AktualityAkviziceModernizaceTechnika

LOM PRAHA zkouší na druhý pokus pronájem cvičných Albíků

Pardubické Centrum leteckého výcviku, které je součástí státního podniku LOM PRAHA, zajišťuje už více než 17 let komplexní výcvik mladých příslušníků Vzdušných sil AČR. Pro piloty určené k přeškolení na proudovou techniku se používají jako výcviková platforma osvědčené stroje L-39C Albatros, které byly v letech 1999-2000 kompletně přestavěny z původních Albíků, používaných tehdejší 34. základnou školního letectva. Z nich převzaly veškeré agregáty a další vybavení včetně motoru, naopak samotný trup, křídla a ocasní část byly vyrobeny zcela nově. Takto přestavěné Albatrosy v podstatě technicky odpovídaly 53. výrobní sérii a výrobce jim stanovil dobovou životnost na 25 let a plný technický resurs 4500 letových hodin. Pardubické L-39C bohužel za celou dobu služby neprošly nějakou zásadnější modernizací, navíc u nich byla prováděna pouze údržba v nižším rozsahu předepsaných prací, odpovídajících revizím R2 a R3.

Původní plány předpokládaly, že k ukončení provozu Albíků dojde až po uplynutí dobové životnosti, tedy okolo roku 2025. S čím ale původní propočty stanovení technické životnosti úplně nepočítaly byl prostý fakt, že se celý systém výcviku pilotů AČR v posledních letech zásadně proměnil. Mladí žáci totiž začali mnohem více procvičovat prvky pilotáže, při kterých je konstrukce cvičných strojů enormně namáhána. Albíky tak byly zjednodušeně řečeno při výcviku zatěžovány mnohem více, než tomu bylo v minulosti. Na základě vyhodnocení zátěžového spektra z akcelerometru FAU-39 a posouzení celkového stavu byl následně výrobce nucen snížit dobovou životnost pardubických Albíků a omezit jejich nálet maximální hodnotou pouze 3100 hodin.

Před státním podnikem LOM PRAHA tak vyvstala zásadní otázka, jakým způsobem zabezpečit výcvik pilotů na proudových cvičných letounech i v budoucnu. Logickým krokem se jevilo pořízení úplně nového cvičného stroje L-39NG z produkce Aera Vodochody, jehož konstrukce navazuje na povedený Albatros, zároveň však díky modernímu avionickému vybavení a virtuálnímu výcvikovému systému VTS posouvá výcvik na úplně novou úroveň. Jenže nákup „eNGéčka“ se ukázal jako takřka neřešitelný problém.

Pardubické Albíky neprošly během své služby v CLV žádným zásadním upgradem a jedinou modernizací byla instalace GPS a odpovídače. Kokpit s klasickými budíky a archaickým gyroskopickým zaměřovačem proto už neodpovídá současným požadavkům na výcvik. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)


 

L-39NG pro LOM PRAHA – mission impossible?

Prvotní záměr na pořízení nových cvičných strojů L-39NG pro státní podnik LOM PRAHA a jeho Centrum leteckého výcviku deklarovalo ministerstvo obrany již koncem roku 2018. Státní podnik měl přímo od výrobce Aero Vodochody zakoupit čtyři letouny L-39NG za zhruba 1,1 miliardy korun a v hodnotě zakázky měla být i opce na další dva stroje plus servisní podpora v délce deseti let. LOM Praha se tak měl stát vůbec prvním uživatelem nového „eNGéčka“. Pro samotné Aero Vodochody šlo nepochybně o velmi důležitou referenční zakázku, která měla otevřít cestu k dalším případným zákazníkům. S příletem čtveřice nových strojů do Pardubic se optimisticky počítalo nejpozději do konce roku 2022, což bylo těsně před dolétáním resursu většiny pardubických Albíků a jejich vyřazením z provozu.

Tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar o plánované veřejné zakázce informoval hned v lednu 2019 vládu ČR, kde však velmi tvrdě narazil. K schválení připravené akvizice totiž nedošlo a tento stav trvá prakticky do dnešních dnů. Co stálo za překvapivým krokem je rozhodně na delší diskuzi, každopádně jedním z mnoha důvodů byl údajně prostý fakt, že LOM PRAHA neměl na akvizici podobného rozsahu pochopitelně peněžní hotovost a financování celého projektu bylo nutné řešit bankovní půjčkou, za kterou by zřejmě ručil stát. To samozřejmě u tehdejšího předsedy vlády, který je znám svým odměřeným postojem vůči „státním podnikům“, nevzbuzovalo diplomaticky řečeno příliš důvěry.

