AktualityPilotiVelitelé

Vzdušné síly AČR povede brigádní generál Petr Čepelka

Na 24. základně dopravního letectva v Praze-Kbelích se ve čtvrtek 27. října uskutečnil slavnostní nástup k předání funkce velitele Vzdušných sil AČR. Od 1. listopadu se jím stane brigádní generál Petr Čepelka, který vystřídá generálmajora Petra Mikulenku. Ten po více než 35 letech v uniformě odchází do zálohy.

Ceremoniál, jehož se zúčastnili nejvyšší představitelé Ministerstva obrany a Armády ČR, doprovázelo předání bojového praporu Vzdušných sil AČR a podpis protokolu o předání funkce. Generál Petr Čepelka dosud zastával pozici ředitele sekce rozvoje sil MO.

 

Čepelka: Bezpečnostní situace je nejhorší za posledních 20 let

„Bezpečnostně se nacházíme v nejhorším stavu za posledních dvacet let. Zastaralá vojenská technika vzdušných sil je intenzivně nahrazována novými sofistikovanými zbraňovými systémy a přizpůsobujeme se novým technologiím. V tomto trendu je bezpodmínečně nutné pokračovat. Naším úkolem bude zavádění nových zbraňových systémů, umělé inteligence, robotizace a dalších tzv. přelomových technologií. Mou prioritou je tedy modernizace, udržení specialistů vzdušných sil, nábor personálu a samozřejmě týmová práce,“ řekl při svém prvním projevu v nové funkci velitel Vzdušných sil AČR Petr Čepelka.

Končící velitel generálmajor Petr Mikulenka zahájil svoji kariéru jako stíhací pilot, později byl velitelem 21. základny taktického letectva. Působil mimo jiné i jako ředitel Společného operačního centra MO. Funkci velitele Vzdušných sil AČR převzal 1. 11. 2020 po návratu z velitelství SHAPE v belgickém Monsu, kde působil jako vojenský představitel ČR. Po více než třech dekádách služby v armádě nyní odchází do zálohy. „Bylo mi ctí vám velet,“ rozloučil se důstojně se svými kolegy a bývalými podřízenými generál Mikulenka a nastoupené jednotky naposledy pozdravil.

První náměstek ministryně obrany Mgr. František Šulc, náčelník Generálního štábu generálmajor Karel Řehka, generálmajor Petr Mikulenka a brigádní generál Petr Čepelka nejprve vzdali poctu padlým vojákům u pomníku na 24. základně dopravního letectva v Kbelích a následně přivítali vojáky na slavnostním nástupu při předání funkce velitele vzdušných sil. Stávající velitel generálmajor Petr Mikulenka odevzdává bojový prapor náčelníkovi Generálního štábu Karlu Řehkovi, který jej předává brigádnímu generálovi Petru Čepelkovi. (foto: praporčík Petr Dohnal, GŠ AČR)

 

Řehka: Situace je vážná a musí se jí přizpůsobit i vzdušné síly

První náměstek ministryně obrany František Šulc i náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka poděkovali generálu Mikulenkovi za práci a vše, co pro armádu a vzdušné síly během své dlouhé kariéry vykonal. Jeho nástupci, který má podle Řehkových slov z bývalého pracoviště zkušenosti, jež se mu budou nyní hodit, popřáli hodně vůle a elánu. Post velitele Řehka považuje za mimořádně náročnou a odpovědnou výzvu:

„Za posledních několik desetiletí jsme nebyli blíž konfliktu mezi Ruskem a NATO. Situace je velmi vážná a musíme se jí jako armáda přizpůsobit, což platí samozřejmě i o vzdušných silách,“ prohlásil generál Řehka. Klíčovou prioritou je podle šéfa armády bojeschopnost. Vojsko čeká výměna staré techniky za moderní i přehodnocení strategických dokumentů a plánů. Aby uspělo na bojišti budoucnosti, je podle náměstka Šulce klíčová změna myšlení.

„Budoucí válčiště bude komplexním systémem plným senzorů, datových center. Budete ještě více než dosud provázáni s pozemními jednotkami, což se musí už nyní odrazit v přípravě personálu,“ zdůraznil náměstek František Šulc, podle něhož budou muset vojáci vzdušných sil projít takovou změnou, jako soustružníci v programátory CNC strojů.

