AktualityCvičeníOstré střelbyZahraniční mise

Plánovaná cvičení s účastí Vzdušných sil AČR v roce 2024

S koncem roku Vláda České republiky pravidelně schvaluje důležitý materiál o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na cvičeních v ČR pro následující rok. Ani letošek samozřejmě není výjimkou a nedávno schválený dokument upřesňuje 168 zahraničních cvičení, kterých se zúčastní příslušníci AČR, zatímco na území našeho státu má proběhnout 58 cvičení se zahraniční účastí.

Z pohledu Vzdušných sil AČR bude pokračovat trend z loňského roku, který je ve znamení celkového nárůstu výcvikových aktivit a to především u taktického letectva. Piloty Gripenů i Alek tak čeká celá řada prestižních mezinárodních cvičení a školících kurzů. Mezi nejdůležitější akce příštího roku bude bezesporu patřit plnohodnotný návrat do kurzu TLP ve Španělsku, díky čemuž bude po několika letech možné opět certifikovat nové velitele leteckých operací. Z domácích výcvikových aktivit pak bude zcela určitě nejzajímavější akcí cvičení Lion Effort, což je v podstatě setkání uživatelů platformy JAS-39, spojené s taktickým létáním a plněním různých scénářů vzdušného boje.

Kbelskou dopravku a posádky transportních letounů CASA C-295 čekají opět specializované kurzy ETAP, které doplní různá cvičení, zaměřená na výsadkové operace. Větší aktivitu bohužel neumožňuje obrovská vytíženost letky běžnými přepravními úkoly, při kterých transportní Casy stále suplují chybějící vládní bizjety, a dále pokračující nasazení v misi MFO na Sinaji. Obdobná situace je i ve vrtulníkovém letectvu, které se zúčastní primárně specializovaného výcviku létání v horských podmínkách. Větší zapojení do mezinárodních cvičení stále ovlivňuje aktuální přezbrojení na novou vrtulníkovou platformu H-1, stejně tak jako předpokládané zahraniční nasazení roje Mi-171.


Plánovaná cvičení mimo území ČR:

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME – jde o jeden z nejprestižnějších evropských výcvikových programů, zaměřený na kvalifikaci nových velitelů leteckých operací, tzv. Mission Commanderů. České taktické letectvo by se mělo v příštím roce účastnit hned dvou těchto kurzů. Už na přelomu ledna a února odletí do španělského Albacete trojice Gripenů 211. taktické letky, které se zde plnohodnotně zapojí do kurzu v rámci hlavních sil Blue Air. Na přelomu září a října se do Albacete vrátí trojice podzvukových L-159, které zde budou tradičně představovat nepřátelské síly Red Air.

AGILE COMBAT EMPLOYMENT – z českého pohledu jde o novou alianční výcvikovou aktivitu, zaměřenou na přípravu k nasazení v mezinárodních operacích. V případě Vzdušných sil AČR půjde o provedení tzv. „letištního manévru“, neboli přesunu na operační základnu s veškerým potřebným zabezpečením. Dvoutýdenní cvičení by se mělo odehrát v průběhu prvního pololetí příštího roku v zatím neupřesněné lokalitě a za české letectvo se jej zúčastní trojice Gripenů a jeden transportní stroj C-295M.

Další zahraniční mise českých Gripenů je plánovaná až na rok 2025, což umožní v příštím roce účast na velkém množství evropských cvičení. Kromě tradičních akcí jako Tiger Meet, Magdays či Steadfast Noon se 211. letka zapojí i do úplně nových výcvikových aktivit, jako je Ramstein Flag či Agile Combat Eployment, včetně plnohodnotné účasti na kurzu TLP za síly Blue Air. (foto: 21. zTL Čáslav)

 

COMBINED RESOLVE 24 – v termínu od 13. května do 10. června se v Německu uskuteční rozsáhlé cvičení pozemních vojsk, pro které Vzdušné síly AČR plánují vyčlenit dvojici strojů L-159 k podpoře pozemních jednotek v rámci blízké letecké podpory CAS. Letová činnost obou Alek bude zřejmě probíhat z čáslavského letiště.

HOT BLADE 2024 – tradiční vrtulníkářské cvičení v Portugalsku na přelomu května a června, kterého se tentokrát v rámci podpory komplexních operací COMAO zúčastní čtveřice podzvukových L-159. Alky zde budou působit v roli Blue Force a obecně se předpokládá plnění úkolů, zaměřených na doprovod či vyhledávání vrtulníků, nebo získání vzdušné nadvlády nad územím nepřítele. Nasazení v Portugalsku bude dále využito k procvičení schopnosti úderu taktického letectva na pozemní cíle včetně schopnosti úderů přesně naváděnou municí.

