AktualityCvičeníTechnika

Vrtulníkáři se vrátili ze cvičení Mountain Flight 2021

Dva týdny trénovali vojáci ve francouzských Pyrenejích létání ve vysokohorském terénu. Již po třinácté se náměšťský letecký personál zúčastnil mezinárodního cvičení Mountain Flight 2021, které i letos bylo zaměřeno na létání vrtulníků ve složitých taktických a geografických podmínkách.

Cílem cvičení bylo zvládnout a upevnit si praktické dovednosti a návyky členů posádek při letových aktivitách v horách. Vysoké nadmořské výšky jsou charakteristické řidším vzduchem, vzdušnými proudy, náhlými výkyvy teplot a se všemi těmito specifikami musí piloti při létání počítat. České hory nedosahují potřebných nadmořských výšek a nelze tudíž tento typ létání v naší republice nasimulovat. „Toto cvičení má nejen pro piloty, ale i pro technický personál vzhledem k ojedinělosti podmínek velký význam a nelze jej ve výcviku ničím nahradit,“ popsal podplukovník Milan Obr, velitel vrtulníkové jednotky na cvičení Mountain Flight 2021.

Po dobu dvou týdnů si zde osádky vrtulníků Mi-171Š/ŠM dle úrovně vycvičenosti osvojovaly a prohlubovaly své umění létat ve vysokohorském prostředí. Letci prováděli rekognoskaci vhodných míst pro přistání v jednotlivých vyčleněných zónách s následným přistáním na nejvhodnějších z nich. Taktéž si vyzkoušeli chování vrtulníku na jeho mezních limitech. „V rámci spolupráce s francouzskou armádou jsme provedli i několik zásobovacích letů s materiálem do těžko přístupných míst v horách,“ dodal podplukovník Obr.

Vysokohorské podmínky jsou pochopitelně výzvou i pro technický personál, který zabezpečoval přípravu letecké techniky v Sainte Léocadie. „Jen díky kvalitnímu technickému personálu ILS (Inženýrsko letecká služba) a bezchybné logistické podpoře bylo možné splnit požadovaný nálet. Ten byl ohrožen vzniklou komplikovanou závadou vrtulníku, která se však podařila úspěšně odstranit a vzniklý deficit v náletu byl ve druhém týdnu dohnán,“ pochválil techniky podplukovník Obr.

Cvičení se konalo ve francouzském výcvikovém středisku Sainte Léocadie, které bylo založeno již v roce 1960 jako součást letecké školy francouzské armády. V posledních dekádách je hojně využíváno nejen francouzským letectvem, ale pro nezaměnitelné podmínky je rovněž vyhledávanou destinací pro letky z Belgie, Německa, Nizozemí a Velké Británie. Rozsáhlé horské komplexy oddělené hlubokými údolími a vysoké hory klesající strmě do údolí představují pro piloty jedinečnou možnost vyzkoušet si pilotování v těchto náročných podmínkách. Letiště se nachází na náhorní plošině ve výšce 1330 m n. m.

Autor textu: tisková a informační důstojnice 22. zVrL, kpt. Mgr. Jindřiška Budiková

Autoři fotek: pplk. Milan Obr, kpt. Jan Czvalinga, kpt. Michal Kocourek, prap. Michal Lysoň, prap. Michal Zachar


 

 

(zdroj: článek „Vrtulníkáři z Náměště se vrátili ze cvičení Mountain Flight ve Francii“, autor: kpt. Jindřiška Budiková, https://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vrtulnikari-z-nameste-se-vratili-ze-cviceni-mountain-flight-ve-francii-228316/)