AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Málo známá „africká“ modernizace L-39CG Albatros pro Etiopii

Při své nedávné pracovní cestě premiéra Petra Fialy po zemích subsaharské Afriky zavítala česká delegace nejprve do Etiopie, kde se předseda vlády setkal nejen s nejvyššími představiteli etiopské vlády, ale v doprovodu velitele vzdušných sil Etiopie generálporučíka Yilma Merdassy zavítal i na leteckou základnu v Bishoftu. Právě zde totiž působí čeští specialisté výrobce Aero Vodochody a holdingu Omnipol, kteří tu modernizují cvičné stroje L-39 Albatros pro etiopské letectvo.

Spolupráce Etiopie a tehdejšího Československa v oblasti letectví a dodávek vojenské letecké techniky má dlouholetou tradici, jejímž základem byli mimo jiné českoslovenští poradci pro civilní a vojenské letectví, kteří začátkem 50. let minulého století pomáhali tehdejšímu etiopskému císaři Haile Sellasiemu I. v rozvoji etiopského letectví. Etiopští vojenští piloti zároveň již téměř 40 let procházejí výcvikem na cvičných proudových letounech L-39C Albatros z produkce Aera Vodochody.

Etiopie obdržela z Československa, respektive České republiky, celkem 26 Albíků ve třech dodávkách, které v etiopském vojenském letectvu (Ethiopian Air Force – ETAF) získaly trupová číslo od 1700 až po 1725. Prvních 10 letounů bylo pořízeno za finanční podpory Sovětského svazu začátkem osmdesátých let minulého století a v roce 1983 dodáno do Etiopie k výcvikové letce na hlavní základně etiopského letectva Harar Meda u města Debre Zeit, která dnes nese název Bishoftu. Dalších 10 Albíků druhé dodávky bylo následně předáno v roce 1988.

Po rozpadu SSSR začátkem 90. let z Etiopie odešli sovětští poradci, kteří v podstatě řídili celý výcvikový systém etiopského letectva. V zemi následně vypukla občanská válka a k obnovení pilotního výcviku došlo až po ukončení bojů v roce 1992. Silně zdecimované etiopské letectvo hledalo nejen způsoby jak opravit neletuschopnou techniku, ale jak nahradit citelné ztráty, zapříčiněné bojovou činností proti rebelům. V polovině devadesátých let se zároveň vyskytla možnost získat další nové Albíky z České republiky a Etiopie tuto nabídku následně využila. Šlo o letouny L-39C vyrobené ještě v letech 1990-91 pro tehdejší Sovětský svaz, který si je po rozpadu celého východního bloku již nepřevzal. V letech 1997 až 1998 tak do Etiopie putovalo ještě šest Albatrosů přímo od výrobce.

Poslední L-39C trupového čísla 1725, dodaný v roce 1998 do Etiopie přímo výrobcem, vyfocený ještě v průběhu záletů ve Vodochodech. Albík disponuje klasickým zbarvením určeným pro sovětské letectvo, pro které bylo posledních šest etiopských strojů původně určeno a vyrobeno již v letech 1990-91. (foto: Jan Kouba, Aero Vodochody, skenováno z 35mm kinofilmu)

 

V květnu 1998 však vypukl rozsáhlý konflikt se sousední Eritreou, kterým vygradovaly pohraniční územní spory obou zemí, kdy se Eritrea nejprve pokusila vojensky obsadit spornou oblast u města Badme. Následně se projevila přeci jenom větší vojenská síla Etiopie, která prolomila eritrejské frontové linie a dobila nejen obsazená území, ale na řadě míst postoupila přímo na eritrejské území. Dva roky intenzivních bojů se však podepsaly na stavu provozuschopné letecké techniky etiopského letectva, kdy válčení s Eritreou přežily v letuschopném stavu údajně jen 4 Albíky. Velení ETAF proto začalo hledat jejich náhradu, která přišla v roce 2004 v podobě akvizice pěti použitých kusů L-39ZA z Bulharska a tyto letouny získaly trupová čísla 17261730. V následujících letech provoz etiopských Albíků pomalu skomíral, tak jak jednotlivé letouny postupně dolétávaly svůj meziopravní technický resurs, i když některé z etiopských strojů prošly generální opravou, realizovanou vlastními silami  za pomoci personálu z Ukrajiny či Běloruska. Od roku 2016 pak jejich údržbu a dodávky náhradních dílů  smluvně zajišťovala litevská společnost FL Technics Defence.

Na přelomu let 2018-2019 požádala Etiopie českého výrobce o výraznější uschopnění své flotily cvičných L-39, tak aby mohla i nadále zabezpečovat vlastními silami výcvik svých pilotů. Součástí kontraktu je nejen generální oprava letounů a prodloužení meziopravního technického resursu včetně dobové životnosti, ale především kompletní modernizace avionického a radionavigačního systému. Etiopie se tak v podstatě stala prvním uživatelem modernizačního konceptu, který vychází z nového „Engéčka“ a zahrnuje avioniku Genesys s velkými displeji IDU 680 EFIS a novým průhledovým displejem HUD-39 od české společnosti Speel Praha.