Každopádně potřebná akvizice nebyla vládou schválena a státnímu podniku LOM PRAHA, jakožto provozovateli pardubického CLV, nezbylo nic jiného, než hledat nějaké provizorní řešení, které by umožnilo překlenout určité období do příchodu nových letounů. Jedním ze záměrů se tak stalo převzetí a znovu zprovoznění trojice bývalých vojenských L-39ZA ev. č. 5015, 5017 a 5019, které armáda v červnu 2019 definitivně vyřadila ze své výzbroje a ponechala uložené na základně v Čáslavi. Během provozu v CLV se předpokládalo jejich využití v tzv. demilitarizované konfiguraci bez palubního kanónu a křídelních závěsníků pro výzbroj. Tento záměr však podle nepotvrzených informací neprošel přes Odbor dohledu nad vojenským letectvím (ODVL SDK MO), navíc po podrobnější analýze by veškeré nutné úpravy pro umožnění provozu v CLV vzhledem ke zbývajícímu meziopravnímu technickému resursu nedávaly z finančního pohledu smysl. Trojici „ZetÁček“ nakonec armáda stejně na jaře roku 2020 předala státnímu podniku a koncem dubna byly všechny tři stroje transportovány pozemní cestou v rozloženém stavu z Čáslavi do Pardubic. Zde následně došlo k jejich opětovné kompletaci a letouny slouží v CLV alespoň jako zdroj náhradních dílů a agregátů pro stávající flotilu L-39C.

Trojice L-39ZA ev. č. 5015, 5017 a 5019, které původně sloužily u čáslavské 213. výcvikové letky a jež armáda vyřadila v červnu 2019. Záměr na jejich uvedení do provozu v CLV sice nevyšel, ale nakonec byly alespoň v rozloženém stavu dopraveny z Čáslavi do Pardubic, kde slouží jako zdroj náhradních dílů a agregátů pro flotilu strojů L-39C zdejšího Centra leteckého výcviku. Fotografie je zachycují už smontované před hangárem CLV (bývalý TOP 30. bilp), kanón GŠ-23 a křídelní pylony jsou demontovány. (foto: Lukáš Mach, www.airplane-pictures.net)


 

První pokus o pronájem

Nemožnost uvedení „ZetÁček“ do provozu nakonec donutila LOM PRAHA v červnu 2020 k vypsání veřejné zakázky na pronájem 2 až 4 letounů L-39 Albatros v předpokládané ceně zhruba 120 mil. Kč bez DPH. Státní podnik požadoval letouny v předem schválené technické konfiguraci, tak aby byly splněny veškeré podmínky pro zápis letounů do vojenského leteckého rejstříku. Doba nájmu se stanovila do konce roku 2023 s tím, že hodinový nálet pro celkový počet letounů byl požadován hodnotou 2100 letových hodin. Už v roce 2020 se totiž předpokládal  prvotní nálet 300 letových hodin a v letech 2021 až 2023 vždy 600 letových hodin ročně. Samozřejmostí pak byly požadované provozní lhůty do GO a provozní doby jednotlivých agregátů včetně samotného draku letounu a motoru AI-25TL, které musely dobově platit do konce r. 2023, nebo vykazovat minimálně 700 hodin u každého jednotlivého stroje.

Termín pro konečné podání nabídek byl několikrát posouván, ovšem poměrně striktně uvedené požadavky a poměrně nízká cena kontraktu zřejmě celou řadu uchazečů odradily. Ačkoliv státní podnik nikdy nezveřejnil detaily o účastnících veřejné zakázky, podle informací redakce czechairforce.com měla být jedním z nich údajně Československá Exportní společnost s. r.o. z Prahy, která od roku 1995 nabízí zprostředkování prodeje nových i použitých letadel či letecké techniky, a v této konkrétní veřejné zakázce pro LOM PRAHA s největší pravděpodobností nabízela pronájem L-39C z Francie, od známého provozovatele Apache Aviation.