SWIFT RESPONSE 24 – jedno z nejrozsáhlejších cvičení výsadkových vojsk, zaměřené na plánování a provedení společných výsadkových operací s následnou taktickou a operační činností po vysazení. Za AČR se do cvičení v průběhu května a června zapojí primárně chrudimský 43. výsadkový pluk, zatímco kbelská dopravka plánuje vyčlenit pro vzdušné operace z Polska až čtveřici transportních letounů C-295.

ADRIATIC STRIKE 24 – další pravidelné cvičení, zaměřené na plnění úkolů blízké letecké podpory CAS (Close Air Support), které sloužící ke zdokonalení pilotů taktického a vrtulníkového letectva včetně předsunutých leteckých návodčích. Cvičení se uskuteční na přelomu května a června ve Slovinsku a za AČR by se jej měla účastnit trojice letounů L-159 ze 21. zTL v Čáslavi.

NATO TIGER MEET 2024 – tradiční setkání tygřích letek, jež se uskuteční v termínu od 3. do 13. června v německém Schleswigu. Za české letectvo se má účastnit pětice Gripenů 211. „tygří“ letky a mobilní operační středisko letky DSQOC. Tiger Meet dnes představuje plnohodnotné alianční cvičení, zaměřené na výcvik létajícího personálu v plánování a realizaci komplexních misí COMAO, při kterých lze zároveň budovat schopnosti vést vzdušný boj v rámci celého roje.

RAMSTEIN LEGACY 2024 – na území Rumunska a Bulharska proběhne v termínu květen až červen alianční cvičení protiletadlových vojsk, kterého se za AČR zúčastní 25. protiletadlový raketový pluk a 26. pluk velení, řízení a průzkumu. Předpokládá se účast do 10 ks pozemní techniky, čtyř kompletů RBS-70 a jednoho 3D radiolokátoru MADR. Pro české protiletadlovce jde o rozvíjení interoperability s ostatními členskými státy NATO, včetně přípravy pro Národní posilový systém PVO ČR. V průběhu cvičení je plánováno provedení bojových a zkušebních střeleb s využitím radiolokátoru MADR, pro který půjde o první zahraniční nasazení.

Intenzivnějšímu výcviku posádek transportních letounů CASA C-295 v taktickém létání zatím brání velká vytíženost letky při plnění běžných přepravních úkolů, které navíc po vyřazení obou Jaků 40 a Challengeru doplnily pasažérské lety do celé řady evropských destinací. Kbelská základna navíc už 10 let vyčleňuje jeden letoun pro misi MFO na Sinaji. (foto: Radim Koblížka, LKMT Spotters)

 

RBS-70 LIVE FIRING – v Lotyšsku se začátkem léta uskuteční setkání uživatelů protiletadlových kompletů RBS-70, jehož součástí bude provedení bojových střeleb. Za AČR se do cvičení zapojí příslušníci strakonického 25. plrp se čtveřicí kompletů RBS-70.

GALILEO SAR MEET 2024 – setkání vrtulníkářů začleněných do systému SAR, plánované v červenci na belgické základně v Koksijde. Cílem SAR Meetu je předání zkušeností a sjednocení postupů při záchranných operacích v rámci služby SAR (Search and Rescue service). Za AČR by se měl účastnit jeden vrtulník Mi-17 a jeden W-3A Sokol ze 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích.

SQUADRON EXCHANGE – vůbec první výměna letek s polským letectvem v rámci provozovatelů typu W-3A Sokol. V termínu červenec až srpen by se měl jeden vrtulník W-3A Sokol ze 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích vydat do Polska procvičit spolupráci jednotek, určených do systému SAR/MEDEVAC/HEMS. Konkrétně půjde o výměnu zkušeností z provádění vrtulníkových záchranných operací ve vysokohorském terénu se stejným typem vrtulníku, který má ve výzbroji 243. vrtulníková letka.

ETAP – jde o specializované výcvikové kurzy „European Tactical Airlift Programme“, určené pro zvýšení kvalifikace posádek dopravního letectva. Kbelská dopravka by se měla v příštím roce účastnit hned dvou těchto kurzů. Prvním bude na přelomu května a června ETAP-T v Portugalsku, zatímco v podzimním termínu se uskuteční ETAP-C ve Španělsku. Každého kurzu se zúčastní jeden letoun C-295 ze 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích.

C-295 OPERATORS TRAINING – během letních měsíců se ve Španělsku uskuteční setkání uživatelů platformy CASA C-295, jehož cílem je výměna zkušeností z provozu tohoto transportního letounu a jeho operačního nasazení. Za kbelskou dopravku se zúčastní jeden letoun C-295.