Dvojice záběrů na čerstvě generálkované Albíky trupových čísel 1714 a 1720, které v Etiopii nesou po modernizaci neoficiální označení L-39CG. Na letouny je aplikován nový kamuflážní nátěr se žluto-oranžovými doplňky, a nové výsostné označení, včetně velkého emblému ETAF. Etiopské letectvo provozuje Albatrosy u 17. letky na základně v Bishoftu a v roce 2025 by měla celá flotila dosáhnout finálního počtu 12-ti modernizovaných strojů. (foto: Ethiopian Air Force )

 

Čím se však etiopská modernizace odlišuje od podobných zakázek pro Kazachstán či Nigérii je způsob provedení, neboť veškeré práce jsou realizovány českými specialisty výrobce přímo v Etiopii na základně v Bishoftu u 1921. opravárenského střediska etiopského letectva. Šlo patrně o požadavek zákazníka, který ještě za „socialismu“ získal z Aera Vodochody veškeré technologie a přípravky pro GO, které si v minulosti za pomoci techniků z Ukrajiny či Běloruska realizoval sám přímo v Bishoftu. Takto generálkované stroje (např. číslo 1707 a 1714) lze rozeznat na starších záběrech podle hodně divoké a lesklé kamufláže.

Češi působí v Etiopii od roku 2019 a technici se na místě střídají po zhruba tříměsíčních rotacích ve skupině asi 20 specialistů, přičemž modernizace jednoho letounu trvá v průměru půl roku. Specialisté výrobce dokonce nepřerušili práci ani před dvěma lety, kdy vláda válčila s povstalci z Tigraje. Samotné generální opravy a modernizace prvních šesti etiopských Albatrosů (trupová čísla 1712, 1713, 1714, 1720, 1724, ????) byly zahájeny v říjnu 2019 a první dva dokončené letouny Aero předalo zákazníkovi už v březnu 2021, další dva pak v září 2021 a zbylé dva v průběhu roku 2022. V témže roce Aero zahájilo práce na dalších šesti letounech (trupová čísla 1701, 1704, 1726, 1728, ????, ????) a to na základě nového kontraktu. Dokončení veškerých prací na celé flotile 12-ti etiopských L-39CG se předpokládá v roce 2025.

Premiér Petr Fiala navštívil s českou delegací i 1921. opravárenské středisko etiopského letectva na základně v Bishoftu, kde se realizují generální opravy a modernizace etiopských Albíků na standard L-39CG za pomoci českých specialistů výrobce Aero Vodochody. Na dvojici menších záběrů je původní letoun čísla 1701 při zahájení předepsaných prací, na druhém pak čerstvě dokončený Albík čísla 1713. (foto: Ethiopian Air Force )

 

Zajímavý je i důvod rozhodnutí pořídit si modernizační balíček pro Albatrosy přímo od výrobce a nespokojit se pouze s neautorizovanými opravami či modernizacemi od třetích subjektů. Etiopie totiž zakoupila v roce 2019 k základnímu výcviku 12 turbovrtulových cvičných letounů Grob 120TP, které v této roli nahradily letité SIAI-Marchetti SF.260TP, sloužící už od roku 1988. A protože nové turbovrtulové stroje německé společnosti H3 Grob Aircraft používají kompletně avioniku Genesys, je vcelku nasnadě, ze velení etiopského letectva vybralo právě modernizační koncept Aera Vodochody, jenž využívá prakticky stejnou avioniku. Toto řešení by mělo v budoucnu přinést celou řadu benefitů a představitelé etiopského letectva pevně věří, že sjednocením avioniky u obou výcvikových platforem usnadní přechod z turbovrtulových na proudové letouny, kdy mladí pilotní žáci budou zvyklí na stejné pilotní workflow a zobrazeni letových či navigačních údajů.

K základnímu výcviku používá etiopské letectvo 12 ks nově pořízených turbovrtulových letounů Grob 120TP, které provozuje u výcvikové letky na základně Dire Dawa. Německé Groby disponují pokročilou avionikou Genesys, která je kromě cvičných proudových L-39CG instalována například i v transportních Herculesech, čili lze na nich připravovat jak piloty pro stíhačky, tak pro „dopravku“. Zajímavostí této fotky je odstavený Su-25UBK v pozadí, který je pozůstatkem krátké epizody „Hrábí“ v etiopském letectvu. To dokonce používalo dvojici zcela atypických Su-25T, které původně provozovaly VVS RF v Lipeckém výcvikovém centru a ETAF je odkoupilo kvůli schopnosti podnikat přesné protizemní údery za všech meteorologických podmínek ve dne i v noci v průběhu konfliktu s Eritreou.(foto: Ethiopian Air Force )

 

Velení etiopského letectva si samozřejmě uvědomuje, že nedílnou součástí moderního výcviku jsou i simulační technologie, které hrají stále větší roli při školení mladých pilotů. Dne 1. února 2018 byl na základně v Bishoftu oficiálně zahájen provoz leteckého trenažéru pro cvičné letouny L-39 Albatros od české společnosti VR Group, který do Etiopie dodal holding Omnipol. Ucelený výcvikový systém pro etiopské letectvo se skládá z multimediální učebny, CP trenažéru kabinových postupů a hlavního „Full Mission“ simulátoru se sférickou zobrazovací plochou.

