AktualityCvičeníOstré střelbyZahraniční mise

Plánovaná cvičení s účastí Vzdušných sil AČR v roce 2022

Tak jako každý rok schvaluje v průběhu podzimu vláda svým usnesením důležitý materiál o připravených cvičeních Armády ČR na příští období, jenž obsahuje konkrétní přehled všech výcvikových aktivit se zahraničními partnery, plánovaných v roce 2022  na území České republiky a v zahraničí.

Tento konkrétní materiál s názvem „Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022“ letos schválila vláda na svém jednání už v pondělí 22. listopadu 2021, k poslancům se následně dostal 9. prosince 2021.

Plán cvičení  je každoročně sestaven na základě politicko-vojenských priorit ve čtyřech oblastech. Jde o přípravu k nasazení v operacích, dále pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráci a výstavbu schopností. Oproti letošku je pro rok 2022 zaznamenán mírný pokles výcvikových aktivit a dohromady půjde o 119 cvičení mimo území ČR, jichž se účastní příslušníci Armády ČR, zatímco na území našeho státu se má uskutečnit 60 cvičení se zapojením ozbrojených sil dalších států. Úbytek cvičení je však spíše teoretický, neboť v letošním roce byla celá řada výcvikových aktivit stejně zrušena kvůli pandemii Covid-19.

Z pohledu Vzdušných sil AČR bude mezi nejvýznamnější cvičení roku 2022 patřit bezesporu domácí „Odolné Nebe 2022“, nebo zahraniční výcvikové kurzy typu TLP, HTIC či ETAP. Pro kbelské a náměšťské vrtulníkáře to zase budou náročná cvičení v horském létání typu „Mountain Flight“. Účast na cvičeních v roce 2022 bude v případě taktického letectva VzS AČR ovlivněna další zahraniční misí Baltic Air Policing v Litvě, kde by měl po dobu tří měsíců působit český kontingent s pěticí Gripenů a zabezpečovat zde ochranu vzdušného prostoru baltských států.

Veškerý výcvik bude zřejmě i v příštím roce ovlivněn aktuální epidemickou situaci a platnými hygienickými opatřeními v jednotlivých zemích, každopádně optimistický předpoklad je takový, že výcvikový rok 2022 již snad nebude tolik ovlivněn pandemií, jako letošek.


 

Plánovaná cvičení mimo území ČR:

MAGDAYS 2022 – tradiční cvičení čáslavských stíhačů na území Německa, jež si klade za cíl procvičovat vzájemnou spolupráci v rámci mnohonárodnostního uskupení vzdušných sil MAG (Multinational Air Group), pro které je za českou stranu vyčleněn jeden roj letounů JAS-39 od 211. taktické letky. Bohužel právě v letošním roce byl výcvik MAG velmi ovlivněn pandemickou situací v ČR a čáslavští stíhači se jej nakonec účastnili až v průběhu podzimu v rámci dvou letových misí COMAO, organizovaných z domácí čáslavské základny. Pro příští rok zatím byly pro výcvik MAG určeny termíny  leden – březen, duben – červen, nebo září – listopad a během jednoho z nich by mělo do Německa odletět pět letounů JAS-39 Gripen.

FLINT LOCK 2022 – jde o komplexní cvičení speciálních sil USA, Francie a ČR na území Senegalu a Mali, jehož cílem je připravit cvičící jednotku Speciálních sil AČR k nasazení v mezinárodních operacích s cílem získat a prohloubit zkušenosti a poznatky od partnerských zahraničních jednotek v tomto regionu. Cvičení za českou stranu organizuje Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany a v zatím neupřesněném termínu  na přelomu února a března by zde kromě „speciálů“ měla působit i dvojice dopravních strojů kbelské základny. Konkrétně  jeden A-319CJ bude sloužit pro přepravu do místa nasazení a dále jeden C-295M bude zabezpečovat operace speciálních sil v regionu.

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME – známý a prestižní alianční kurz TLP ve španělském Albacete, kterého se Vzdušné síly AČR účastnily již v letošním roce a to po dlouhé šestileté přestávce. Jeho cílem je příprava létajícího personálu k nasazení ve společných operacích NATO. V zatím neupřesněném termínu duben – červen či září – listopad by se jej měla účastnit trojice podzvukových strojů L-159 ALCA ze 21. zTL v Čáslavi, které budou ve Španělsku s největší pravděpodobností plnit roli „RED AIR“, čili nepřátelských sil.

