AktualityCvičeníModernizaceTechnika

Představitelé AČR shlédli ve švédském Vidselu ukázku dekontaminace letounu JAS-39 Gripen

Koncem srpna letošního roku odlétla do Švédska na základnu Vidsel delegace příslušníků Armády ČR, aby zde shlédla velmi zajímavou ukázku kompletní dekontaminace personálu a materiálu v podobě letounu JAS-39C Gripen taktického čísla 219, které mohly být vystaveny hrozbám CBRN (radioaktivním, chemickým a biologickým látkám). Otázce ochrany proti CBRN je v AČR věnována velká pozornost a na tuto problematiku se specializuje například 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce, jehož příslušníci tvořili část české delegace.

Pokud je totiž letadlo během bojové mise vystaveno kontaminaci například chemickými zbraněmi, je nutné okamžitě po přistání na letecké základně provést dekontaminační postup, aby se jak letadlo, tak pilot „očistili“ a připravili na další nové úkoly. Švédský koncept dekontaminace pro letouny a letový personál Flygvapnetu na leteckých základnách byl vyvinut ve spolupráci s výzkumným institutem FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), švédským úřadem pro vyzbrojování FMV (Försvarets materielverk), společností SAAB a švédskými ozbrojenými silami.

Pilot letounu JAS-39C takt. č. 219 vystupuje po přistání z letounu, který je nutné dekontaminovat a připravit k dalšímu letu. Dobře je vidět ventilátorová jednotka s filtrem, která je součástí pilotního vybavení a dodává pilotovi čistý vzduch a udržuje nezamlžený zorník i na zemi. (foto: Louise Levin, Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se)

 

Gripeny švédského letectva s nejnovější softwarovou edicí MS20 jsou vybavené novými CBRN filtry, namontovanými přímo v kabině, jež filtrují příchozí vzduch a chrání pilota před hrozbami chemických, biologických a radioaktivních látek. Vzdušné síly AČR, které na letounech JAS-39C/D Gripen používají nejnovější edici MS20 od jara roku 2018, jsou nyní ve fázi budování schopností zvládat hrozby CBRN. V dvoustranné dohodě o spolupráci mezi Švédskem a Českou republikou byla z české strany doručena žádost o předložení švédského konceptu ochrany proti CBRN.

„Jsem rád, že jsme dostali příležitost vidět tuto ukázku dekontaminace. Pomůže nám to vybudovat si vlastní schopnosti a doufám, že v této oblasti můžeme pokračovat ve spolupráci“, říká Jan Beneš, vedoucí delegace České republiky.

Pro delegaci AČR byla provedena metodicky krok za krokem postupná demonstrace toho, jak lze provést dekontaminaci personálu a materiálu, které mohly přijít do styku s chemickými zbraněmi. Příslušníci AČR si zároveň mohli prohlédnout osobní vybavení CBRN bojového pilota letounu JAS-39 Gripen. Součástí vybavení je zcela nová speciální maska ​​a ventilátorová jednotka s filtrem, která dodává pilotovi čistý vzduch a udržuje nezamlžený zorník i na zemi.

Proces dekontaminace byl proveden ve dvou etapách. Veškerý personál podezřelý z kontaminace je nutné dezinfikovat. Nejprve technici očistí letadlo za pomoci mobilního dekontaminačního zařízení Saneringsutrustning 06/S, které se používá k dekontaminaci personálu, zařízení, vozidel, silnic a mostů vystavených působení chemických, biologických a radioaktivních látek. Zároveň je na dalších stanovištích očištěn pilot a další pozemní personál. Posledním stanoviště je speciální kontejner, kde se všichni dekontaminovaní osprchují a převléknou. Následně je letoun dotankován, vyzbrojen a připraven k další misi.

Zatímco pilot prochází kompletním dekontaminačním procesem, letoun je očištěn, doplněn palivem a vyzbrojen pro další akci. Veškerý pozemní personál pracuje v ochranných oblecích a pomůckách proti CBRN. (foto: Louise Levin, Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se)


 

 

(úvodní foto: Louise Levin, Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se)

(zdroj: článek „Saneringskoncept vid kontaminering“, autor Louise Levin, Flygvapnet, https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/09/saneringskoncept-vid-kontaminering/; článek „Prepared for CBRN Threat“, https://saab.com/gripen/news/blog/gripen-blog/2019/prepared-for-cbrn-threat/)