AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Modernizace darovaných vrtulníků H-1 a další podpora flotily v AČR

S blížícím se okamžikem dodání prvního vrtulníku AH-1Z Viper do České republiky byla oznámena další podstatná událost, provázející celý program zavádění systému H-1 do výzbroje Vzdušných sil AČR.

Americké ministerstvo zahraničí, zastupující v tomto případě Defense Security Cooperation Agency (DSCA), schválilo 3. května 2023 smlouvu z tohoto úřadu, kterou dává na vědomí Kongresu možný prodej dílů a vybavení na provedení modernizace a renovace darovaných vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom z přebytků USMC, o kterých jsme již na našich stránkách informovali v předchozích měsících. Proto si jen stručně zrekapitulujme, že se bude jednat o 6ks bitevních AH-1Z a 2ks víceúčelových UH-1Y, přičemž se tak AČR dostane se započtením nově vyrobených vrtulníků na konečný stav 10 Viperů a 10 Venomů, které se stanou novou výzbrojí 221. vrtulníkové letky na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

U darovaných strojů, které USA poskytnou České republice jako výraz ocenění za její pomoc Ukrajině čelící ruské agresi trvající již déle než jeden rok, se již dlouho nabízela klíčová otázka v podobě toho, jak se bude realizovat úprava systémů a vybavení těchto starších vrtulníků takovým způsobem, aby se podařilo docílit jejich co možná největší sjednocení s nově dodanými stroji. Právě tento aspekt by měla řešit výše uvedená smlouva, jejíž plnění může dosáhnout maximální výše 650 mil. USD (cca 13,8 mld. Kč).

Jak uvedl mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský: „ČR bude platit necelou polovinu této částky, přičemž naprostá většina těchto peněz bude uhrazena z daru 306 milionů dolarů, které ČR dostala jako částečnou kompenzaci své pomoci Ukrajině. Peníze půjdou nejen na modernizaci, ale také na pořízení dalšího simulátoru pro vrtulníky UH-1Y Venom, simulátoru na údržbu vrtulníků, dalších náhradních dílů a nezbytného vybavení. U samotných vrtulníků jde o plně funkční stroje, které se nyní budou upravovat tak, aby šlo o stejný typ, jako jsou nové stroje. Starší vrtulníky budou mít tedy nakonec zcela stejné vybavení a jeho uspořádání jako budou mít vrtulníky nové.“


Defense Security Cooperation Agency

Předávací zpráva č. 23-20
Česká republika – Obnova/modernizace vrtulníků AH-1Z a UH-1Y

WASHINGTON, 3. května 2023 – Ministerstvo zahraničních věcí vydalo rozhodnutí, kterým schválilo možný zahraniční vojenský prodej AH-1Z a UH-1Y vládě České republiky – modernizace/rekonstrukce UH-1Y a souvisejícího vybavení v odhadované hodnotě až 650 milionů dolarů. Skutečná hodnota v dolarech bude nižší v závislosti na konečných požadavcích, rozpočtových pravomocích a podepsané prodejní dohodě (dohodách), pokud bude uzavřena.

Agentura pro obrannou bezpečnostní spolupráci vydala požadované osvědčení, kterým se Kongresu oznamuje tato skutečnost o možném prodeji.

Vláda České republiky požádala o nákup vybavení a služeb pro renovaci šesti (6) vrtulníků AH-1Z a dvou (2) vrtulníků UH-1Y Excess Defense Article (EDA). Toto vybavení a služby budou zahrnovat:

  • dvacet dva (22) motorů T-700 GE 401C (16 instalovaných, 6 náhradních)
  • čtrnáct (14) vestavných navigačních jednotek Honeywell Embedded Global Positioning System  Inertial Navigation Systems (EGIs) w/Precise Positioning Service (PPS) (8 instalovaných, 6 náhradních)
  • čtyři (4) kulomety M240
  • dvacetčtyři (24) radiostanic ARC-210 COMSEC

Součástí je také komunikační vybavení; systémy elektronického boje (EWS); podpůrné vybavení; náhradní motorové kontejnery; trenažér pro letecký výcvik a trenažér pro údržbu; náhradní a opravárenské díly; nářadí a zkušební zařízení; inženýrské, technické a logistické služby vlády USA a dodavatelů; a další související prvky logistiky a podpory programu. Odhadovaná celková hodnota činí 650 milionů USD.

Tento navrhovaný prodej podpoří zahraniční politiku a národní bezpečnost Spojených států tím, že pomůže zlepšení bezpečnosti partnera NATO, který je důležitou silou pro zajištění míru a stability v Evropě. Navrhovaný prodej zlepší schopnost České republiky rozvíjet a udržovat silné a připravené vlastní vojenské síly a celkovou obranyschopnost. Česká republika nebude mít potíže s absorpcí těchto obranných výrobků a služeb do svých ozbrojených sil.

