AktualityCvičeníModernizaceOstré střelby

Výsadkáři mohou nově přepravovat zbraně a munici pod vrtulníkem

Příslušníci chrudimského 43. výsadkového pluku nedávno získali úplně novou schopnost v podobě přepravy munice, výzbroje a dalšího nebezpečného materiálu v podvěsu pod vrtulníkem. V Armádě ČR se jedná o relativní novinku, která je klíčová především při operačním nasazení vojsk.

Zkouška transportu nebezpečného nákladu, zavěšeného ve speciální síti pod strojem Mi-171Š ev. č. 9892, proběhla v minulých dnech na chrudimském letišti. Podle zástupce velitele 43. výsadkového pluku přinesla armádě hned několik prvenství.

„Přepravu pod vrtulníkem jako takovou naše vzdušné síly už umí. My jsme ale poprvé otestovali transport nebezpečného nákladu: Zaprvé zbraní a munice v jednom podvěsu, a zadruhé společnou přepravu minometů a protitankových raketových kompletů zavěšených v síti a jejich obsluhy na palubě. Po odpoutání nákladu pak tito vojáci slanili z téhož vrtulníku do prostoru po tvz. rychlém laně,“ sdělil zástupce velitele pluku podplukovník Ivo Zelinka.

Na zkoušce se kromě výsadkářů z Chrudimi, osádky a specialistů 22. základny vrtulníkového letectva z Náměšti nad Oslavou podíleli také příslušníci 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích a Velitelství výcviku – vojenské akademie ve Vyškově. „Cílem bylo, abychom v součinnosti se 43. výsadkovým plukem ověřili výhody a omezení tohoto způsobu zasazení a společně pojmenovali další nezbytné kroky, a to zejména v oblasti materiálu a systému výcviku,“ vysvětlil řídící zkoušky major Marian Kovalčík z Velitelství vzdušných sil AČR.

 

Výhody: reálné operační použití

Schopnost, kterou běžně využívají koaliční partneři nejen v misích, je podle Zelinky cenná hned z několika důvodů. Hlavní výhodou je především reálné operační použití. „Zejména při zasazení do obtížného terénu, kde vrtulník nemůže přistát, je kombinace nákladní sítě pod vrtulníkem a následné slanění výsadku neocenitelná.“ Dalším plusem je také významná úspora času při vykládce. Zatímco ze sítě vojáci zvládnou materiál vyložit během vteřin, z trupu to trvá několikanásobně déle. „To je v situacích ohrožení palbou naprosto zásadní podmínkou uskutečnění takového úkolu,“ upozornil Zelinka.

 

Příprava nákladu je klíčová

Výsadkáři během zkoušky nakládali do sítě nejprve střední minomety Expal MX2-KM a truhlíky 81 mm munice, následně protitankové raketové komplety 9K113 Konkurs a bedny s raketami. „Není důležité jen to, zda se náklad vejde do sítě a zda není překročena maximální nosnost sítě a vrtulníku. Klíčové je i vyvážení nákladu, aby nebyly sníženy letové vlastnosti stroje,“ podotkl zástupce náčelníka střediska výsadkové přípravy kapitán Tomáš Starý.

Zelinka k tomu doplnil, že tzv. vázací prostředky, v nichž je náklad pod vrtulníky přepravován, byly 22. základnou pořízeny poměrně nedávno a jejich nosnost je dostatečná. „Nákladní sítě mají maximální nosnost cca 5 tun, což je víc, než Mi-171Š reálně unese. Co se týče druhu nebezpečného materiálu, lze v nich transportovat prakticky vše – munici, pohonné hmoty i trhaviny.“

 

Vazači se musí proškolit, doplní se plány nákupů

Zkouška podle Zelinky identifikovala doktrinální nutnost výcviku vazačů i z řad výsadkářů a přeúčtování části materiálu ze zásob vzdušných sil k 43. výsadkového pluku, aby byl výcvik efektivní. Vojáci současně identifikovali další oblasti, které musí vyřešit – například minimální četnost takových výcviků nebo doplnění plánu nákupů materiálu.

„Nová schopnost značně rozšíří operační možnosti výsadkového pluku, a to zejména v zasazení střediska zbraní do horských a zalesněných prostorů v kombinaci se slaněním výsadkářů metodou fast rope. Skutečně si cením všech profesionálů ze Vzdušných sil, bez kterých by se to nikdy nepodařilo,“ ocenil kolegy podplukovník Ivo Zelinka.

 

Postupný růst schopností

43. výsadkový pluk, postavený na základě 43. výsadkového praporu, dosáhl počátečních operačních schopností 1. října 2020 a jakožto třetí manévrový prvek Armády ČR plní roli národní Síly okamžité reakce. V posádce Chrudim bude v nejbližších letech nadále probíhat postupné navyšování personálu, doplňování techniky, materiálu a revitalizace kasáren. Plných operačních schopností pluk dosáhne 1. ledna 2026.

Autor textu: redakce army.cz ve spolupráci s pplk. Ivem Zelinkou, zástupcem velitele 43. výsadkového pluku Chrudim, redakčně upraveno

K výcviku přepravy munice a výzbroje v podvěsu pod vrtulníkem byl na chrudimském letišti použit Mi-171Š ev. č. 9892 z vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Bezpečná přeprava v podvěsu pod vrtulníkem vyžaduje dokonalou souhru vazačů a osádky stroje. Jak zbraně, tak munici je třeba uložit do sítě tak, aby byl náklad plně vyvážen. Při nakládacím manévru je pak klíčová souhra celé osádky vrtulníku, která dbá především na to, aby konečná část přibližovacího manévru proběhla co možná nejbezpečněji. Výkonný stroj Mi-171Š je při letu s rozměrným nákladem v podvěsu překvapivě hbitý a dokáže manévrovat bez zásadnějších omezení. (3x foto: 43. výsadkový pluk, www.army.cz)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Stanislav Peterawww.stanislavpetera.com)

(zdroj: článek „Armáda získala novou schopnost: Výsadkáři mohou přepravovat zbraně a munici pod vrtulníkem“, https://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armada-ziskala-novou-schopnost:-vysadkari-mohou-prepravovat-zbrane-a-munici-pod-vrtulnikem-232101/; facebook 43. výsadkového pluku, https://www.facebook.com/43vysadkovypluk)