AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Náhrada školních Zlínků v pardubickém CLV na druhý pokus

Pardubické Centrum leteckého výcviku, spadající pod státní podnik LOM PRAHA, musí v posledních letech  řešit obměnu své různorodé flotily letecké a vrtulníkové techniky, která postupně vyčerpává svůj technický život a je potřeba ji nahradit za koncepčně modernější a provozně efektivnější typy. Už na přelomu letošního a příštího roku by se tak u perníkářů mohly objevit dvě zcela nové výcvikové platformy. Půjde především o cvičný proudový letoun L-39NG, který nahradí dosluhující Albíky, a dále o nové vrtulové letouny s pístovým motorem, jež z větší části zastoupí letité Zlínky.

Právě cvičné vrtulové Zlínky Z-142C AF jsou už téměř 30 let neodmyslitelně spjaty s pardubickým letištěm, kde se objevily začátkem roku 1995 v souvislosti se zformováním 34. základny školního letectva a o rok později byly oficiálně začleněny do výcvikového systému AČR. Přestože byl v minulosti Zlínkům navyšován během velké revize „C“ jejich maximální povolený nálet, je vcelku nasnadě, že se po třiceti letech jejich služba pomalu chýlí ke konci a musí být nahrazeny novou výcvikovou platformou.

Z tohoto důvodu státní podnik vyhlásil již v říjnu 2022 výběrové řízení na dodání 2 ks čtyřmístných a 2 ks dvoumístných letounů s pístovým motorem pro základní a pokračovací výcvik v předpokládané hodnotě 44 mil. Kč (bez DPH). Čtveřice nových letounů měla být dodána k CLV v průběhu března až prosince 2023 a všeobecně se předpokládalo, že největší šanci uspět budou mít letouny tradičního českého výrobce ZLIN AIRCRAFT a.s. z Otrokovic, typy Z 242L Zeus a Z 143LSI Genius. Jenže celé výběrové řízení státní podnik v roce 2023 zrušil a to údajně z důvodů nesplnění finančních limitů zadavatele.

Protože náhrada Zlínků začíná být poměrně akutní, přistoupil LOM PRAHA k druhému pokusu a v pátek 19. ledna 2024 vyhlásil novou veřejnou zakázku s pozměněnými zadávacími parametry. Nově je požadována dodávka 5 ks jednomotorových cvičných pístových letounů v předpokládané hodnotě 50 mil. Kč (bez DPH). Státní podnik konkrétně požaduje pro své pardubické Centrum leteckého výcviku jednomotorové lehké cvičné letouny poháněné pístovým motorem, v počtu zabezpečujícím roční nálet flotily minimálně 1.600 hodin, z toho 800 hodin každoročně v období březen až červen. Pořizované letouny musí plně zajistit základní a pokračovací výcvik vojenských pilotů.

Dodání prvních dvou letounů je požadováno do 30. listopadu 2024, zbývající trojice musí následně dorazit do 28. února 2025. Státní podnik samozřejmě požaduje po dodavateli školení pilotů, technického personálu a instruktorů pro provoz a údržbu letounů. Zatím se předpokládá vyškolení 3 pilotů do úrovně instruktorského oprávnění a provádění záletů letounů po údržbě plus vyškolení 4 techniků pro drak-motor a 4 avioniků pro údržbu O-level a I-level. Obecné podmínky na nové cvičné letouny pak představuje  požadavek, aby šlo o stroj s letovými charakteristikami a výkony, vhodný pro základní a pokračovací výcvik v letecké výcvikové organizaci, minimálně dvojsedadlový v uspořádání „vedle sebe“ a certifikovaný pro lety VFR/IFR den a VFR noc (dle EASA)

Požadavky na přístrojové a navigační vybavení:

 • Minimální navigační výkonnost RNP Approach
 • Přístrojové vybavení – elektronické (glass cockpit)
 • Letoun vybaven ICS s možností nezávislé komunikace na dvou radiostanicích
 • Letoun vybaven dvěma radiostanicemi v rozsahu 118 ÷ 137 MHz s kmitočtovým odstupem 8,33/25 kHz (druhá radiostanice pracující v II. leteckém pásmu výhodou)
 • Součástí přístrojového vybavení je 3. nezávislý umělý horizont SAM

Speciální požadavky:

 • Letoun je vybaven záchranným padákovým systémem letounu nebo posádky
 • Letoun je schopen provozu na zpevněné a nezpevněné (travnaté) VPD
 • Ovládací prvky řízení letounu (řídící páky): centrální umístění
 • Plnohodnotné dvojí řízení (řídící páky, pedály nožního řízení)
 • Letoun je vybaven S-mód XPDR plus ES (Extended Squitter), ADSB in/out
 • Letoun je vybaven autopilotem
 • Letoun je vybaven záznamovým zařízením pro záznam základních letových parametrů letu
 • Možnost oboustranného ovládání navigačního vybavení a autopilota (z obou pilotních míst)

Nabídky mohou účastníci zadávacího řízení podat nejpozději dne 19. února 2024 a následně by měl státní podnik rozhodnout o nejvýhodnější nabídce. Ať již vyhraje jakýkoliv typ, s legendárními Zlínky se pardubické CLV ještě úplně neloučí, neboť tři stroje s největším resursem si zřejmě ponechá pro výcvik akrobacie. Každopádně vyřešení náhrady letitých Zlínků za nové jednomotorové lehké cvičné letouny s pístovým motorem je důležité pro zachování kontinuity výcviku v pardubickém CLV, které jen za loňský rok 2023 vykázalo neuvěřitelných 6.221 letových hodin a 19.832 letů, přičemž trend navyšování náletu pro klíčového zákazníka, jímž jsou Vzdušné síly Armády České republiky, bude patrně pokračovat.

Státní podnik LOM PRAHA požaduje u nových cvičných letounů s pístovým motorem plnohodnotné dvojí řízení v uspořádání „vedle sebe“ a s ovládacími prvky řízení v centrálním umístění, včetně moderního skleněného kokpitu, zhruba jako je tomu na ilustrační fotografii.


 

 

(úvodní foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 24. 1. 2024)