Navrhovaný prodej tohoto vybavení a služeb nezmění základní vojenskou rovnováhu v regionu. Hlavními dodavateli budou společnosti Bell Helicopter, Textron, Fort Worth, TX, a General Electric Company, Lynn, MA. Nejsou známy žádné kompenzační dohody navrhované v souvislosti s tímto potenciálním prodejem.

Realizace navrhovaného prodeje bude vyžadovat více cest zástupců vlády USA a dodavatelů pro programové a technické konzultace na podporu školení a údržby přímo v České republice, a to dočasně po dobu šedesáti (60) měsíců. Bude také vyžadovat tři (3) zástupce dodavatele, kteří budou v zemi pobývat po dobu dvou (2) let, aby podpořili tento program. Tento navrhovaný prodej nebude mít žádný nepříznivý dopad na obrannou připravenost USA.


Jak vyplývá z výše uvedeného textu, tak motory T-700 GE 401C, zmíněné v této smlouvě, budou použity jako náhrada za starší T-700 GE 401, kterými jsou zřejmě nyní vybaveny stroje ještě donedávna používané USMC. Zatímco původní motory “GE 401” disponují společným výkonem 2 410 kW, tak u novějších “GE 401C” deklaruje jejich výrobce  hodnotu 2 684 kW dosahovanou až po dobu 30 min., což je nárůst o cca 10 %. V případě operační potřeby je přitom možné zvýšit společný výkon obou motorů až na 2 818 kW po dobu 10 minut, případně při výpadku jednoho z motorů “vymáčknout” z toho zbývajícího 1 447 kW až na 2,5 minuty.  Právě tato modernizace je dobrou ukázkou toho, jak zřejmě proběhne “unifikace” mezi repasovanými a novými vrtulníky, aby u VzS AČR sloužily nakonec v jednotném standardu.

I když to zatím ze smlouvy přímo nevyplývá, tak dalším zmíněným leteckým simulátorem by měl být samostatný pro typ UH-1Y Venom, pro který je již dimenzován prostor v nově postavené budově na 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou, který bude nejprve osazen simulátorem pro typ AH-1Z. Zvažovaná akvizice druhého simulátoru již byla před časem zmiňována některými zástupci AČR a MO jako řešení komplexního simulačního centra, které by do budoucna mohlo být k dispozici třeba i partnerskému leteckému personálu ze Slovenska. Česká republika zároveň uzavřela 28. dubna 2023 prostřednictvím Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (SVA MO) s vládou USA celkem 7 smluv na pořízení náhradních dílů a servisní podporu podsystémů vrtulníku H-1 v celkové hodnotě 4 837 274 521,00 Kč bez DPH. Realizace těchto kontraktů bude probíhat v letech 2023 – 2030.

Vzhledem k tomu, že původní kontrakt z roku 2019 obsahoval pouze “počáteční balíček” munice, hlavně co se týče naváděných PTŘS Hellfire, objevily se v minulých měsících některé spekulace, že tato hlavní útočná zbraň pro AH-1Z by mohla být ve větších počtech součástí právě tohoto “modernizačního” balíčku s darovanými vrtulníky. Zvláště poté, co bylo letos koncem března oznámeno, že Slovensko získá ke svým dvanácti podobně darovaným AH-1Z, jenž byly původně vyrobeny pro Pákistán, velmi slušnou dotaci 500 ks PTŘS AGM-114 Hellfire II. Jak to však vypadá nyní, tak dodávka další naváděné munice, bude v našich podmínkách zřejmě předmětem jiné a samostatné smlouvy, pravděpodobně až poté, jakmile Viper i Venom dosáhnou počátečních operačních schopností (IOC).

Speciální poděkování patří Tonymu Boyerovi z Amarillo Aviation a Rodnymu Bastowovi za vůbec první letové fotky českých Viperů, které můžeme publikovat na našem webu. Další záběry vrtulníků AH-1Z s trupovými čísly 0486 a 0487 je možné shlédnout na Flickru Amarillo Aviation či facebooku Rodney Bastow Photography.

První dva bitevní Vipery trupových čísel 0486 a 0487 by měly do České republiky dorazit zhruba začátkem června, v závislosti na volných přepravních kapacitách amerického letectva. Oba dokončené stroje nyní podstupují program záletů a následovat bude předávací proces v USA. (foto: Tony Boyer, Amarillo Aviation, https://www.flickr.com a Rodney Bastow Photography, https://www.facebook.com)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Tony Boyer, Amarillo Aviation, https://www.flickr.com)

(Zdroj: AH-1W / AH-1Z Super Cobra Attack Helicopter, https://www.army-technology.com/projects/supcobra/; USA schválily prodej techniky pro modernizaci vrtulníků Česku, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/usa-schvalily-prodej-techniky-pro-modernizaci-vrtulniku-cesku/2360632; https://www.geaerospace.com/sites/default/files/datasheet-T700-401C-701C.pdf; https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/Press%20Release%20-%20Czech%20Republic%2023-20%20CN.pdf; https://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/smlouva-porizeni-nahradnich-dilu-servisni-podpora-podsystemu-vrtulniku-h-1)

(aktualizace: 13. 5. 2023)