AktualityCvičeníTechnika

Ramstein Guard 2023: letecká válka nad Českem v prostředí REB

Téměř po roce se ve vzdušném prostoru České republiky opět uskutečnilo specializované mezinárodní cvičení Ramstein Guard 2023, zaměřené tradičně na činnost prostředků Vzdušných sil AČR v prostředí radioelelektronického boje (REB). Soudobé bojové operace jsou totiž vedeny ve stále komplexnějším elektromagnetickém prostředí, které může do značné míry ovlivnit činnost různých zbraňových systémů. A právě z těchto důvodů organizují alianční letectva specializované výcvikové programy, při kterých je možné se reálně seznámit s účinky rušení a klamání na činnost různých systémů velení a řízení, nebo prostředků PVO a taktického letectva.

Vůbec první cvičení, specializované na působení v prostředí REB*, se v novodobé historii Vzdušných sil AČR uskutečnilo v květnu 2002 na tehdejší 4. základně taktického letectva v Čáslavi pod názvem NEWTP 2002, což byla zkratka původního programu (NATO Electronic War Training Program). Šlo o výcvikovou aktivitu v rámci širšího aliančního školícího programu NEWFIP (The NATO Electronic Warfare Force Integration Programme), zaměřeného na reálné seznámení se s účinky rušení při bojové činnosti v degradovaném elektromagnetickém prostředí. Jako rušící platforma tehdy posloužila trojice německých letounů Tornado ECR z 321. letky, jež byla součástí JBG-32 (stíhací-bombardovací pluk) se sídlem v bavorském Lechfeldu. Úkolem německých posádek pak bylo „potrápit“ české stíhače 41. stíhací letky s letouny MiG-21MFN a rušit jim komunikační frekvence a palubní radiolokátory.

Po více než dvaceti letech je podobný druh výcviku pro české letectvo takřka standardní záležitostí, které se každoročně věnují útvary Vzdušných sil AČR. Zásadní změnou oproti roku 2002 je fakt, že „rušící“ služby nyní poskytují v rámci aliance civilní kontraktoři se svými specializovanými platformami. Další výraznou změnou oproti situaci z roku 2002 je pak kompletní obměna výzbroje taktického letectva, které právě před dvěma dekádami přešlo na techniku západních standardů v podobě letounů JAS-39 Gripen a L-159 ALCA. Ty oproti legendárním „Jednadvacítkám“ poskytují přeci jenom širší možnosti bránit se stále sofistikovanějším způsobům rušení a jejich radary například disponují funkcemi pro rušení rušících prostředků radioelektronického boje ECCM (Electronic Counter-Counter Measure). Oba letouny jsou navíc vybaveny systémy vlastní ochrany, jež dokáží zjišťovat a zaměřovat polohu zdrojů vyzařování, včetně jejich analýzy a tomu odpovídajících následných protiopatření. V případě letounu Gripen je navíc součástí systému vlastní ochrany EWS-39 i aktivní rušič, což přináší pilotům další možnosti při vedení bojové činnosti.

Poznámka* – V současné době se používá spíše termín elektronický boj EW (Electronic Warfare), autor se však jakožto „stará konzerva“ bude držet letitého a zažitého označení REB (Radioelektronický boj), používaného již za časů Varšavské smlouvy :o)

Schopnost vést bojové operace ve stále komplexnějším elektromagnetickém prostředí je důležitá především pro piloty taktického letectva s letouny JAS-39 a L-159. Do cvičení Ramstein Guard se za Gripeny zapojily i letouny hotovostního systému QRA, plus větší množství Alek. Na severní stojánce čáslavské základny to tak vypadalo jako za „starých dobrých časů“, neboť kromě letounů 212. a 213. letky zde realizovaly letovou akci i Albíky pardubického CLV a své stání zde měl i rušící Falcon. (foto: 21. základna taktického letectva)

 

Výnos přehledového radiolokátoru RL-5M, degradovaný elektronickým rušením. (foto: kpt. Lada Bláhová)

Letošní Ramstein Guard 2023 se uskutečnil v termínu od 24. do 28. dubna na 21. základně taktického letectva v Čáslavi, ze které celý týden působil rušící Falcon civilního kontraktora Draken Europe, který přilétl ze svého domovského letiště Bournemouth v jižní Anglii. Evropská divize Drakenu se kromě provozu flotily českých strojů L-159E v rámci „agresorského“  programu IRAATS pro britské královské letectvo specializuje především na rušící služby a pro jejich zkušené posádky jsou právě různé formy REB v podstatě denním chlebem. Kromě rušícího Falcona reg. G-FRAL se do cvičení zapojili i specialisté opavského 53. pluku průzkumu a elektronického boje, respektive jeho 532. praporu elektronického boje  s horkou novinkou ve své výzbroji, kterou je mobilní komunikační rušič STARKOM na osvědčené podvozkové platformě Tatra Force 8×8. Příslušníci opavského pluku zároveň nasadili i přenosný rušič MANPACK-G, kterým pak „trápili“ obsluhy třídimenzionálního radiolokátoru protivzdušné obrany RAT-31 DL, známého rovněž pod zkratkou FADR.

