AktualityCvičeníMimořádné událostiTechnika

Vrtulníkáři z náměšťské základny cvičili s libereckými chemiky

V týdnu od 6. do 10. června zavítala na 22. základnu vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou již podruhé jednotka libereckých chemiků z 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, aby spolu s příslušníky vrtulníkové základny procvičili dekontaminaci vrtulníků, jejich osádek a nesoucího nákladu. Jednalo se o výcvik modulární jednotky letecké podpory v oblasti ochrany před zbraněmi hromadného ničení (ZHN), tzv. jednotky DAAM-FP-CBRND (Deployable Airbase Activation Module – Force Protection – Chemical, biological, radiological and nuclear defence), jejímž hlavním úkolem je poskytovat ochranu proti ZHN operační letecké základně v rámci NATO.

Výcvik byl zaměřen především na procvičení metodických postupů při rozvinutí dekontaminačních pracovišť, provedení radiačního a chemického průzkumu zasažené letecké techniky, dekontaminaci vnějších a vnitřních povrchů vrtulníků a zejména extrakci jejich posádek nebo přepravovaných osob či nákladu a jejich následné dekontaminaci.

Díky procvičovaným scénářům si vybraný letecký i pozemní personál společně s chemickými specialisty z Liberce osvojili postupy, které by musely zafungovat při reálném zasažení vrtulníkové jednotky zbraněmi hromadného ničení. Jako cvičné platformy posloužily oba typy provozovaných vrtulníků Mi-171Š a Mi-35/24V.

Autor textu a fotografií: kpt. Ing. Stanislav Hejlek, náčelník skupiny řízení logistiky 22.zVrL, redakčně upraveno, popiska redakce czechairforce.com

Liberečtí specialisté z 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany si společně s příslušníky náměšťské vrtulníkové základny procvičili dekontaminaci vrtulníků zasažených ZHN a extrakci jejich posádek či přepravovaných osob, u kterých bylo rovněž nutné provést dekontaminaci. Jako cvičné platformy posloužily oba typy vrtulníků, provozovaných náměšťskou základnou, tedy stroje Mi-171Š a Mi-35/24V. V obou případech však šlo o neletuschopnou a dlouhodobě odstavenou techniku. Hind ev. č. 7354 měl již před několika lety dolétán meziopravní resurs a protože nebyl vybrán pro generální opravu, byl využit alespoň jako zdroj ND na základně v Náměšti. Bývalý Mi-171ŠM ev. č. 9774 byl naopak závažně poškozen 5. listopadu 2015 během cvičení Trident Juncture ve Španělsku. Po převozu do ČR byl kompletně odstrojen a později alespoň trochu pospraven pro účely výcvikové pomůcky. (foto: kpt. Ing. Stanislav Hejlek, náčelník skupiny řízení logistiky 22.zVrL)


 

 

 

(úvodní foto: kpt. Ing. Stanislav Hejlek, náčelník skupiny řízení logistiky 22.zVrL)

(zdroj: https://lznamest.army.cz/aktuality/vrtulnikari-cvicili-s-libereckymi-chemiky?fbclid=IwAR0MtnFC5JxG_IyRVFq-lMZCijsk_92r8DIx7_GvpTE2iBKr1n3cXebGhL0)