AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Nový život pro JAS-39C/D, Švédsko zmodernizuje své Gripeny

Švédský výrobce Saab a úřad pro vyzbrojování FMV (Försvarets materielverk) podepsaly v pátek 16. prosince dlouho očekávanou smlouvu na provedení rozsáhlého upgrade stíhacích letounů JAS-39C/D švédského letectva, jenž povede k zásadnímu vylepšení schopností flotily Gripenů starší generace. Hodnota kontraktu dosahuje přibližně částky 3,5 miliardy SEK (cca 8 mld. Kč) a s jeho realizací se počítá v letech 2023-2029. Smlouva zahrnuje rovněž příslušné opce, které umožní švédskému úřadu FMV zadávat ještě v průběhu příštího roku další požadavky na modernizaci.

Plánovaný upgrade poskytne švédskému Flygvapnetu citelné navýšení operačních schopností starší platformy Gripen C/D, která byla zavedena do výzbroje švédského letectva již před dvaceti lety. Modernizované letouny budou vybaveny vylepšenou verzí pohonné jednotky s vyšším tahem, která zlepší obálku letových výkonů a celkovou agilitu letounů JAS-39C/D. V plánu je dále integrace efektivnějšího systému elektronického boje EWS a modernizace zároveň vytvoří podmínky pro implementaci nové účinnější výzbroje ve spojení s větším užitečným zatížením.

Kontrakt zahrnuje rovněž zástavbu nejnovějšího radaru společnosti Saab, který poskytne zvýšený výkon s důrazem na vylepšení schopnosti vést efektivněji vzdušný boj díky většímu přístrojovému dosahu a zlepšení detekčních schopností. Upgrade taktéž počítá s modernizací avionického sytému Gripenu, tak aby v následujících letech dovolil rychlejší a jednodušší aktualizace palubního software a tím zároveň zlepšoval funkce jednotlivých senzorů. Plánovaná modernizace umožní lepší interoperabilitu mezi staršími letouny Gripen C/D a novou generací Gripen E, neboť obě platformy budou ve švédském letectvu sloužit řadu let společně. Starší generace Gripen C/D je dnes stále páteří švédského letectva a zůstane jí i v následujících letech, přičemž samotný Flygvapnet počítá s jejich provozem minimálně do roku 2035.

Švédské letectvo společně s úřadem FMV dlouhodobě spolupracují na zvyšování operačních schopností celé flotily letounů Gripen C/D, včetně implementace nové výzbroje či vybavení. V minulosti šlo například o integraci „malorozměrových“ pum GBU-39/B SDB, nebo letové zkoušky přílbového zaměřovače HMD Cobra. V posledních dvou letech se rovněž uskutečnily certifikační lety v různých konfiguracích pro ověření schopnosti přijímat palivo z nových tankerů A400M Atlas či A330MRTT. (foto: Ola Jacobsen a Pia Ericson, Försvarets materielverk, www.fmv.se)

 

Zmiňované prvky modernizace zároveň nejsou úplnou novinkou, neboť výrobce je nastínil již před několika lety v souvislosti s představením svého konceptu modernizace platformy Gripen C/D pro rok 2025. Tento koncept už počítal například se zástavbou radaru PS-05/A Mark 5 s novou aktivní elektronicky fázovanou anténou AESA, či nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II. V případě zvýšení výkonu pohonné jednotky Volvo RM12 byly prvotní představy nastíněny již v roce 2011 na konferenci ISABE v Göteborgu, kde výrobce motoru zveřejnil studii možných úprav, díky kterým by došlo k navýšení tahu o 2 % až 15 % v závislosti na konkrétních požadavcích zákazníka. Zvýšeného tahu chtěl výrobce docílit instalací nové jednotky digitálního řízení motoru, dále přepracovaným kompresorem, umožňujícím zvýšený průtok vzduchu, a novou turbínou s materiály schopnými odolat vyšším teplotám. Zvýšený tah motoru RM12 pak umožní již zmiňovanou větší agilitu s těžší a rozměrnější podvěsnou výzbrojí. Toto vyjádření Saabu zároveň naznačuje, že by Flygvapnet chtěl konečně dokončit integraci moderních střel s plochou dráhou letu Taurus KEPD 350 na letounech JAS-39C/D. Jde o logický krok, neboť švédské letectvo konečně rozhodlo o nákupu tohoto zbraňového systému a jeho integraci na nové Gripeny E, což dá švédskému letectvu schopnost úderů na stovky kilometrů vzdálené cíle, tedy schopnost, kterou Flygvapnet zatím postrádal.

