AktualityCvičeníZahraniční mise

Slovenští letovodi cvičí v ČR, aneb Flashback a Sunbeam společně

Poté, co Slovensko na podzim loňského roku ze své výzbroje definitivně vyřadilo letouny MiG-29, se slovenští „letovodi“ budou v rámci mezivládní dohody podílet na řízení českých armádních letů. Nyní prochází výcvikem ve Staré Boleslavi u 261. střediska řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre). Tato spolupráce umožní mimo jiné sdílení zkušeností a navíc udrží vycvičenost slovenského personálu. Naši staroboleslavští „letovodi“ například dokáží okamžitě reagovat na narušení výcvikového prostoru cizím letounem nebo zabezpečit průlet Letecké záchranné služby.

Spolupráce vznikla na základě mezivládní dohody, která souvisí s podílením se na ostraze vzdušného provozu Slovenska. To na podzim definitivně vyřadilo ze své výzbroje letouny MiG-29 – kvůli tomu klesl celkový počet výcvikových vojenských letů v jejich vzdušném prostoru. Slovenští řídící bojového použití tak stáli před otázkou, jak nadále udržovat vycvičenost personálu, protože každý řídící letového provozu musí kromě pravidelného přezkušování „odřídit“ i určitý počet letů (misí), a pokud se tak nestane, propadá mu licence.

 

Šest „letovodů“ a sdílení zkušeností

„Spolupráce na této bázi vede k nárůstu zkušeností s výcvikem našich aliančních partnerů, stejně jako ke sdílení poznatků a znalostí. Obecně lze říci, že výcvik je pro obě strany časově i personálně náročný, avšak jeho benefity výrazně převyšují negativa,“ uvedl major Roman Jandek, náčelník stanoviště letových provozních služeb CRC.V tuto chvíli se jedná celkem o šest letovodů ze slovenského CRC, kteří mají platné licence pro řízení letového provozu ve Slovenské republice. Není tedy nutné projít celým dlouhým výcvikem, který za běžných okolností pro získání základní licence trvá i více než jeden a půl roku a v případě pokročilých „bojových licencí“ i několik let.

Unikátní pohled do zodolněného podzemního sálu 261. střediska řízení a uvědomování CRC (Control and Reporting Centre), které patří do struktury 26. pluku velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi a létajícímu personálu je známé především pod svým typickým a dlouholetým volacím znakem „FLASHBACK“. Hlavním úkolem 26. pluku je ostraha našeho vzdušného prostoru, kdy po celý rok, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu monitoruje a vyhodnocuje informace z radarů rozmístěných po celém území České republiky a řídí nejenom lety hotovostních stíhačů, ale i veškeré výcvikové lety AČR. Je také základním národním prvkem integrované protivzdušné obrany NATO (NATINAMDS) pod přímým velením mnohonárodnostního Střediska pro řízení vzdušných operací CAOC v německém Uedemu.  (foto: nadporučík Jakub Jelínek, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav)

 

České CRC sídlí v zodolněném bunkru v Boleslavi, v každé směně jsou čtyři řídící letového provozu. Staroboleslavští „letovodi“ koordinují ve spolupráci s civilním řízením letového provozu přílety a odlety z českých i zahraničních základen do výcvikových prostorů, kde dokáží okamžitě reagovat na narušení výcvikového prostoru cizím letounem, nebo přerušit misi a zabezpečit průlet Letecké záchranné služby. Takticky řídí letadla během jejich mise a vždy mají na svém radarovém monitoru dokonalý přehled o vzdušné situaci.

Monitorují vzdušný prostor České republiky 24 hodin denně 7 dní v týdnu 365 dní v roce. Pokud je rozhodnuto o vzletu vojenských hotovostních letounů, celou situaci si okamžitě přebírají řídící vojenského letového provozu, tzv. řídící bojového navedení. Samotné vyhlášení poplachu je pro ně jen začátkem, téměř okamžitě začínají celý zásah koordinovat s civilním protějškem nebo sousedními státy, pokud je předpoklad, že zásah bude probíhat i na území sousedního státu. Prioritou je vždy bezpečně a co nejrychleji navést stíhače skrz civilní linky až k letadlu, které je předmětem zásahu.

 

Průběh výcviku

Výcvik se zaměřuje pouze na specifické místní postupy v rozdílném vzdušném prostoru jiné země. „Výcvik se odehrává v minimálním časovém horizontu tří týdnů, kdy první týden probíhal na Slovensku a byl společný pro všech šest slovenských řídicích. Šlo o předání teoretického výcviku zaměřeného na vzdušný prostor ČR a místní postupy. Zbývající dva týdny podstupují slovenští řídící vždy po dvojicích v ČR, z čehož první týden cvičí na simulátorech aplikaci různých metod taktického řízení a následně týden v reálném provozu řídí výcvikové lety AČR pod dohledem instruktora,“ říká nadporučík Václav Kalvoda, starší důstojník skupiny výcviku řídících bojového použití.

„I v době míru se v rámci evropského prostoru ukazuje, jak je alianční spolupráce a ochrana vzdušného prostoru v rámci integrované protivzdušné obrany NATO důležitá a efektivní, jak z hlediska nasazení sil a prostředků, tak i ve sdílení společných standardů, které umožňují například i rychlé „přecvičení“ slovenských řídích na specifika českého vzdušného prostoru,“ říká plukovník Martin Novák, zástupce velitele 26. pluku velení, řízení a průzkumu, pod který CRC v rámci struktury AČR spadá.

Autor textu: nadporučík Jakub Jelínek, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav, redakčně upraveno, popisky czechairforce.com

V návaznosti na vyřazení slovenských stíhacích letounů MiG-29 pochopitelně klesl celkový počet výcvikových vojenských letů ve vzdušném prostoru Slovenska a řídící bojového použití GCI ze střediska CRC ve Zvolenu (volací znak „SUNBEAM“) tak stáli před otázkou, jak nadále udržovat potřebnou vycvičenost. Každý řídící letového provozu musí kromě pravidelného přezkušování „odřídit“ i určitý počet letů (misí), a pokud se tak nestane, propadá mu licence. Česká republika proto vyšla vstříc našim slovenským kolegům a kromě letů hotovostních Gripenů do vzdušného prostoru Slovenska za účelem výcviku personálu zvolenského CRC navíc od listopadu 2022 realizuje i výcvik přímo u 261. střediska velení a řízení ve Staré Boleslavi. Zde se plánuje zaškolit šest letovodů ze slovenského CRC, kteří mají platné licence pro řízení letového provozu ve Slovenské republice. Po patřičném „přechodovém“ výcviku (Transition Training) se budou tito slovenští letovodi  aktivně podílet na chodu pravidelné směny a výcvikových letech AČR, a to nejméně do konce roku 2023. Tato unikátní spolupráce vznikla na základě  mezivládní dohody, která souvisí s podílem ČR na ostraze vzdušného prostoru Slovenska. (foto: nadporučík Jakub Jelínek, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: nadporučík Jakub Jelínek, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav)

(zdroj: článek „Slovenští vojenští řídící letového provozu cvičí v České republice, od ledna pak budou řídit i naše výcvikové lety“, autor nadporučík Jakub Jelínek, 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav, https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/slovensti-_letovodi_-cvici-v-ceske-republice–budou-ridit-i-nase-vycvikove-lety-241510/; článek „Vojenská letecká komunikace“, autor OK1ZOO, https://kmitocty.cz/?p=5225)