AktualityAkviziceModernizace

Výluka leteckého provozu na 24. zDL Praha – Kbely

V měsících květnu a červnu letošního roku bude probíhat na 24. základně dopravního letectva (24. zDL) v Praze-Kbelích tzv. výluka letového provozu, a to z důvodu dlouhodobě plánované údržby letištní plochy v celkové hodnotě přes 34 mil. Kč s DPH, kterou provede společnost EUROVIA CS, a.s. I přes dvouměsíční omezení letového provozu však kbelská dopravka nadále plní veškeré úkoly spojené s přepravou osob a materiálu, či zabezpečením nepřetržitých hotovostí.

Zatímco provoz všech vrtulníků zůstává na letišti Praha-Kbely prakticky bez omezení, veškeré dopravní a transportní letouny včetně nezbytné zabezpečovací techniky a personálu musí plnit přepravní úkoly z náhradních letišť. Oba vládní Airbusy A319CJ a dva salónní Turbolety tak jsou přemístěny na pražskou Ruzyň, kde využívají stání na bývalé dráze 22, a část transportních letounů CASA C-295 a L-410 včetně Fotoletu naopak přelétla na základnu taktického letectva v Čáslavi, kde je pro ně vyčleněna střední stojánka MIKE.

Výluka letového provozu kbelské základny probíhá, jak už bylo zmíněno, z důvodu plánované technické údržby letištní plochy, při které je potřeba provést opravu některých zpevněných ploch. Konkrétně jde o provedení oprav živičného krytu na hlavní vzletové a přistávací dráze RWY 06/24 a spojovací dráze TWY D. Opravy betonového krytu se konečně dočká i pojížděcí dráha TWY A v úseku od prahu dráhy 24 až po spojovací dráhu TWY B. Především hlavní vzletová a přistávací dráha vykazuje v celé své délce značné trhliny, které se ponejvíce objevují hlavně v ose dráhy v šířce cca. 22 m a v úsecích 500 m od obou prahů dráhy, tedy v nejexponovanějších místech, kde dosedají letouny. Jedná se o tzv. mozaikové trhliny, u kterých dochází další degradací ke vzniku výtluků, ohrožujících bezpečnost letového provozu.

Z tohoto důvodu je nutné provést na hlavní RWY odfrézování asfaltového povrchu dráhy do hloubky cca 120 mm s následnou sanaci hloubkových trhlin. Po dokončení veškerých sanací a profrézování tzv. divokých trhlin v podkladu se teprve uskuteční pokládka dvou nových vrstev asfaltové směsi s rozptýlenou výztuží z aramidových vláken. Dokončení veškerých prací a přesun letecké techniky plus personálu zpět na mateřskou základnu je plánován na konec června 2022.

Zpracováno na základě textu kpt. Kristýny Kosatíkové z 24. zDL Praha-Kbely

Největší rozsah prací si při letošní výluce kbelské základny vyžádá oprava hlavní RWY 06/24, spojená s odfrézováním svrchní asfaltové vrstvy, sanací hloubkových trhlin a položením dvou nových vrstev asfaltové směsi. (3x foto: kpt. Kristýna Kosatíková, 24. zDL Praha-Kbely)

 

Zatímco oba vládní Airbusy a salónní Turbolety našly krátkodobě domov na pražské Ruzyni, část transportních letounů CASA C-295 a L-410 byla přemístěna na základnu v Čáslavi, kde kbelská dopravka používá střední stojánku MIKE. Při dřívějších výlukách „kbeláci“ pravidelně přelétali na letiště v Pardubicích, jenže to v květnu čeká rovněž krátkodobá výluka letového provozu a tak se kbelská dopravka musela přestěhovat do Čáslavi. (foto: 21. zTL Čáslav)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: Jiří Kolínskýwww.planes.cz)

(zdroj: článek „Výluka leteckého provozu letiště Praha – Kbely“, autor kpt. Bc. Kristýna Kosatíková,  důstojník pro styk s veřejností na 24. zDL Praha-Kbely, https://zdl.army.cz/aktuality/vyluka-leteckeho-provozu-letiste-praha-kbely; archiv redakce czechairforce.com)