Začátkem roku 2018 se podařilo v Bishoftu zprovoznit moderní  „Full Mission“ simulátor letounu L-39 Albatros od české společnosti VR Group, dodaný do Etiopie prostřednictvím holdingu Omnipol. V letošním roce prošel tento simulátor rozsáhlým upgradem, tak aby zobrazovací systém a radionavigační vybavení odpovídalo právě modernizovaným strojům L-39CG. V říjnu byl opětovně předán do užívání etiopskému letectvu a během své pracovní cesty po zemích subsaharské Afriky si jej mohl osobně vyzkoušet i čerstvý absolvent kurzu „Top Gun“, premiér Petr „Maverick“ Fiala. (foto: Ethiopian Air Force)

 

Tento simulátor letos prošel v souvislosti se zaváděním modernizovaných Albíků do služby v etiopském letectvu poměrně výraznou modernizací, která zahrnovala upgrade pilotního prostoru, spojený s instalací nových MFD, HUD a systémů radionavigace. V říjnu byl takto modernizovaný Full Mission simulátor letounu L-39 předán v Bishoftu představitelům ETAF a slavnostního zahájení provozu se zúčastnil mimo jiné velitel etiopského letectva generál Yilma Merdasa a velvyslanec ČR v Etiopii pan Miroslav Kosek.

Příklad etiopské modernizace oblíbených Albíků ukazuje, že výrobce je schopen poskytnout svým starším produktům nejen potřebnou servisní  podporu, ale především nabídnout i zajímavé upgrady a zároveň vyjít vstříc požadavku na využití opravárenských kapacit zákazníka. Modernizované L-39CG zároveň pomohou při přechodu na hlavní bojovou platformu etiopského letectva, kterou jsou výkonné nadzvukové stíhačky Su-27SK/UBK. Současné aktivity českých společností Aero Vodochody a Omnipol v Etiopii zároveň otevírají možnost k budoucímu možnému kontraktu na dodání nové generace letadel řady L-39NG.

Po absolvování celé osnovy výcviku na modernizovaných L-39CG přecházejí etiopští piloti k přeškolení na nadzvukové spárky Su-27UBK a později na bojové stroje Su-27SK, které představují nejvýkonnější bojovou platformu ETAF, sloužící u 5. a 19. letky na základně v Bishoftu. Etiopské Flankery procházejí generálními opravami a částečnou modernizací pravděpodobně za pomoci běloruských specialistů ve stejném opravárenském středisku, jako české Albíky. Od modernizovaných L-39CG si velení etiopského letectva slibuje vycvičení úplně nové generace pilotů, neboť v minulosti se ETAF potýkalo s velmi častými dezercemi svého létajícího personálu. V roce 2005 například sedm pilotů ETAF, kteří byli na výcviku v Izraeli, dezertovalo a požádalo o azyl na eritrejské ambasádě v Tel-Avivu. Další dezerce následovaly v letech 2013 a 2014, kdy dokonce jeden z pilotů ulétl s L-39 do sousední Eritrei. (foto: Ethiopian Air Force)


 

 

(úvodní foto: Ethiopian Air Force – ETAF)

(zdroj: kniha „Albatros – Aero L-39, L-59, L-139“, autor Jakub Fojtík, vydavatelství Magnet Press; článek „Instalace moderního leteckého trenažéru v etiopském Bishoftu“, autor Martin Lubojacký, velvyslanectví ČR v Addis Abebě, https://www.mzv.cz/addisababa/cz/obchod_a_ekonomika/ekonomicke_aktuality/instalace_moderniho_leteckeho_trenazeru.html; článek „Fiala navštívil etiopskou základnu, kde čeští technici renovují letouny L-39“, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fiala-navstivil-etiopskou-zakladnu-kde-cesti-technici-renovuji-letouny-l39/2436475; článek „Etiopská armáda využívá česká letadla. Přesvědčil se o tom i český premiér Fiala“, https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3626467-etiopska-armada-vyuziva-ceska-letadla-presvedcil-se-o-tom-i-cesky-premier-fiala; článek „Grob lands African ‘first’ with delivery to Ethiopia“, https://www.timesaerospace.aero/features/defence/grob-lands-african-first-with-delivery-to-ethiopia; archív redakce czechairforce.com)

(aktualizace: 14. 11. 2023)