Na piloty podzvukových Alek čeká několik zahraničních cvičení a výcvikových kurzů, kde budou kromě klasických úkolů blízké letecké podpory  CAS plnit i roli nepřátelských sil „RED AIR“. V roce 2022 už snad bude dostupnost flotily L-159 větší, než tomu bylo v letošním roce. (foto: prap. Martin Král, 21. zTL Čáslav)

 

SWIFT RESPONSE 22 – cvičení výsadkových vojsk na území Lotyšska a Polska v termínu  3. – 14. května, jehož cílem je procvičit plánování a provedení společných výsadkových operací a taktické a operační činnosti a rozvoj schopností procesů při provádění vzdušných výsadkových operací. Za AČR se jej účastní příslušníci 43. výsadkového pluku z Chrudimi, dále posádky dvou transportních strojů CASA C-295M ze 24. zDL v Praze Kbelích a rovněž protiletadlovci z 25. plrp ve Strakonicích s trojicí kompletů RBS-70.

NATO TIGER MEET 2022 – tradiční setkání tygřích letek, organizované tentokrát v termínu 9. – 20. května na řecké základně Araxos. Za vzdušné síly AČR se jej účastní pouze dvojice vrtulníků Mi-24V/35 od 221. vrtulníkové letky z Náměšti nad Oslavou, neboť čáslavská 211. taktická letka bude v téže době nasazena v rámci mise Baltic Air Policing v Litvě. Pro české Hindy pravděpodobně půjde o jedno z posledních zahraničních nasazení před jejich ukončením provozu koncem roku 2022.

ADRIATIC STRIKE 2022 – opět tradiční cvičení, zaměřené na plnění úkolů blízké letecké podpory CAS, sloužící ke zdokonalení pilotů taktického a vrtulníkového letectva včetně předsunutých leteckých návodčích v profilových odbornostech. Cvičení se koná na přelomu května a června ve Slovinsku a letecká technika bude opět soustředěna na letecké základně Cerklje. Za AČR by se jej měla účastnit trojice L-159 ALCA ze 21. zTL v Čáslavi a předsunutí letečtí návodčí ze 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou.

MOUNTAIN FLIGHT – každoroční náročný výcvik létání v horském prostředí v oblasti francouzských Pyrenejí, jehož se tentokrát v květnovém či zářijovém termínu účastní trojice vrtulníků Mi-171Š ze 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou. Cílem specifického výcviku je vyškolit vrtulníkové posádky v taktickém létání ve složitých geografických a vysokohorských podmínkách na limitních režimech vrtulníku

RAMSTEIN LEGACY 2022 – cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany, jehož cílem je prověřit úroveň připravenosti v oblasti řízení protiletadlové palby, dále zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými jednotkami a zároveň demonstrovat jejich schopnost vést společné operace. Cvičení na území Polska se v termínu 30. května – 17. června  zúčastní 80 příslušníků Vzdušných sil AČR ze 25. plrp Strakonice, 21. zTL Čáslav, 26. pVŘPz Stará Boleslav a 28 ks speciální techniky systému pozemní protivzdušné obrany 2K12 KUB. Armáda dokonce plánuje nasazení prvního radaru kategorie MADR.

ETAP-T – výcvikového kurzu „European Tactical Airlift Programme – Training“, určeného pro dopravní letectvo se v termínu 12. – 24. června  zúčastní na portugalské základně Beja posádka kbelské 24. zDL s jedním letounem C-295M. Obecně jde opět o přípravu k nasazení v mezinárodních operacích, přičemž konkrétním cílem kurzů ETAP-T je vycvičit posádky transportních strojů v létání ve složitých taktických podmínkách, překonávání PVO a výsadcích ve smíšených skupinách. Zároveň jde o certifikace osádek pro misi MFO Sinaj.

Účast na Tiger Meetu v řeckém Araxosu a cvičení Fire Blade v Maďarsku bude zřejmě labutí písní českých Hindů, které podle nejnovějších plánů čeká koncem roku 2022 předčasné ukončení provozu. Armáda se tak údajně rozhodla bez ohledu na dodávky posledních strojů z nákladné GO, jež by mohly bez problémů létat i v průběhu roku 2023. (foto: Stanislav Petera, www.stanislavpetera.com)

 

FIRE BLADE 2022 – jde o  cvičení se zaměřením na výcvik vrtulníkového letectva ke zvýšení interoperability mezi státy, přidruženými k programu HEP (Helicopter Exercise Programme), jenž je organizovaný evropskou obrannou agenturou EDA. Součástí výcviku je příprava taktických instruktorů vrtulníkového létání pro potřeby AČR a samotného cvičení na území Maďarska se v termínu 15. – 29. června  zúčastní 70 osob pozemního a létajícího personálu s dvojicí vrtulníků Mi-24V/35 a dvojicí Mi-171Š ze 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou.

