AktualityAkviziceModernizacePiloti

Pardubické CLV rozšířilo flotilu amerických vrtulníků Enstrom

Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které spadá pod státní podnik LOM PRAHA, se už intenzivně připravuje na rok 2023, kdy se očekává enormní nárůst výcviku především na vrtulnících. V příštím roce je totiž jenom na školení vrtulníkářů plánován nálet zhruba 3.000 letových hodin a právě z tohoto důvodu CLV rozšířilo těsně před vánoci svou flotilu šesti vrtulníků Enstrom En-480B-G o další  dva pronajaté stroje, tak aby bylo schopno splnit nové požadavky AČR.

Pardubické Centrum leteckého výcviku (CLV) zajišťuje od roku 2004 kompletní výcvik pilotů Armády České republiky jak na letecké, tak zároveň na vrtulníkové technice. Americké stroje Enstrom En-480B-G pak slouží v CLV od roku 2018, kdy tento typ definitivně nahradil sice oblíbené a spolehlivé, ovšem do budoucna již neperspektivní Mi-2. Vůbec první dva Enstromy ev. č. 0473 (Pernštejn) a ev. č. 0474 (Arnošt) se v Pardubicích objevily již v červnu 2018, zatímco další dvojice vrtulníků ev. č. 0459 (Kašpar) a ev. č. 0460 (Taxis) přelétla do města perníku v srpnu 2018. Tato první čtveřice Enstromů je snadno rozlišitelná tím, že disponuje klasickou NATO Standard kamufláží se žlutými barevnými doplňky dle barevného schématu CLV. Už v květnu 2021 však muselo pardubické Centrum z důvodu navýšení požadavků na vrtulníkový výcvik pro AČR tuto svou mini flotilu čtyřech Enstromů rozšířit o další dva stroje. Šlo o vrtulníky původně provozované hradeckou společností DSA Aviation Company a oba novější Enstromy ev. čísel 0484 (bývalý OK-VRG) a 0485 (bývalý OK-LPT) lze jednoduše poznat podle celobílého nátěru s červenými doplňky. Jak se však nyní ukazuje, ani počet šesti Enstromů nebude pro budoucí úkoly v pardubickém CLV nakonec stačit.

Od roku 2023 lze totiž očekávat nejen příliv většího počtu studentů Univerzity obrany se specializací vojenský pilot vrtulníku, s nimiž se v budoucnu počítá pro přeškolení na nové americké vrtulníky Viper a Venom, ale zároveň jde o zařazení pardubického CLV mezi první dva kampusy připravované výcvikové sítě v rámci mezinárodní aktivity NATO Flight Traning Europe (NFTE). Aby státní podnik LOM PRAHA dokázal splnit budoucí požadavky v základním vrtulníkovém výcviku pilotů AČR či dalších zahraničních zákazníků, došlo v průběhu letošního roku k rozhodnutí posílit flotilu již šesti užívaných Enstromů 480B-G o další dva stroje, získané formou pronájmu. Dne 15. září 2022 byla proto mezi státním podnikem LOM PRAHA a společností DSA a.s. podepsána smlouva o nájmu dvou vrtulníků En-480B-G výrobních čísel S/N 5229 a S/N 5157 v technické konfiguraci pro základní, pokračovací a taktický výcvik pilotů. Doba nájmu obou Enstromů je do konce roku 2024 s hodinovým náletem v rozmezí 1400 až 1800 letových hodin a s možností opce do konce roku 2025 (maximální celkový nálet 2400 letových hodin).

Oba pronajaté Entromy čísel 0515 a 0516 od hradecké společnosti DSA posílí flotilu již šesti provozvaných vrtulníků En-480B-G v pardubickém CLV. Pro příští rok se předpokládá zásadní navýšení výcviku na vrtulníkové technice s předpokládaným náletem až 3.000 hodin. Jen pro srovnání, celkový nálet pardubického CLV může v letošním roce dosáhnout úctyhodných 5.000 – 6.000 hodin a v roce 2023 dojde k jeho dalšímu navýšení o 500 hodin. (foto: Jan Čadil – Letectví+Kosmonautika a Petr Kolmann – AeroHobby, via LOM PRAHA s.p.)

 

Oba vybrané stroje byly v průběhu podzimu připravovány u společnosti DSA na službu v pardubickém CLV a v pondělí 19. prosince 2022 byl na královéhradeckém letišti proveden předávací zálet s prvním vrtulníkem trupového čísla 0516, který následně přelétl do Pardubic. Druhý den absolvoval obdobnou proceduru i druhý stroj trupového čísla 0515 a za kniplem obou vrtulníků byl během přeletů do Pardubic přímo ředitel CLV Jaroslav „Jerry“ Špaček. První přelétnutý Enstrom 480B-G čísla 0516 byl vyroben v roce 2018 s výrobním číslem 5229 a v březnu 2019 je zapsán do amerického rejstříku pod registrací N546EE a provozovatelem Enstrom Helicopter Corp. Po jeho převozu do České republiky byl v červenci 2019 zapsán do českého rejstříku jako OK-ENV a jeho majitelem a provozovatelem se stala hradecká společnost DSA. Druhý Enstrom 480B-G čísla 0515 byl vyroben již v roce 2013 pod výrobním číslem 5157 a v září 2013 je zapsán do amerického rejstříku s registrací N480PD a provozovatelem Enstrom Helicopter Corp. Začátkem roku 2018 dochází k jeho transportu do České republiky a v dubnu 2018 je zapsán do českého rejstříku jako OK-ENG, přičemž jeho majitelem a provozovatelem se stává opět společnost DSA. Ta působí na leteckém trhu již od roku 1992, kdy byla známa ještě pod svým původním názvem DELTA System – Air, a v současné době je mimo jiné výhradním distributorem vrtulníků Enstrom pro ČR, SR, Slovinsko a Maďarsko.

Stávající provoz Enstromů je ve státním podniku LOM PRAHA hodnocen velice kladně, neboť jejich vybavení umožňuje plnit širokou škálu úkolů, včetně létání s vnějším podvěsem, nebo s brýlemi nočního vidění NVG. Enstromy rovněž umožňují provádět letecký výcvik s využitím moderního glass cockpitu, což je efektivní cesta k nadcházejícímu přezbrojení Vzdušných sil Armády ČR na americké vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper.

V pořadí druhý převzatý Enstrom č. 0515 již po příletu na pardubické letiště. Letecká a vrtulníková technika CLV je umístěna ve velkých úlech u staré řídící věže, které kdysi dávno sloužily pro letouny Su-25 od 30. bitevního leteckého pluku. Oba nově pronajaté vrtulníky disponují původním nátěrem, který doplnily pouze trupová čísla, praporové znaky a loga CLV Pardubice plus LOM PRAHA či výstražné nápisy POZOR-DANGER. (foto: CLV Pardubice, Jan Čadil – Letectví+Kosmonautika a Petr Kolmann – AeroHobby, via LOM PRAHA s.p.)


 

 

(úvodní foto: CLV PardubiceJan Čadil – Letectví+Kosmonautika a Petr Kolmann – AeroHobby, via LOM PRAHA s.p.)

(zdroj: článek „Správná a rychlá reakce na rostoucí požadavky výcviku vojenských pilotů“, autor Pavel Lang, https://www.lompraha.cz/news/spravna-a-rychla-reakce-na-rostouci-pozadavky-vycviku-vojenskych-pilotu; archív redakce czechairforce.com; www.helidat.cz)