Mezi další zvažované prvky modernizačního konceptu 2025 mimo jiné patřila implementace nového vysokorychlostního datalinku a čidla IRST, které mělo být s největší pravděpodobností převzato z Gripenu E. Výrobce rovněž představil koncept nových křídelních pylonů s integrovanými a zapuštěnými kazetami CMDS (Counter Measure Dispenser Systems) pro klamné cíle CHAFF a FLARE, které mají výrazně snižovat radarovou signaturu letounu. Samostatnou kapitolu pak představuje integrace nové výzbroje, přičemž v nejnovější softwarové edici MS20 Block 2.2 se údajně počítá mimo jiné s implementací amerických řízených střel AIM-120C-8 AMRAAM. Součástí  modernizačního konceptu 2025 pak bylo i přidání dvou nových závěsných bodů pro uchycení další Air-to-Air výzbroje. Jaká však bude konkrétní podoba současné modernizace pro Flygvapnet výrobce prozatím neupřesnil a nesdělil ani počet strojů, kterých se bude upgrade týkat.

Zásadní modernizace umožní starší platformě JAS-39C/D vydržet ve službě minimálně do roku 2035 a efektivně sloužit společně s novými Gripeny E. Část modernizačních prvků bude s určitostí převzata právě z nejnovější generace Gripenů a švédské stroje se tak dostanou zhruba na úroveň modernizačního paketu F-16V. (foto: Tech. Sgt. Corban Lundborg, 4th Combat Camera Squadron a Jamie Hunter for © Saab AB)


 

České Gripeny budou zřejmě sloužit dalších 10 let

Oznámená modernizace švédské flotily letounů Gripen C/D je pozorně sledována i v České republice. Ta sice již činí aktivní kroky směřující k akvizici 24 ks moderních amerických strojů 5. generace F-35A Lightning II pro dvě taktické letky, už nyní je však zřejmé, že k dosažení počátečních operačních schopností první přezbrojené letky nedojde dříve než v letech 2030-31. Armáda zároveň počítá, že oba nadzvukové typy budou po určitý čas provozovány souběžně a to až do doby, kdy první letka na F-35A převezme kompletně úkoly ochrany vzdušného prostoru ČR. Tuto věc již ostatně potvrdil zástupce ředitele Sekce plánování schopností MO ČR plk. Ján Susekár v rozhovoru pro časopis Letectví+Kosmonautika, kde mimo jiné nastínil, že české JAS-39C/D budou sloužit pravděpodobně ještě dalších 10 let. Podle plk. Susekára totiž ani zařazení prvních F-35A do hotovostního systému QRA neznamená, že AČR bude moci Gripeny okamžitě vyřadit. Zde je nutné si uvědomit, že veškeré kroky, které nyní ministerstvo obrany činí v souvislosti s plánovaným zavedením typu F-35A do výzbroje AČR, se reálně projeví až po roce 2030, tedy za poměrně dlouhou dobu.

Z tohoto důvodu začne Ministerstvo obrany podle plk. Susekára vyjednávat se švédskou stranou nejen o využití dvouleté opce, se kterou musí souhlasit obě smluvní strany, ale zároveň bude rokovat o možném prodloužení provozu českých Gripenů k již zmiňovanému horizontu roku 2032. Protože švédské letouny budou v AČR sloužit s největší pravděpodobností ještě další desetiletí, část armádních představitelů požaduje jejich modernizaci, tak aby taktické letectvo disponovalo stále účinnou a moderně vybavenou platformou až do příchodu letounů F-35A. Je tedy klidně možné, že celá flotila českých Gripenů nakonec projde obdobným upgradem po vzoru Švédska, se kterým se původně již ani nepočítalo. Každopádně finální rozhodnutí by mělo padnout již příští rok.