V září 2020 nakonec vypršel poslední termín pro podání nabídek a následovalo jejich několikaměsíční vyhodnocování. Už před koncem roku 2020 však bylo poměrně jasné, že veřejná zakázka spěje pomalu ke zrušení. K tomuto kroku došlo oficiálně začátkem dubna 2021, kdy LOM PRAHA oficiálně informoval o zrušení veřejné zakázky na pronájem letounů L-39. Státní podnik si totiž nechal, v návaznosti na požadavky Odboru dohledu nad vojenským letectvím (ODVL), vypracovat analýzu všech letounů L-39, nabízených účastníky zadávacího řízení, a to v souladu s požadavky výrobce Aero Vodochody v rámci vyjádření k zápisu do Vojenského leteckého rejstříku ČR. Analýza bohužel prokázala, že nabízené letouny L-39 všech účastníků zadávacího řízení jsou po provedené kontrole technického stavu dle požadavků výrobce nevyhovující, a to především ze dvou důvodů:

– nabízené letouny jsou za hranicí provozní doby stanovené časem a u žádného letounu nebylo provedeno prodloužení provozní doby stanovené časem

– nabízené letouny jsou dlouhou dobu mimo kontrolu vojenské údržbové organizace a AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Pokud tato strohá úřední vyjádření převedeme do srozumitelného jazyka, šlo v podstatě o to, že se u nabízených Albíků společnosti Apache Aviation jednalo o stroje, které létají v kategorii „Experimental“ a před řadou let byly převedeny civilními úřady EÚ na tzv. bezgenerálkový provoz bez jakékoliv účasti výrobce Aero Vodochody, který se tak samozřejmě nemohl zaručit za jejich další provoz. Před jejich zapsáním do vojenského leteckého rejstříku by tedy bylo nutné provést kompletní generální opravu, což je časově zdlouhavý a ekonomicky náročný proces, při kterém není možné ze strany dodavatelů udržet nabízené ceny. Tím se celý záměr pronájmu v podstatě rozplynul.

Ve středu 3. února 2021 dosáhla flotila letounů Aero L-39C Albatros pardubického CLV významného jubilea v podobě celkového náletu 20.000 letových hodin. Tohoto úctyhodného milníku bylo dosaženo na cvičném proudovém stroji L-39C ev. č. 0445, který pilotoval student poručík Ladislav Valoušek, příslušník 213. výcvikové letky  z čáslavské 21. základny taktického letectva, s nímž byl v kabině přítomen zkušený instruktor CLV Václav Tyrychtr. (foto: CLV Pardubice)

 

Státnímu podniku tak vzhledem k pomalu končící dobové a technické životnosti původních L-39C pardubického CLV nezbylo jiné řešení, než ve spolupráci s výrobcem a díky uzavřené strategické dohodě z června 2021 alespoň prodloužit provozní dobu stávajících letounů L-39C Albatros plus získat pověření pro opravy motorů AI‑25TL. Na základě podrobné analýzy tak může státní podnik provozovat své L-39C individuálně až do vyčerpání celkové životnosti 3100 letových hodin i po uplynutí dobové životnosti. Vzhledem k tomu, že flotila pardubických L-39C má aktuální nálety v rozmezí 2400 až 3000 hodin je jasné, že jde o řešení maximálně na cca dva roky.

LOM PRAHA samozřejmě stále počítá se zavedením nových letounů L-39NG do výcvikového systému pilotů v CLV, je ale otázkou, kdy se tak reálně stane. Ještě na jaře letošního roku totiž bývalý ministr obrany Lubomír Metnar válčil na Twitteru s výrobcem Aero Vodochody, když se na jednání sněmovního Výboru pro obranu nechal slyšet, že Aero svou původní cenovou nabídku stáhlo a přišlo s novou, která prý mění cenu i způsob financování, čímž se dle Metnara dostává celé vyjednávání o kontraktu na úplný začátek. Na to výrobce reagoval vyjádřením, že za 4 roky vyjednávání podal několik nabídek, státní podnik LOM PRAHA ale žádnou nevyužil a jejich platnost posléze vypršela. Ponechme stranou fakt, že podobné výměny názorů přes sociální sítě jsou krajně nešťastné a řešení problému stejně nepomohou, spíše naopak. Každopádně twitterová přestřelka ukázala, že případná akvizice L-39NG pro CLV je zatím spíše v nedohlednu.

Jenže na konci září letošního roku, v souvislosti s kompletní změnou vlastnické struktury výrobce Aero Vodochody Aerospace, ministr obrany Lubomír Metnar překvapivě informoval o plánu na pořízení čtyř L-39NG (s opcí na další dva stroje) pro státní podnik LOM PRAHA a uzavření dohody do konce tohoto roku, což následně potvrdil i „superministr“ Karel Havlíček. Jenže k podpisu smlouvy do dnešního dne stále nedošlo. A i kdyby nějaká konkrétní dohoda spatřila světlo světa v průběhu roku 2022, což je s novým vedením ministerstva obrany velmi pravděpodobné, nové letouny nedorazí k CLV dříve než v roce 2024, čili s úplným přechodem na nový výcvikový systém je nutné počítat teprve v roce 2025. Tento prostý fakt zároveň znamená, že státní podnik musí nepříjemnou situaci s dostupností Albíků opět nějak vyřešit.


