AktualityMimořádné událostiTechnika

Jeden z pardubických Albíků čeká oprava křídla po střetu s ptákem

Střet jakéhokoliv opeřence s letadlem, neboli tzv. „birdstrike“, znamená ve většině případů velké nebezpečí nejen pro samotný stroj, ale také jeho osádku. Vzdušné síly AČR registrují každý rok řadu takových případů, a i když jde většinou pouze o lehká poškození na vnější paneláži, v případě nárazu do překrytu kabiny či přímo do náběžné hrany křídel jde o velmi vážné případy, které mohou skončit vážným zraněním členů osádky, či strukturálním poškozením samotné konstrukce letounu. Jen pro představu, při rychlosti 900 km/hod. představuje náraz dvoukilového opeřence energii cca 25 tun!! Nasátí takto rozměrného „cizího předmětu“ do motoru pak může ve výsledku vést k jeho zničení a havárii.

Jeden takový nebezpečný „birdstrike“ musel před určitou dobou řešit pilot-instruktor cvičného proudového letounu L-39C Albatros ev. č. 0444 z pardubického Centra leteckého výcviku, když za letu zaznamenal vážný střet s ptákem do náběžné hrany levého křídla. Zkušený instruktor naštěstí zachoval chladnou hlavu a s poškozeným letounem v pořádku přistál na pardubickém letišti. Náraz opeřence však způsobil vážné poškození levého křídla, zhruba 40 cm od středu koncové palivové nádrže, u přechodového krytu ke koncové palivové nádrži. Přímo v místě nárazu na náběžné hraně vznikl otvor o velikosti 10 x 22 cm a za místem proražení náběžné hrany došlo k mírnému zvlnění spodního potahu křídla, navíc jedno žebro v místě vzniklého otvoru je poškozeno v jeho přední části.

Vedení státního podniku LOM PRAHA nedávno rozhodlo o zprovoznění tohoto stroje a 7. května letošního roku proto vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je oprava náběžné hrany křídla letounu L-39C po poškození od střetu s ptákem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba 1 900 000,- Kč bez DPH a případní zájemci musí své nabídky podat nejpozději do 17. května 2021 do 15:00 hodin.

U Centra leteckého výcviku samozřejmě nejde o první případ vážného „birdstrike“. Například dne 12. října 2010 došlo u letounu L-39C ev. č. 0113 při letu v zóně ke kolizi s dravcem, který pronikl čelním štítkem až do kabiny, a přes zaměřovač a pilotovu helmu skončil až na záhlavníku sedačky VS-1BRI!! Tehdy mladý pilotní žák por. Martin Š. (dnes létá JAS-39) nezpanikařil a i přes silně poškozený a znečištěný čelní štítek dokázal přivést Albatros na přistání ze směru dráhy 09 letiště v Pardubicích. Další vážný případ se stal u CLV začátkem července 2013, kdy se letoun L-39C ev. č. 0445 střetl pravděpodobně s volavkou v okolí Jičína, v tomto případě to naštěstí odnesl jen pravý sací kanál, který musel být vyměněn za nový.

Asi nejvážnější případ poslední doby se však stal npor. Zbyňku Abelovi z 212. taktické letky v Čáslavi, a to během cvičení Trident Juncture 2015 ve Španělsku. Při návratu ze střelnice se letoun L-159A ev. č. 6057 srazil ve vyšší letové hladině s rozměrným supem, který značně poškodil náběžnou hranu pravého křídla v místě koncové nádrže. Pilot naštěstí dokázal i s takto poškozeným letounem nouzově přistát na letišti v Zaragoze. Alca 6057 byla později opravena u výrobce Aero Vodochody a dnes její trup zdobí v místě pod kabinou malá kresba supa jako památka na „sestřel“ ze Španělska, naštěstí s dobrým koncem. Doufejme, že i pardubický Albík se zanedlouho vrátí zpět do služby a třeba se na jeho trupu rovněž objeví nějaká silueta opeřence.

Trojice detailních záběrů na poškozenou náběžnou hranu levého křídla L-39C, které ukazují na poměrně velký rozsah poškození s otvorem o velikosti 10 x 22 cm. Koncová nádrž na 100 litrů paliva je již svěšena. (foto: CLV Pardubice, www.lompraha.cz)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Jakub Jirásek, www.planes.cz)

(zdroj: Veřejná zakázka: Oprava náběžné hrany křídla letounu L-39C, https://zakazky.lompraha.cz/contract_display_5046.html; archiv redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 5. 6. 2021)