MOUNTAIN FLIGHT 2024 – každoroční cvičení českého vrtulníkového letectva ve francouzských Pyrenejích, jehož cílem je vycvičit posádky v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách na limitních parametrech letu. V rozmezí srpna až října vyšle náměšťská 22. základna vrtulníkového letectva do Francie dvojici strojů Mi-171, zatímco kbelská 24. základna dopravního letectva plánuje účast po jednom vrtulníku Mi-17 a W-3A Sokol.

Mountain Flight je z pohledu AČR dlouholetá a pravidelná výcviková aktivita v horském výcvikovém centru Sainte Léocadie na úbočí francouzských Pyrenejí, do které se zapojují jak vrtulníkáři z Náměšti nad Oslavou, tak i z pražských Kbel. (foto: Julien Gernez, https://juliengernez.myportfolio.com/, https://skywards-review.fr)

 

MAGDAYS II – jde o výcvikovou aktivitu Mnohonárodního uskupení vzdušných sil MAG, pro které AČR vyčleňuje jeden roj Gripenů. V průběhu podzimu se několika misí na podporu MAG zúčastní čtyři letouny JAS-39 Gripen, které budou působit z domácí základny.

FALCON LEAP 2024 – každoroční cvičení výsadkových vojsk v Nizozemí na přelomu září a října, které je zároveň připomínkou největší vzdušně-výsadkové operace v historii Market Garden. Falcon Leap je zaměřeno na rozvoj schopností v provádění vzdušných výsadků a vzdušných operací, a dále na procvičení provádění a organizaci padákových seskoků a další taktické činnosti. Za AČR se cvičení tentokrát účastní příslušníci 43. výsadkového pluku, které podpoří jeden transportní stroj C-295 kbelské základny.

HELICOPTER TACTICS INSTRUCTORS COURSE – jde o výcvikový kurz pro instruktory vrtulníkových posádek, který dlouhodobě podporuje AČR formou simulace nepřátelských sil Red Force. Podzimního kurzu na maďarské základně v Pápě by se tak měla opět účastnit čtveřice L-159 z 21. základny taktického letectva v Čáslavi.

RAMSTEIN FLAG 2024 – další z českého pohledu nová výcviková aktivita, zaměřená na procvičení procedur velení a řízení na řídících štábech cvičení NATO, která by se měla uskutečnit v říjnovém termínu v Řecku na základnách Andravida a Araxos. Za AČR se plánuje nasazení čtyř Gripenů a primárním cílem bude opět výcvik létajícího personálu v plánování a realizaci komplexních misí COMAO a rozvíjení schopností dle standardu NATO.

STEADFAST NOON 2024 – dnes už ikonické strategické cvičení jaderných aliančních vzdušných sil, kterého se české letectvo účastní v rámci programu SNOWCAT (Support Nuclear Operations With Conventional Air Tactics), což je podpora jaderných operací s konvenčními vzdušnými silami. Ještě před několika lety Aliance tuto výcvikovou aktivitu přísně tajila a maskovala ji za běžná cvičení typu X-servicing Exercise. Teprve po nedávných bezprecedentních výhrůžkách představitelů Ruské federace použitím jaderných zbraní v Evropě došlo k výrazné změně v mediální informovanosti o této politicky velmi citlivé aktivitě a je určitě dobře, že se toho nebojí ani AČR. Další ročník Steadfast Noon se uskuteční v rozmezí září – prosinec v zatím neupřesněné lokalitě a za české letectvo se jej zúčastní čtveřice Gripenů a mobilní operační středisko letky DSQOC. Hlavním úkolem českých stíhačů bude opět výcvik vzdušných sil NATO s mezinárodními partnery se zaměřením na plánování a provádění komplexních operací typu COMAO a podpora letových operací se speciální municí konvenčními letouny.

Ačkoliv se piloti podzvukových Alek příliš nezapojují do mezinárodních výcvikových aktivit, v roce 2024 je čeká opět několik zajímavých cvičení, z nichž to nejvzdálenější bude určitě Hot Blade v Portugalsku. (foto: 212. taktická letka)


Plánovaná cvičení na území ČR:

RAMSTEIN GUARD – každoroční cvičení elektronického boje, zaměřené na činnost letových osádek v podmínkách rušení palubních radiolokátorů, rádiového spojení a satelitního navigačního systému GPS. Cvičení se uskuteční v termínu duben až květen, a z letecké techniky se do něj zapojí jeden letoun včasné výstrahy AWACS plus dvojice specializovaných rušících strojů DA-20 civilního kontraktora Draken Europe, které budou působit z čáslavské základny.