Moderní technologie se u vzdušných sil objeví už zanedlouho: Začíná se s obměnou raketových systémů i celého letectva. Příští rok se mohou piloti těšit na nové bojové a víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. ČR zároveň zahájila vyjednávání s USA o možném nákupu víceúčelových nadzvukových letounů F-35. Kromě toho čekají vzdušné síly projekty, jako jsou prostředky pozemní protivzdušné obrany SHORAD/SPYDER, mobilní 3D radiolokátory typu MADR, taktické transportní a malé dopravní letouny.

Přelet vrtulníků při slavnostní ceremonii na 24. základně dopravního letectva v Praze-Kbelích a čestná jednotka na slavnostním nástupu při předání funkce velitele vzdušných sil. (foto: praporčík Petr Dohnal, GŠ AČR)


 

Velitelství vzdušných sil AČR – Hlavním úkolem taktického stupně velení – Velitelství Vzdušných sil AČR – je zajištění výcviku, výstavby a operační přípravy útvarů vzdušných sil k plnění hlavních úkolů, tedy obraně vzdušného prostoru státu, přímé bojové podpoře pozemních sil, nepřetržitého vzdušného průzkumu a zajištění vzdušné přepravy a zásobování vojsk. Dále je zodpovědné za výstavbu národního střediska velení a řízení (ANCC). Od vstupu do NATO, a navzdory několika velkým reorganizacím, vzdušné síly spolehlivě zajištují nepřetržitou hotovostní službu v rámci aliančního systému NATINAMDS.

Samostatné velitelství vzniklo v roce 2013, po více než devíti letech, kdy byly útvary vzdušných sil v podřízenosti Velitelství Společných sil v Olomouci. Všechny základny a pluky, které oblékají modrou uniformu, tehdy přešly do podřízenosti nově vzniklého velitelství dislokovaného v Praze. Od vzniku tohoto komponentního prvku je generál Čepelka v pořadí pátý velitel, který bude tuto funkci zastávat.

Postupně se od roku 1993 do roku 2013 se vystřídalo na pozicích, které velelo a řídilo modré uniformy sedm velitelů. Generálové: J. Ploc, P. Štrůbl, L. Klíma, F. Padělek, J. Vachek. L. Minařík a J. Verner. Vývoj jednotlivých názvů velitelství byl následující:

  • Velitelství letectva a protivzdušné obrany (1993)
  • Štáb letectva a protivzdušné obrany Armády České republiky (1993–1997)
  • Velitelství vzdušných sil (1997–2003)
  • Velitelství společných sil (2003–2013): ZV – velitel vzdušných sil
  • Velitelství Vzdušných sil (od roku 2013 – dosud)

Od roku 2013 se postupně na funkci samostatného velitelství vzdušných sil vystřídali tito velitelé:

  • brig. gen. Ing. Libor Štefánik od 1. 6. 2013 do 28. 7. 2016
  • genmjr. Ing. Jaromír Šebesta od 28. 7. 2016 do 30. 4. 2018
  • genmjr. Ing. Petr Hromek od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2020
  • genmjr. Ing. Petr Mikulenka od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022

Autor textu: redakce www.army.cz ve spolupráci s majorkou Zuzanou Sekaninovou,  tiskovou a informační důstojnicí Velitelství Vzdušných sil AČR

Nový velitel vzdušných sil brigádní generál Petr Čepelka je zkušený vrtulníkář a veterán z Afghánistánu. Ve své funkci se rozhodně nebude nudit, neboť jej čeká řada náročných úkolů. Už příští rok začne implementace útočných a víceúčelových vrtulníků Viper a Venom do výzbroje AČR a Česká republika zároveň zahájila vyjednávání s USA o možném nákupu víceúčelových nadzvukových letounů F-35. Kromě toho čekají vzdušné síly i další akviziční projekty, jako jsou prostředky pozemní protivzdušné obrany SPYDER, mobilní 3D radiolokátory MADR či nové taktické transportní a malé dopravní letouny. (foto: praporčík Petr Dohnal, GŠ AČR)


 

 

(úvodní foto:  praporčík Petr Dohnal, GŠ AČR)

(zdroj: https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vzdusne-sily-povede-general-petr-cepelka–jeho-prioritou-je-nabor-specialistu-a-modernizace-240012/)