V souvislosti s Gripeny se bohužel v poslední době objevuje od některých českých politiků či dokonce armádních představitelů zajímavé slovní spojení, že letouny JAS-39C/D jsou „vhodné pouze pro období míru“, případně že se hodí „pouze pro mírové mise Air Policing“. Škoda, že podobné „názory a moudra“ dotyční nesdělili představitelům švédského letectva již v době, kdy vznikaly první definiční požadavky na konstrukci nového bojového letounu JAS-39. Ten byl pochopitelně od začátku projektován na válečný konflikt vysoké intenzity s tehdejším úhlavním nepřítelem Švédska v podobě Sovětského svazu. To že současná konfigurace pouhých čtrnácti českých Gripenů ve spojení s nedostatečným množstvím a spektrem výzbroje stačí pouze na zabezpečení úkolů v mírové době tak opravdu není vina švédského výrobce, ale pouze a jen českého přístupu k obraně státu v posledních desetiletích. Provoz Gripenů v „českém minimalistickém stylu“ a absolutní neochota české politické reprezentace k jakýmkoliv investicím nad rámec smluvních podmínek pronájmu či zamítnutým návrhům na rozšíření flotily nakonec vedly k současnému, a bohužel nepříliš ideálnímu stavu. Nejde ze strany redakce czechairforce.com o nějakou bezdůvodnou kritiku za každou cenu, ale je skutečně zarážející, že ani po deseti měsících od vypuknutí brutálního konfliktu na Ukrajině české Ministerstvo obrany nezkusilo vyjednat alespoň urychlenou dodávku tolik potřebné moderní A2A výzbroje či dalšího vybavení, které by částečně navýšily bojové možnosti Gripenů a jejich schopnost efektivně bránit vzdušný prostor ČR v případě jakékoliv vážnější eskalace. To vše navíc za situace, kdy je Česká republika odpovědná i za ochranu vzdušného prostoru Slovenska. Je nasnadě, že by se nejednalo o nově vyrobenou výzbroj, ale o starší munici původem z Německa, Norska či Švédska (starší střely IRIS-T), nebo jiného aliančního spojence, včetně USA (starší verze AIM-120C-5).

Zavádění moderních letounů F-35A totiž představuje „běh na dlouhou trať“ a Ministerstvo obrany by mělo zvážit potřebné kroky související s navýšením operačních schopností českých Gripenů právě v této geopoliticky vyhrocené době, obzvláště pokud tyto letouny skutečně plánuje provozovat ještě celé další desetiletí.

Nad českými Gripeny se sice začíná pomalu smrákat a někteří „odborníci“ či politici je už pomalu pohřbívají, v reálu však budou podle vyjádření představitelů armády sloužit ještě dalších cca deset let. Jde o poměrně dlouhý časový úsek a AČR by tak měla zvážit nejen jejich další modernizaci, ale především navýšení zásob munice a dalšího vybavení, tak aby zůstaly efektivní platformou až do příchodu F-35A. Určité spektrum nově objednané protizemní výzbroje, jako pumy GBU-39 SDB či GBU-49, bude možné využít i později na F-35, stejně tak jako protiletadlové střely AIM-120C-8, které Švédsko plánuje zavést do výzbroje a integrovat na Gripeny. Z Německa, Norska či Švédska by zároveň bylo možné získat střely IRIS-T prvních výrobních šarží, a za úvahu by stálo i doplnění počtů starší verze raket AIM-120C-5 z USA, která je pro evropské bojiště stále ještě použitelná. (foto: Stanislav Petera, © Saab AB)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Ramon Wenink, SAAB, www.saab.com)

(zdroj: Saab Receives Order for Upgrade of Gripen C/D, https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2022/saab-receives-order-for-upgrade-of-gripen-cd; rozhovor s plk. Janem Susekárem, autor Tomáš Soušek, Ročenka Vzdušných sil AČR 2022, Letectví+Kosmonautika)

(aktualizace: 24. 12. 2022)