AktualityTechnika

Albíky pardubického CLV nalétaly 20.000 hodin

Ve středu 3. února 2021 dosáhla flotila letounů Aero L-39C Albatros pardubického Centra leteckého výcviku (CLV), které spadá pod státní podnik LOM Praha, významného jubilea v podobě celkového náletu 20.000 letových hodin. Tohoto úctyhodného milníku bylo konkrétně dosaženo na cvičném proudovém stroji L-39C ev. č. 0445, který pilotoval student poručík Ladislav Valoušek, příslušník 213. výcvikové letky  z čáslavské 21. základny taktického letectva, s nímž byl v kabině přítomen zkušený instruktor CLV Václav Tyrychtr.

Právě Václav Tyrychtr patří mezi dlouholeté instruktorské opory pardubického CLV, na Albíku však zažil  před více než deseti lety i adrenalinové chvilky. V horký letní den 12. července 2010 plnila dvojice L-39C pardubického CLV výcvikový úkol vzdušného boje v zóně „MIKE“ a „OSKAR“ u Holic, když na letounu ev. č. 0440, pilotovaného studentem por. Davidem Sochackým a instruktorem Václavem Tyrychtrem došlo k požáru motoru. Vzhledem k výšce letu nešlo tuto situaci řešit jinak než katapultáží, kterou provedl nejprve pilotní žák a poté i instruktor. Záchranný systém VS-1BRI naštěstí zafungoval dokonale a oba piloti přestáli událost bez jakýchkoliv zranění. Albík se následně zřítil do lesa u obce Koudelka nedaleko Holic. Mladého Davida Sochackého tato událost naštěstí nerozhodila, výcvik u CLV dokončil a dnes sedlá podzvukové L-159A u 212. taktické letky.

Student poručík Ladislav Valoušek, příslušník čáslavské 213. výcvikové letky a dlouholetý instruktor CLV Václav Tyrychtr po jubilejním letu na Albíku ev. č. 0445, při kterém dosáhli důležitého milníku 20.000 nalétaných hodin flotilou L-39C pardubického CLV. (foto: Jitka Šuláková a Richard Tesař, CLV Pardubice, www.lompraha.cz)

 

V České republice provozuje v současné době vojenské cvičné letouny L-39C pouze Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které má po již zmiňované havárii letounu ev. č. 0440 ve svém stavu papírově 7 ks Albatrosů. Jde o stroje ev. č. 0103, 0113, 0115, 0441, 0444, 0445 a 0448, které prošly na přelomu let 1999 a 2000 generální opravou a modernizací u výrobce v Aeru Vodochody. Tyto L-39 byly v podstatě „přestavěny“ a dostaly zcela nové přední části trupu, křídla a ocasní části, které byly nevyužité u výrobce, a do kterých se namontovalo vybavení a agregáty z původních letounů. Tím Vzdušné síly AČR získaly Albíky technicky odpovídající 53. výrobní sérii s dobovou životností 25 let a s plným resursem 4500 letových hodin.

Pardubické letiště je s cvičnými Albatrosy neodmyslitelně spjato od roku 1995, kdy se zde rozběhl výcvik pilotů v souvislosti se zformováním nové 34. základny školního letectva, která zde na podzim roku 1994 nahradila zrušený 30. bitevní letecký pluk. Ten měl mimo jiné ve výzbroji i cvičně-bojovou verzi L-39ZA, nová technika 34. zŠL a létající personál však pocházely převážně od zrušeného 1. leteckého školního pluku z Přerova a dalších útvarů. Novodobá historie pardubických Albíků se pak začala psát od 1. ledna 2004, kdy v Pardubicích vzniklo Centrum leteckého výcviku a které převzalo většinu úkolů zrušené 34. základny speciálního letectva.

Na letounech L-39C je v CLV prováděn výcvik nejen posluchačů brněnské Univerzity obrany, ale je poskytován i příslušníkům VzS AČR z letecké základny Čáslav nebo vyšších velitelství, a v poslední době taktéž zahraničním studentům. V případě mladých pilotů AČR jde především o pokročilý taktický výcvik za účelem docvičení pilotů v náročných taktických úkolech pro možnost získání 1. výkonnostní třídy letce. V poslední době pardubické Albíky rovněž absolvují i lety ve prospěch základny Čáslav, kdy představují nepřátelské cíle a zapojují se v rámci DACT i do vzdušných bojů s nadzvukovými Gripeny či podzvukovými Alkami.

Aktuálně provozovaným strojům L-39C pardubického CLV už v minulém roce zbývalo ke konci životnosti pouze cca 600-800 letových hodin. Je tak velice pravděpodobné, že tyto Albíky dolétají někdy v letech 2022 až 2023, protože těmto strojům již není možné prodloužit technickou životnost, a to jednak z důvodu vyhodnocení zátěžového spektra z akcelerometru FAU-39, tak i dosavadního způsobu údržby, který spočíval pouze v základních revizích R2 a R3, bez generálních oprav u výrobce. Proto státní podnik LOM Praha hledá jakožto provozovatel pardubického CLV už delší dobu nějaké řešení, kterým by se podařilo tuto zapeklitou situaci vyřešit. Krátkodobým a přechodným řešením by mohl být pronájem dalších 2-4 letounů L-39 od některého civilního provozovatele, dlouhodobým řešením je pak jednoznačně akvizice nových strojů L-39NG, které by výcvik v CLV pozvedly na úplně novou úroveň. Jak celá sága s pardubickými Albíky nakonec dopadne se snad dozvíme už tento rok.

Krásný záběr Albíka ev. č. 0445, na kterém bylo dosaženo významného milníku 20.000 nalétaných hodin flotilou L-39C pardubického CLV. Tento konkrétní stroj byl  ještě v říjnu 2003 veden ve stavu 32. zTL v Náměšti nad Oslavou, v roce 2004 je však předán k nově vytvořenému pardubickému Centru leteckého výcviku. Začátkem července 2013 jej postihl birdstrike v okolí Jičína, srážku s opeřencem naštěstí odnesl jen poškozený pravý sací kanál. Následně je v druhé polovině roku 2015 odstaven z provozu a v roce 2016 je nasunut do podniku LOM Praha k provedení revize R3, která byla dokončena na podzim roku 2018. (foto: Miroslav Kostelník, LKMT Spotters, https://www.facebook.com/lkmt.spotters.fanpage/)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Miroslav Kostelník, LKMT Spotters, https://www.facebook.com/lkmt.spotters.fanpage/)

(zdroj: oficiální facebookový profil CLV, https://www.facebook.com/CLVPardubice; článek Flotila „Albíků“ dosáhla významné letové mety, autor Jitka Šuláková, https://www.lompraha.cz/news/flotila-albiku-dosahla-vyznamne-letove-mety?fbclid=IwAR2RPiwKOKEYl53hiB-7Njw6pb7gSlKKNM4W3YnG-fGgOgl6IZAmci8Pt1Q; Letecká badatelna, AERO L-39C   v.č. 395306 „0440“ CLV Pardubice – LOM Praha, autor Pavel Krejčí, http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/748/)