Zaměřování rušiče MANPACK-G na radiolokátor FADR. (foto: por. Martin Holeček)

Cvičení Ramstein Guard je v podstatě vyvrcholením výcviku příslušníků vzdušných a pozemních sil v oblasti elektronického boje, jehož smyslem je v obecné rovině připravit operátory míst velení a řízení plus piloty taktických letounů či vrtulníků na projevy elektronického rušení a naučit je způsoby, jak jim čelit. Během cvičení nejde jen o zajišťování a vyhodnocování různých typů signálu pro identifikaci vlastních sil i protivníka, ale i o odvrácení hrozeb nepřítele.

Vojáci například cvičí činnost bojových směn za elektronického působení, rušení nebo klamání komunikace, radarů a navigačních systémů. „Nikdy dopředu nevíte, čím bude nepřítel disponovat, jaký typ rušení použije a zda je radiolokační prostředek nebo letoun vůbec schopen reagovat. Proto cvičíme, aby si obě strany vyzkoušely své možnosti a technici, operátoři a piloti si v praxi procvičili své dosavadní zkušenosti,” vysvětluje zástupce koordinátora cvičení podplukovník Petr Závorka s tím, že jde vždy o předem připravené simulované situace dle zpracovaného scénáře.

Celé cvičení bylo řízeno z Centra kombinovaných vzdušných operací CAOC v německém Uedemu prostřednictvím řídícího a koordinačního centra v Hlavenci. „Právě tady máme řídící centrum každý rok. Operační personál, včetně skupiny bojových řídících letového provozu GCI, cvičí schopnost vést bojovou činnost za podmínek degradace radarové informace i rádiové komunikace. Dále je to pro nás dobrá příležitost, jak si vyzkoušet spolupráci se zahraničními účastníky,“ říká důstojník střediska kapitán Radek Škuta.

Hlavními rušícími platformami během letošního cvičení Ramstein Guard byly Dassault Falcon 20 od britského civilního kontraktora Draken Europe a nový mobilní komunikační rušič STARKOM na podvozku Tatra Force 8×8 z výzbroje opavského 532. praporu elektronického boje. (foto: 212. taktická letka a Armáda ČR)

 

GHOST 21 a elektronický boj nad jižními Čechami

Rušící Dassault Falcon 20 s tradiční volačkou „GHOST 21“ tentokrát létal na orbitách v prostoru Poličky a jižních Čech, kde ovlivňoval jak radiolokační techniku 262. radiotechnického praporu v podobě třídimenzionálního radiolokátoru protivzdušné obrany RAT-31 DL či přehledového radiolokátoru RL-5M, tak elektronické systémy letounů a vrtulníků, včetně PLRK 2K12 Kub pozemní PVO strakonického pluku. Do cvičení se totiž zapojily prakticky všechny podřízené útvary Vzdušných sil Armády České republiky s téměř dvaceti kusy letecké techniky, kterou zastupovaly jak stroje taktického letectva JAS-39 a L-159, tak letouny kbelské dopravky C-295M a L-410 či vrtulníky Mi-171ŠM z Náměšti nad Oslavou.

Piloti si vyzkoušeli použití systémů vlastní ochrany, včetně úhybných manévrů a odpalu klamných cílů FLARE. K otestování konkrétní reakce na hrozbu MANPADS (z ramene odpalovaná samonaváděcí střela) pak posloužil specializovaný (UV) stimulátor MALLINA, určený v AČR k testování sady opto-elektronických senzorů MAWS letadel C-295M a vrtulníků Mi-171ŠM až do vzdálenosti 7km. Letečtí návodčí JTAC (Joint Tactical Air Controller) zase cvičili v Boleticích navedení letounů na cíl za podmínek rušení komunikačních a GPS prostředků. Jedním z dalších procvičovaných scénářů byla dále například ochrana dvojice kbelských Turboletů (volací znaky „GRIZZLY“), které létaly v nízké letové hladině a na něž se určené formace letounů JAS-39 a L-159 snažily útočit v prostředí REB. Cvičení Ramstein Guard vyvrcholilo ve čtvrtek 27. dubna, kdy se uskutečnila komplexní mise COMAO, do které se zapojilo téměř dvacet letounů a vrtulníků z výzbroje Vzdušných sil AČR.

Schopnost realizovat letecké operace i v prostředí ovlivněného silným rušením nepřítele je nad současným bojištěm naprosto klíčová a příslušníci českého letectva jsou právě díky podobným specializovaným výcvikovým aktivitám na podobnou eventualitu velice dobře připraveni. Cvičení Ramstein Guard má tak pro příslušníky vzdušných sil neoddiskutovatelný přínos a zůstane nedílnou součástí jejich výcviku i v dalších letech.

Vyvrcholením cvičení Ramstein Guard 2023 byla čtvrteční mise COMAO, do které se nad jižními Čechami zapojilo téměř dvacet letounů a vrtulníků z výzbroje Vzdušných sil AČR. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)


 

 

(úvodní foto: 212. taktická letka, Čáslav)

(zdroj: článek „Rušení ze země i ze vzduchu. Nad ČR proběhlo mezinárodní cvičení Ramstein Guard“, autoři kapitánka Lucie Machorková a kapitánka Jiřina Polcrová, https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ruseni-ze-zeme-i-ze-vzduchu–nad-cr-probehlo-mezinarodni-cviceni-ramstein-guard-243636/; archív redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 12. 5. 2023)