutku jepičí, neboť už o rok později vzniká v Pardubicích nová 34. základna školního letectva a dopravka se opět stěhuje, tentokrát natrvalo do Kbel. Turbík ev. č. 0928 však v Pardubicích zůstal a je zařazen do stavu 344. dopravně-průzkumné letky. K 1. říjnu 2000 prošla školní základna malou reorganizací, při které vznikla 34. základna speciálního letectva a Turbík přešel formálně do stavu 343. dpzlt. Přibližně v druhé polovině roku 2002 prošel první revizí R1, při které získal novou šedo-zelenou NATO Standard kamufláž a v roce 2003 se vrátil zpět do Pardubic, kde byl od 1. dubna 2004 zařazen do stavu nově vytvořeného Centra leteckého výcviku.

Po deseti letech aktivní služby v Pardubicích jej čekala další revize R2, kterou měla provést společnost Aircraft Industries, a.s., čili bývalý kunovický LET. Sem byl Turbík 0928 nasunut už v roce 2013 k provedení předepsaných prací, bohužel vzhledem k vnitropodnikovým problémům společnosti AI se nakonec s pracemi začalo až v roce 2016 po stabilizaci situace ve firmě. Během R2 byla Turbíku prodloužena nejen dobová životnost o dalších 10 let,  ale zároveň mu bylo modernizováno radiotechnické vybavení v podobě instalace nouzového havarijního vysílače ELT-406, S-mode odpovídače GTX-330D-EX, navigace GNS-530W, reinstalace radiostanice LUN 3520.15, zástavby DME 2 KDM-706A s indikátory KDI-573/574 a naopak se demontovalo staré radiovybavení v podobě LUN 3524, LUN 3503, GPS-150 a ELT-3000. Po dlouhých čtyřech letech se tak mohl Turbík 0928 vrátit zpět do Pardubic, kam přilétl 16. srpna 2017 v úplně novém modrém zbarvení strojů CLV a s praporovými znaky.

Současná plánovaná modernizace radionavigačního vybavení a zobrazovacího systému v kokpitu by měla umožnit bezproblémový provoz Turbíku v následujících letech a zlepšit kvalitu samotného výcviku, to vše při splnění veškerých podmínek tzv. standardu Eurocontrol.

Velké poděkování patří Radimu Špalkovi za cenné informace a pomoc při přípravě článku.

V roce 2006 už měl Turbík 0928 aplikované žluté doplňky jako rozpoznávací znak provozovatele CLV, samotná kamufláž již o čtyři roky později nesla známky opotřebení, jak je vidět na fotce. Později prošel u výrobce revizí R2, která se ovšem protáhla na čtyři roky a teprve 16. srpna 2017 se vrátil zpět do Pardubic už v novém modrém zbarvení a s praporovými znaky. (foto: Aleš Hottmar – horní foto a Radim Špalek – spodní foto)


 

 

(úvodní foto:  Roman Vích, www.planes.cz)

(zdroj: vlastní archív a archív Radima Špalka, výroční zpráva LOM Praha za rok 2018; článek „CLV oslavilo 10 let“, autor Tomáš Soušek, Letectví+kosmonautika 9/2014; Veřejné zakázky LOM PRAHA s.p. – Veřejná zakázka: Modernizace rádio-navigačního vybavení a zobrazovacího systému letounu L-410 UVP, https://zakazky.lompraha.cz/contract_display_2545.html)