LION EFFORT 24 – jednoznačně největší letecké cvičení příštího roku v ČR, organizované jednou za tři roky mezi státy, provozující platformu JAS-39 Gripen. Zatím jediný ročník Lion Effort se u nás uskutečnil již v roce 2015. Tentokrát se do něj v termínu od 6. do 29. května zapojí na 200 vojáků ozbrojených sil NATO, Švédska, Brazílie a Thajska s přibližně 30 ks letecké techniky. Hlavním scénářem bude výcvik pilotů v pokročilém vzdušném boji proti oponentům Red Force, včetně tankování za letu. Na čáslavské základně by se kromě Gripenů z ČR, Maďarska a Švédska měl objevit i brazilský transportní letoun KC-390. „Zvolenská“ základna rovněž hlásí plnou připravenost všech záchytných zařízení a Bermudský trojúhelník v předpolí dráhy 13 nemá tentokrát šanci.

TOBRUQ ARROWS – dlouholeté cvičení protiletadlovců, kterého se kromě domácího 25. protiletadlového pluku ze Strakonic zúčastní i zástupci ozbrojených sil Slovenska, Litvy a Lotyšska. Celkově se předpokládá nasazení 26 ks pozemní techniky, včetně dvou vrtulníků UH-60M Black Hawk ze Slovenska a celkově osmi kompletů RBS-70NG. Cvičení bude zaměřeno na zvyšování technické a operační interoperability v oblasti řízení palby (Fire Control Area) a jeho součástí budou i ostré bojové střelby s RBS-70NG.

AMPLE STRIKE 2024 – tradiční výcviková aktivita, zaměřená primárně na školení a certifikaci návodčích  JTAC, jejímž středobodem je vždy na přelomu srpna a září vrtulníková základna v Náměšti nad Oslavou a další výcvikové prostory. AMSE24 bude tentokrát zaměřené rovněž na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, blízkou leteckou podporu, zpravodajskou a průzkumnou činnost, překonávání PVO, a dále na sladění systému velení a řízení na operačním a taktickém stupni. Účast zahraničních partnerů bude opět využita k výcviku činností, spojených s podporou hostitelské země „Host Nation Support“ a kromě aliančních jednotek by se jej poprvé měly účastnit i zástupci ozbrojených sil Spojených arabských emirátů. V celkovém součtu by mělo jít o cca 1200 osob a do 100 ks pozemní a letecké techniky.


Tento celkový přehled samozřejmě zahrnuje pouze největší a nejdůležitější letecká cvičení, ovšem české letectvo se v roce 2024 pochopitelně zúčastní i celé řady dalších výcvikových aktivit menšího rozsahu. V první řadě půjde o velmi prospěšnou a dlouholetou přeshraniční spolupráci Cross Border s našimi sousedy z Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. V drtivé většině se bude opět jednat o nasazení v rámci hotovostního systému a lze předpokládat, že i v roce 2024 půjde nejčastěji o lety do vzdušného prostoru Slovenska na základě mezinárodních dohod, respektive půjde o lety na podporu výcviku slovenských letovodů GCI na základě bilaterálních dohod mezi Českou republikou a Slovenskem.

Další zajímavou výcvikovou aktivitou je tzv. Cross Servicing, což je zjednodušeně řečeno školení zahraničního pozemního personálu v rámci podpory přijetí a odbavení letounů L-159 a JAS-39 na zahraničních základnách, například v rámci nové operační doktríny Agile Combat Employment na základě požadavků velitelství operací vzdušných sil NATO. Školení Cross Servicing je primárně realizováno s partnery z Německa a Slovenska, kde se očekává nejčastěji možnost působení českých letounů, v příštím roce by se do něj navíc mělo zapojit i sousední Polsko.

Pro rok 2024 jsou dále plánovány i výcvikové mise, zaměřené na doplňování paliva ve vzduchu Air-to-Air Refueling. Zatímco letos byl tento výcvik primárně podporován německou Luftwaffe a jejími tankery A400M, v příštím roce by měly české Gripeny konečně zahájit tankování i z nových tankerů A330MRTT společné flotily MMF. Podle vyjádření švédské strany je celý certifikační proces ukončen a v podstatě se už čeká jen na konečné schválení příslušnou autoritou nizozemského královského letectva, v jehož rejstříku jsou tankery A330MRTT zapsány.

V roce 2023 podpořily výcvik českých stíhačů v doplňování paliva za letu především německé tankery A400M. Příští rok by se však už měla naplno rozjet možnost plnit palivo z nových tankerů A330MRTT společné flotily MMF. (foto: 211. taktická letka)


 

 

(úvodní ilustrační foto: 21. zTL Čáslav)

(zdroj: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2024)