AktualityModernizace

Začíná dvouměsíční výluka pardubického letiště kvůli opravám dráhových systémů

Dnešním dnem začíná dvouměsíční výluka pardubického letiště, která potrvá pravděpodobně až do pátku 30. listopadu, a během které bude letiště uzavřeno pro jakýkoliv provoz. Z tohoto důvodu muselo pardubické Centrum leteckého výcviku (CLV) přesunout letecký výcvik na jiná letiště. Už ve čtvrtek 27.  září přelétly čtyři vrtulníky Mi-17 (ev. č. 0825, 0832, 0837, ????) a dva nové Enstromy 480B-G (ev. č. 0459 a ????) na letiště Přerov-Bochoř, odkud budou realizovat své výcvikové lety. Vrtulníky budou v Přerově provozovány z nově vybudovaných heliportů, které zde koncem roku 2017 postavila společnost Skanska a.s. Naopak provoz letecké techniky v podobě strojů L-39C Albatros (ev. č. 0103, 0113, 0115, 0448), L-410UVP Turbolet a Zlín Z-142CAF se bude realizovat z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Současně s uzavřením pardubického letiště budou MTMA a MCTR Pardubice zrušeny, vzdušný prostor se změní na prostor třídy E (1000 ft AGL – FL 95) a G (GND — 1000 ft AGL).

Hlavním důvodem dvouměsíční výluky a kompletního uzavření pardubického letiště je dlouhodobě plánovaná oprava hlavní vzletové a přistávací dráhy (RWY 09/27)* a pojezdové dráhy TWY D, kterou realizuje společnost Skanska a.s již od 1. září letošního roku. Nejvíce oprav si vyžádá hlavní RWY 09/27, kterou čeká výměna 80 ks poškozených vrchních cementobetonových desek velikosti 9 x 7,5 m, a rozdělení nových desek na velikost 3,75 x 4,5 m.

„Jak říká zástupce velitele Správy letiště Pardubice major Ing. Jaroslav Vildman, dochází k degradaci cementobetonových desek a na některých se začaly projevovat poruchy, které začínají vykazovat vážný stav. Bez provedené opravy bychom se blížili do fáze, kdy by mohly desky vykazovat havarijní stav.“

Technologie opravy bude spočívat nejprve ve vybourání poškozených vrchních cementobetonových desek v předpokládané tloušťce 0,22 – 0,25 m, následně budou podkladní desky vyčištěny a provede se ošetření desek proti odparu. Prostor bude dále ošetřen separační vrstvou, dojde k navrtání spojovacích trnů, poté se osadí konstrukční výztuž a provede samotná betonáž. Nově navržený rozměr desek znamená, že se původní jedna deska nahradí čtveřicí desek menšího rozměru. Následně budou proříznuty dilatační spáry a provede se zálivka za tepla. Rozsáhlé opravy čekají rovněž pojezdovou dráhu Delta, u které se předpokládá výměna celkem 56 ks poškozených vrchních cementobetonových desek vel. 9x 7,5 m, a rozdělení nových desek opět na velikost 4,5 x 3,75 m. Technologie opravy bude stejná jako v případě RWY s tím, že všechny betonážní práce musejí být hotové do konce října kvůli dostatečnému zrání betonu. Pojezdovou dráhu Delta dále čeká oprava odvodňovacího žlabu o celkové délce cca 177 m a šířce 0,80 m. Oprava bude spočívat v odstranění stávajících porušených betonových mříží, v odbourání úložných prahů a vyčištěni žlabů. Následně se provede navrtání a osazeni spojovacích trnů, osazení nových prefabrikovaných železobetonových prahů do cementobetonové malty a osazeni nových železobetonových mříži. Jako poslední bude provedena oprava zálivek dilatačních spár cementobetonových desek na RWY a pojezdové dráze Delta, plus obnova vodorovného značení na opravovaných cementobetonových deskách.

V souvislosti s dvouměsíčním přesunem vrtulníků CLV do Přerova se stále více objevují informace, že by se výcvik na vrtulnících mohl do Přerova přesunout natrvalo, aby se hlukově odlehčilo pardubickému letišti. Jak celý záměr nakonec dopadne, ukážou až následující měsíce a především zkušenosti z dvouměsíční podzimní výluky. Každopádně po 30. listopadu by se měly všechny stroje Centra leteckého výcviku ještě vrátit do Pardubic.

Poznámka* – Současná vzletová a přistávací dráha 09/27 pardubického letiště o rozměrech 2500 x 75m byla budována v letech 1975-76 v souvislosti s rozsáhlou modernizací a výstavbou tzv. zodolněného letiště v Pardubicích. Od té doby prodělala hlavní VPD pouze dílčí opravy.

Albatrosy pardubického Centra leteckého výcviku se do Čáslavi vracejí po třech letech, naposledy zde byly během výluky v dubnu 2015. Naopak Zlínky zde budou umístěny poprvé. (foto: Radim Špalek, www.airfighters.com (Albík) a Roman Vích, www.planes.cz (Zlínek)


 

(aktualizace: 2. 10. 2018)

(úvodní foto: Jakub Jirásek, www.planes.cz)

(zdroj: vlastní archiv; registr smluv https://smlouvy.gov.cz/; článek „Pardubice opravují letiště. Do Ruska se létá z Prahy, Londýn má pauzu“, Český rozhlas Pardubice, https://pardubice.rozhlas.cz; facebookový profil Centra leteckého výcviku, https://www.facebook.com/CLV-Pardubice)