AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Vládní Airbusy čeká úprava interiérů a modernizace avioniky

Kbelské dopravní Airbusy, používané k přepravě nejvyšších vládních a ústavních činitelů České republiky, slouží v AČR již od roku 2007, kdy dvojice těchto moderních strojů definitivně nahradila morálně zastaralé Tupolevy Tu-154M. Za dosavadních více než 16 let služby v armádě sice tyto letouny prošly určitými drobnými modernizacemi, zásadní upgrade avionického systému a dlouhodobě požadovaná modernizace interiérů je však teprve čeká.

Ministerstvo obrany zadalo 19. června 2023 prostřednictvím národního elektronického nástroje NEN veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení modernizace interiérů a avionického vybavení obou strojů A319CJ ev. č. 2801 a 3085, provozvaných 241. dopravní letkou na 24. základně dopravního letectva v Praze-Kbelích. Součástí zakázky je zároveň dodání spotřebního a pomocného materiálu pro tyto letouny a provedení školení odborného pozemního a leteckého personálu, zaměřené na obsluhu modernizovaných letounů. S upgradem interiérů obou Airbusů se původně počítalo již v roce 2019 během „velkých“ dvanáctiletých periodických prací, ministerstvo obrany však tehdy nedokázalo vyčlenit potřebné finance a celý projekt odsunulo na pozdější dobu.

Asi největšími úpravami projde „prezidentský“ Airbus ev. č. 2801 (pojmenovaný na počest generála Karla Janouška), který čeká v rámci modernizace interiéru zvýšení celkové přepravní kapacity ze 44 až na celkově 78 osob. Toho bude docíleno rekonfigurací přepravní kapacity v oddělení Economy a jejího navýšení až na 66 pasažérů, přičemž bude zachována dvojice salónků v přední části stroje, tedy prostorů VIP1 (pro 4 pasažéry) a VIP2 (pro 8 pasažérů), které rovněž projdou celkovou obnovou vybavení.

S nově rekonfigurovaným prostorem Economy, kde bude 66 přepravovaných osob sedět na trojsedadlech turistické třídy (dvě trojsedadla v řadě v celkově 11 řadách), musí zároveň dojít k navýšení individuálních výdechů klimatizace, osvětlení a počtu nouzových kyslíkových masek, umístěných nad sedadly formou rozšíření stávajícího počtu vyvíječů kyslíku. Téměř dvojnásobné zvýšení přepravní kapacity si vynutí i změnu konfigurace přídavných palivových nádrží ACT (Additional Center Tank) formou snížení jejich počtu z původních tří pouze na jednu, čímž pochopitelně poklesne hodnota maximálního doletu. Po vyjmutí dvojice přídavných nádrží z nákladového prostoru trupu bude tento prostor doplněn standardním obložením a bude sloužit pro přepravu kusového nákladu.

Modernizace interiéru  čeká i druhý Airbus ev. č. 3085 (pojmenovaný na počest generála Josefa Ocelky), u kterého však bude zachována přepravní kapacita 100 osob a tím pádem zůstane i dosavadní rozložení kabiny cestujících, tvořené salónkem VIP1  pro 4 pasažéry a oddělení Economy  pro 96 cestujících. V interiéru však dojde k výměně veškerých zátěžových koberců a podlahových krytin, přičemž současná konfigurace, umožňující připojení a funkcionalitu jednotky intenzivní péče PTU (Patient Transport Unit) zůstane plně zachována s tím, že armáda zatím nepožaduje nákup nových jednotek PTU, včetně nových lehátek. U obou strojů zároveň dojde k modernizaci kuchyněk letounů, elektrických zásuvek, dále k renovaci informačních tabel a zavazadlových schránek nad hlavami cestujících a k renovaci toalet.

Jednou z dlouhodobě kritizovaných věcí u vládních Airbusů byl nedostatečný In-flight entertainment (IFE), tedy  komplexní informační, audio-vizuální a datový systém pro cestující, včetně chybějícího připojení k internetu v průběhu letu. Tento problém byl měla vyřešit instalace bezdrátového individuálního zábavního portálu, spojená s integrací tzv. Satcomu, umožňujícího satelitní datové připojení k internetu cestujících ve VIP a Economy oddílech po celou dobu letu i na zemi.

Součástí aktuálně požadovaného upgrade je zároveň modernizace avioniky u obou Airbusů. Armáda požaduje rozšíření systémů SBAS (Satellite Based Augmentation System) a GBAS (Ground Based Augmentation System), což jsou doplňující či rozšiřující navigační systémy, zabezpečují integritu družicového signálu GNSS (Global Navigation Satellite System), jež zároveň slouží jako korekční systémy. Konkrétně je požadována plná operační aktivace systému SBAS Landing a FMS Landing, které jsou schopny vytvořit virtuální naváděcí paprsek od prahu dráhy na základě navigační databáze palubního FMS (Flight Management System). Tyto systémy jsou zároveň schopny dopočítat horizontální a vertikální odchylky, založené na přesné GNSS pozici, která je porovnávána s daty v navigační databázi letounu. Posádky vládních Airbusů tedy budou mít k dispozici zobrazení a potřebné informace jako při klasickém sestupu na přibližovací systém ILS, což přinese další zvýšení bezpečnosti v průběhu přiblížení a přistání na hůře vybavených letištích.

Poslední částí modernizace bude upgrade samotného palubního systému FMS, určeného pro řízení a optimalizaci letu. Půjde veskrze o navýšení velikosti paměti, která je důležitá z důvodu potřebné kapacity pro nové a podrobnější navigační databáze. Poslední věcí, kterou armáda při modernizaci požaduje, je instalace 4. sedačky v kokpitu. Výše zmiňované úpravy a modernizace by měly dostat oba vládní Airbusy opět do skvělé formy a zajistit jejich další bezproblémový provoz v armádě.

Od listopadu loňského roku se o údržbu a opravy letounů A319CJ dopravního letectva AČR stará ostravská společnost JOB AIR Technic na letišti v Mošnově, a to na základě sedmiletého servisního kontraktu s  Ministerstvem obrany. (Foto: Miroslav Kostelník, Ostrava Airport – Aviation Photography)


 

 

 

(úvodní foto: Miroslav KostelníkOstrava Airport – Aviation Photography)

(zdroj: https://nen.nipez.cz/)