AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Čeští „rakeťáci“ se mohli poprvé seznámit se systémem SPYDER

Nejvýraznějším projektem modernizace prostředků protivzdušné obrany české armády je bezesporu pořízení izraelského protiletadlového raketového komplexu krátkého a středního dosahu SPYDER. Tento moderní systém z produkce státní společnosti Rafael nahradí v AČR morálně a technicky zcela zastaralý ex-sovětský systém 2K12 KUB, jenž používala ještě ČSLA v minulém století. Přestože je dodávka prvního systému SPYDER k vojskovým zkouškám plánována až na rok 2025, už nyní se mohli vůbec poprvé s izraelským systémem blíže seznámit přímo budoucí instruktoři protiletadlového pluku ze Strakonic.

Česká armáda by měla do roku 2026 obdržet celkově čtyři baterie protiletadlového raketového systému SPYDER. Každá bude obsahovat radar, čtyři odpalovací zařízení, nabíjecí vozidlo a systémy velení a řízení palby. Všechny prvky systému budou instalovány na podvozcích Tatra 815-7 se znakem náprav 8×8 a 6×6, standardně užívaných v AČR. Součástí dodávky budou i technologie, určené k provozu a údržbě systému, včetně náhradních dílů. Moderní protiletadlový raketový systém bude v případě potřeby určen k zajištění nepřetržité ochrany městských aglomerací, jaderných elektráren, průmyslových center, letišť a dalších důležitých míst a objektů, a to proti všem prostředkům vzdušného napadení.

Hlavním uživatelem systému SPYDER bude 25. protiletadlový raketový pluk „Tobrucký“ ve Strakonicích, respektive jeho 251. protiletadlový raketový oddíl, který má v současné době ve výzbroji čtyři baterie protiletadlového systému 2K12 KUB. Tento protiletadlový raketový komplex na pásovém podvozku byl do výzbroje sovětské armády zaveden již v roce 1967 a tehdejší ČSLA jej získala do výzbroje v 70. letech minulého století  jako tzv. divizní systém. Z dnešního pohledu jde i přes určité dílčí modernizace o technicky i morálně zcela zastaralý komplex, jehož koncept plně zapadal do tehdejších představ vedení bojové činnosti států Varšavské smlouvy. V případě AČR představuje u Kubu největší problém především munice, neboť životnost řízených střel byla několikrát prodlužována. Celý zbraňový systém zároveň vyžaduje poměrně časté opravy, což koliduje s nedostatkem náhradních dílů, navíc většina originálních součástek z tehdejší sovětské výroby již dnes není k dispozici.

Protiletadlový systém SPYDER dosahuje oproti Kubu ve všech ohledech lepších parametrů. Má větší dálkový i výškový dosah a dokáže tak pokrýt větší část vzdušného prostoru. Vyznačuje se mnohonásobně vyšším počtem cílových kanálů a jeho odpalovací zařízení disponuje větším počtem střel s kombinovaným naváděním dle charakteru cíle. Samozřejmostí je propojení systému SPYDER do národních informačních systémů a informačních systémů NATO, což bude představovat asi největší výzvu. Izraelská státní společnost Rafael jakožto výrobce sytému SPYDER garantuje minimální životnost systému 20 let. Po dobu dvou let od dodání baterií bude dodavatel zabezpečovat operační a technickou podporu, jež je důležitá pro budování nových schopností českých vojáků a techniků, kteří budou techniku obsluhovat.

Aby byli strakoničtí protiletadlovci na celý proces implenetace SPYDERu do výzbroje AČR připraveni, vydali se nedávno budoucí instruktoři 25.plrp do Izraele, kde měli možnost se vůbec poprvé blíže seznámit se systémem SPYDER, podrobně se podívat na jednotlivé části systému a důkladně si jej „osahat“.  „Je velmi důležité pochopit princip fungování nové techniky, než se dokončí matice výcviku a nastane hlavní fáze přípravy budoucích specialistů. Generačně je technika mnohem dál a je potřeba mimo jiné přestat srovnávat systém SPYDER s bývalým 2K12 KUB. Je tedy nutná i změna myšlení,“ uvedl podplukovník Jaroslav Sekanina – velitel 251. protiletadlového oddílu, který bude přezbrojen na systém SPYDER.

Finální školení instruktorů je plánováno v druhé polovině roku 2024. „Je nutné vsadit na mladou generaci a dobře vybrat personál, zejména instruktory, kteří budou nositeli know-how na další dekádu,“ dodal velitel oddílu pplk. Sekanina. K samotnému zavedení do výzbroje strakonického pluku by mělo dojít v letech 2025-26.

Čeští protiletadlovci se mohli v Izraeli vůbec poprvé přímo seznámit s moderním systémem SPYDER. Velitel 251. protiletadlového oddílu podplukovník Jaroslav Sekanina je na skupinové fotce uprostřed s externí ovládací konzolí systému SPYDER. (foto: 25. plrp, Strakonice)


 

 

(úvodní foto: 25. plrp, Strakonice)

(zdroj: facebook 25. plrp, Strakonice, https://www.facebook.com/25.plrp)