AktualityCvičení

V Náměšti proběhla úvodní plánovací konference ke cvičení Ample Strike 2019

Dne 14. února 2019 se na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou uskutečnila první plánovací konference ke cvičení Ample Strike 2019 (AMSE19), které se bude konat v září tohoto roku na území České republiky. Mezinárodní cvičení Ample Strike bude probíhat konkrétně od 29. srpna do 16. září 2019, a kromě České republiky se ho zúčastní dalších šest zahraničních armád aliančních zemí. K účasti na cvičení bylo pozváno Maďarsko, Německo, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené státy americké a Velká Británie. Cílem cvičení je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek.

Cvičení je plně v gesci Armády České republiky, řídícím prvkem je Velitelství Vzdušných sil a ředitelem letošního ročníku AMSE19 je pplk. Jan Suchý z Velitelství vzdušných sil AČR. Koordinaci logistického zabezpečení s ostatními složkami Armády České republiky bude mít na starosti 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Právě schopnost hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám je dalším z hlavních cílů cvičení.

Konkrétní počty letecké techniky a celkové počty účastníků cvičení budou upřesněny na hlavní plánovací konferenci, která se uskuteční v měsíci květnu, každopádně svým rozsahem a počty techniky bude letošní Ample Strike menší než květnové cvičení Dark Blade 2019, které se uskuteční rovněž na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Hlavní letové úsilí je plánováno ve dnech 1. až 6. září a 9. až 13. září v časech 07:00 až 17:00 UTC a 18:00 až 21:00 UTC. Pro cvičení byly vyčleněny prostory, označené jako ROZ 1 až 4 (Restricted Operational Zone), konkrétně ROZ 1 v okolí Náměšťi, ROZ 3 v okolí Bechyně a ROZ 4 v Boleticích. V prostoru jižních Čech bude ještě vytvořen prostor ROZ 5 BUDVAR s vertikální hranicí od FL165 po FL245, a jak už název napovídá, bude zřejmě sloužit pro potřeby doplňování paliva ve vzduchu. Mimo to byly ještě zřízeny letové koridory TC 1 až TC10, které poslouží primárně k přeletům ze základen do jednotlivých operačních prostorů a jako vyčkávací prostory před samotným vstupem a činností v operační zóně. Vzhledem k poloze koridoru TC10 se dá usuzovat, že do cvičení se zřejmě plánuje zapojit i americké letectvo z některé ze základen v Polsku (pravděpodobně Lask), které sem každoročně přesouvá své deploymenty se stroji F-16C a nebo A-10C, jež by tímto koridorem mohly vstupovat do vzdušného prostoru ČR. Detailní přehled omezených prostorů nám přináší podrobná mapka.

 

 

(úvodní ilustrační foto ze cvičení Ample Strike 2018 – U.S. Air Force photo by Master Sgt. Ted Daigle)

(zdroj: článek „Úvodní plánovací konference ke cvičení Ample Strike 2019“, autor Štěpánka Tříletá, Tiskové středisko cvičení AMSE19, http://www.lznamest.army.cz/aktuality/uvodni-planovaci-konference-ke-cviceni-ample-strike-2019; Dočasně vyhrazené prostory pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019, Úřad pro civilní letectví – návrhy opatření obecné povahy, http://www.caa.cz/urad/docasne-vyhrazene-prostory-pro-vojenske-cviceni-ample-strike-4)