 

Pronájem podruhé, ale jinak

Jednou ze zvažovaných možností tak bylo opětovné vyhlášení výběrového řízení na pronájem letounů L-39, které pomůžou překlenout problematické období a zajistí pokračování výcviku vojenských pilotů či kondiční lety instruktorů a pilotů z vyšších stupňů velení VzS AČR. A právě k tomuto kroku se státní podnik LOM PRAHA nakonec v prosinci letošního roku opětovně odhodlal. Předmětem nové veřejné zakázky je pronájem 3 až 4 letounů L-39, které jsou samozřejmě typově schválené a letově způsobilé, přičemž musí být dodány s kompletní průvodní a provozní dokumentací. Doba plnění se předpokládá minimálně do roku 2025, nebo v případě hodinového náletu odpovídajícího minimálně 3000 letovým hodinám s možností opce na dalších 1000 letových hodin.

Státní podnik se z prvního pokusu značně poučil a nový pronájem by měl dosáhnout předpokládané hodnoty 300 milionů Kč bez DPH, což už je poměrně značná částka. Každopádně technické specifikace požadovaných letounů jsou opět velmi striktně nastaveny a je vůbec otázkou, zda je nějaký vojenský či civilní provozovatel dokáže splnit. V rámci provozu u pardubického CLV je totiž nutné, aby byly splněny veškeré podmínky pro zápis letounů do Vojenského leteckého rejstříku České republiky a zároveň je požadováno, aby měl vybraný dodavatel zajištěnu podporu výrobce letounu, tedy společnosti Aero Vodochody.

 

Požadované schopnosti letounů

  • Radiostanice pro 1. letecké pásmo s rozestupem kanálů 8,33 MHz
  • Odpovídač Mode-S
  • Každý pilotní prostor letounu musí být vybaven dvěma MFD pro zobrazení EFIS, navigačních dat, indikaci práce motoru, letounových systémů a dalších pomocných dat pro jednotlivé fáze letu, preferovány jsou MFD typu IDU-680
  • Přední pilotní prostor musí být vybaven HUD
  • Motor FJ44-4M nebo AI-25 TL. V případě motoru AI-25 TL musí být tento nový nebo po GO provedené u Zadavatele nebo v Motor Sich, Ukrajina
  • Dodavatel musí předložit vyjádření výrobce/konstrukční kanceláře, že letouny mají schopnost souhrnně nalétat při leteckém výcviku u Zadavatele minimálně 3 000 hodin při maximálním počtu 4 letounů
  • IFR certifikace
  • Navigační výkonnost RNP APCH

Nejde však o jediné požadavky na vybavení letounů. Nabízené stroje musí mít například plně funkční katapultážní sedačky, uzpůsobené navíc pro použití výškové výstroje používané pardubickým CLV, tedy anti-G kalhotami Aerazur ARZ820, kyslíkovou maskou KM34D a přilbami ALPHA 300/700. Ve výbavě letounů je požadován i havarijní zapisovač, zaznamenávající základní parametry letu a důležitá je pochopitelně i zůstatková lhůta do další GO plus provozní doby agregátů, které musí umožňovat provoz letounů po celou dobu trvání nájmu.

V roce 2022 by mělo CLV převzít první letoun a v roce 2023 pak i zbývající stroje. Jak celý proces s druhým pokusem o pronájem L-39 nakonec dopadne snad budeme vědět už na jaře příštího roku. Každopádně snahou CLV je zabezpečit kontinuitu výcviku pilotů AČR na proudových cvičných letounech za každou cenu. Schopnost realizovat podobný rozsah výcviku rozhodně nemá každý stát a byla by škoda o takovou unikátní schopnost přijít. Držme tedy „perníkářům“ palce.

Barevné schéma pardubických Albíků se v průběhu let nepatrně měnilo. Zatímco na horní fotografii je starší a poněkud tmavší nátěr s výsostnými znaky v provedení low-visibility, spodní fotografie zachycuje nejnovější podobu části pardubických Albíků, které jako poslední prošly revizí R3 v podniku LOM PRAHA. Letouny už mají „světlejší“ šedou kamufláž a především zcela nové barevné „praporové“ výsostné znaky. (2x foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)

(zdroj: Veřejná zakázka: Pronájem letounů L-39 (2021), https://zakazky.lompraha.cz/contract_display_5726.html; archív redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 22. 12. 2021)