AktualityCvičení

Mezinárodní cvičení Ramstein Guard 18 ovládlo český vzdušný prostor

Výcvik prostředků vzdušných sil ve vedení elektronického boje neboli vedení bojové činnosti v prostředí rušení radiolokačních i rádiových prostředků, to byl hlavní cíl mezinárodního cvičení Ramstein Guard 18, které se uskutečnilo ve dnech 4. až 8. června ve vzdušném prostoru České republiky. Cvičení Ramstein Guard je v rámci Armády České republiky jediné, kdy jsou jednou ročně využívány prostředky NATO pro rušení našich rádiových sítí a radarů.

 „Palubní a pozemní radiolokátory a rádiové prostředky určené ke vzájemné komunikaci cvičících jsou souběžně vystaveny více druhům rušení. Příslušníci velitelského stanoviště a cvičících směn jsou tak v důsledku ztížených podmínek nuceni pro řízení vzdušných operací využívat všech znalostí, aby dokázali eliminovat rušení a získali znovu schopnost ničit vzdušné cíle,“ uvedla k průběhu cvičení koordinátorka z 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Vůbec poprvé se během letošního cvičení rušil signál GPS zařízení, což cvičícím komplikovalo nejen zjištění polohy, rychlosti a směru vzdušných cílů, ale i orientaci v neznámém terénu. Nasazení rušícího prostředku GPS bylo plnohodnotně využito nejen k testování odolnosti a vlivu na navigační systémy instalovaných na většině leteckých prostředků Vzdušných sil AČR, ale i proti navigačním zařízením široce využívaných pozemními silami, které testovali příslušníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška. Tuto novinku v rušení ve velké míře využili k výcviku i předsunutí letečtí návodčí (FAC – Forward Air Controller) z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, kteří působili ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.

Celé cvičení řídilo z německého Uedemu taktické velitelství operací vzdušných sil v rámci Severoatlantické aliance HQ CAOC prostřednictvím řídícího a koordinačního centra CTC, které operovalo v podzemním objektu 261. střediska řízení a uvědomování. Největší zastoupení z jednotek Vzdušných sil AČR měl během cvičení 26. pluk velení, řízení a průzkumu. Vojenští profesionálové ze štábu pluku operovali v řídícím a koordinačním centru CTC (Coordination and Tasking Cell) v prostorech 261. střediska řízení a uvědomování CRC (Control and Reporting Centre). V rámci CTC působili zástupci dalších podílejících se zahraničních součástí – Cobham Aviation (soukromá společnost spolupracující s NATO v oblasti výcviku elektronického boje a vlastník rušícího letounu DA-20 Falcon) a JEWCS (skupina elektronického boje velitelství NATO, koordinátor pozemního rušiče Mini-Radar Van a poskytovatel podvěsných rušičů pro rušící letoun).

Letošního Ramstein Guard se tentokrát účastnil letoun DA-20 registrace G-FRAW, který přilétl z britského Bournemouthu (EGHH) a po celou dobu cvičení operoval z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Falcon během svých „rušících“ misí používal svůj standardní volací znak „GHOST“.  Do cvičení byly kromě 26. pluku velení, řízení a průzkumu zapojeny další jednotky Vzdušných sil AČR se svou technikou – 21. základna taktického letectva (letouny JAS-39C/D Gripen a L-159A ALCA), 22. základna vrtulníkového letectva (vrtulník Mi-171ŠM, který se tohoto cvičení účastnil poprvé), 24. základna dopravního letectva (letouny L-410 Turbolet a CASA C-295M), 25. protiletadlový raketový pluk (řídící a naváděcí radiolokátory SURN CZ, systémy velení a řízení palby PU PoSy a RACCOS). Na Ramstein Guardu měly zastoupení i pozemní síly, konkrétně 53. pluk průzkumu a elektronického boje z Opavy (mobilní rušič MUKVR, který byl dislokován v lokalitě Hlavenec, a pasivní sledovací systém Věra S/M).  Celkem se mezinárodního cvičení zúčastnilo denně cca 150 vojáků a téměř 50 kusů letecké a pozemní techniky.

Jednotlivé směny CRC vedly bojovou činnost v podmínkách rušení a předávaly hlášení o rušení od podřízených útvarů nadřízenému stupni do Německa. Významným prvkem navíc bylo prověření schopností systému velení a řízení ACCS (Air Command and Control System), který je stále v testovacím provozu a v dohledné době má nahradit stávající hlavní informační systém střediska. Operátoři jednotlivých radarů na rotách 262. radiotechnického praporu zase měli možnost si vyzkoušet použití možných ochran při rušení a operativní reakci na změnu situace. Letos se Ramstein Guard zaměřil i na rušení páteřního radaru protivzdušné obrany RAT-31DL, známého pod laickým názvem „kopačák“, kdy například letoun L-410 Turbolet ev. č. 2312 kbelské základny představoval pro operátory radiolokační techniky vzdušný cíl, který museli zachytit i v podmínkách rušení. Stejně tak piloti nadzvukových letounů JAS-39 Gripen testovali palubní systémy v prostředí zarušení GPS signálu a rádiové komunikace.

„Přípravná fáze Ramstein Guardu trvala několik měsíců, kdy jsme společně se zahraničními partnery projednávali klíčové otázky spojené s obsahem cvičení s důrazem na jeho efektivnost. Pro jednotky vzdušných sil je výcvik tohoto typu velmi přínosný, protože možnost procvičení součinnosti všech jednotek a koordinace jejich činnosti v podmínkách rušení nelze v běžné mírové situaci reálně vyzkoušet,“ řekl o významu cvičení jeho řídící za Vzdušné síly Armády České republiky.


 

(2x ilustrační foto: Radim Špalek)

(zdroj: zpracováno na základě článku kpt. Lucie Machorkové „Mezinárodní cvičení Ramstein Guard ovládlo vzdušný prostor České republiky“, www.acr.army.cz)