SAR MEET 2022 – tradiční setkání vrtulníkářů začleněných do systému SAR, jenž navazuje na letošní akci v belgickém Koksijde a které se uskuteční v srpnovém termínu na německé základně Nordholz. Cílem setkání je předání zkušeností a sjednocení postupů při záchranných operacích v rámci služby SAR (Search and Rescue service). Účastnit by se měl jeden vrtulník Mi-17 a jeden W-3A Sokol ze 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích.

C-295 OPERATORS TRAINING – jde o bilaterální a regionální spolupráci v rámci výměny zkušeností z provozu transportního letounu CASA C-295M a jeho operačního nasazení. Setkání na polské základně Krakow-Balice by se měli účastnit uživatelé z Finska, Polska, Portugalska, Španělska a ČR, kteří se zaměří na rozvoj schopností posádek transporního letectva v létání v různých taktických a geografických podmínkách. Za českou stranu se předpokládá nasazení jednoho stroje C-295M ze 24. zDL v Praze Kbelích.

MOUNTAIN FLIGHT Bolzano – další náročné cvičení v horském létání, určené tentokrát speciálně pro příslušníky kbelské dopravky. Cílem školení v Itálii je vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách, nebo při extrémním zatížení letecké techniky, (např. vysazení motoru). Cvičení se uskuteční v zářijovém termínu ve středisku Bolzano za účasti 32 příslušníků 24. základny dopravního letectva a dvou vrtulníků – 1x Mi-17 a 1x W-3A Sokol.

FALCON LEAP 2022 – cvičení výsadkových vojsk v Nizozemí, které navazuje na letošní ročník, jehož se účastnila posádka kbelského vrtulníku Mi-17. V průběhu cvičení bude kladen důraz na rozvoj schopností v provádění vzdušných výsadků a vzdušných operací, dále procvičit provádění a organizaci padákových seskoků a další taktické činnosti. Za AČR se cvičení účastní příslušníci 43. výsadkového pluku z Chrudimi a kbelská dopravka s jedním letounem C-295M a vrtulníkem Mi-17.

ETAP-C – každoroční kurz „European Tactical Airlift Programme – Course“ ve španělské Zaragoze, na který v termínu 4. – 16. září odletí jeden stroj C-295M ze 24. zDL v Praze Kbelích. Jde o klasickou přípravu k nasazení v mezinárodních  operacích a cílem kurzu je vycvičit posádky transportního letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách.

HELICOPTER TACTICS INSTRUCTORS COURSE – v maďarské Pápě se v termínu  3. – 21. října uskuteční další tradiční kurz HTIC, na který tentokrát odletí jeden vrtulník Mi-171ŠM ze 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou a dále čtveřice strojů L-159 ALCA ze 21. zTL v Čáslavi, které zde budou opět působit v rámci nepřátelských sil „RED AIR“.

X-SERVICING EXERCISE – cvičení taktického letectva, plánované na území Německa, Belgie a Itálie, kterého by se v termínu říjen – listopad mělo účastnit pět letounů JAS-39 Gripen od čáslavské 211. taktické letky. V průběhu cvičení budou realizovány především komplexní operace typu COMAO.

Na kbelské vrtulníkáře čeká velká premiéra v podobě horského létání v italském středisku Bolzano, kam by měly v září odlétnout celkově dva stroje Mi-17 a W-3A Sokol od 243. Vrtulníkové letky. (foto: Alain Ragu Photography, https://ragualain.myportfolio.com/air-forces)


 

Plánovaná cvičení na území ČR:

JTAC QUEEN – cvičení předsunutých leteckých návodčích v termínu duben – červen na  22. zVrL v Náměšti nad Oslavou, kterého by se měly účastnit příslušníci ozbrojených sil Polska, Velké Británie a USA. Ze zahraniční letecké techniky se předpokládá údajně zapojení dvou strojů A-10C.

RAMSTEIN GUARD 22 – týdenní cvičení specializované na vedení činnosti v podmínkách REB, které se uskuteční v termínu 20. června – 1. července. Do cvičení se zapojí prakticky všechny útvary VzS AČR a na 21. zTL v Čáslavi by se měla objevit dvojice rušících strojů DA-20 od civilního kontraktora Cobham, zapojit by se měl i jeden stroj včasné výstrahy AWACS. Cvičení je určeno k rozvoji a zdokonalení bojeschopnosti Vzdušných sil AČR v podmínkách radioelektronického boje a zaměřuje se i na rozvoj schopnosti provádět elektronické rušení EA (electronic attack). Cvičení proběhne z domovských základen v rámci vzdušného prostoru ČR a okolních zemí.

AMAZING JEDI 2022 – specializované cvičení na 22. zVrl v Náměšti nad Oslavou, do kterého se zapojí příslušníci USAFE. Cílem cvičení je rozvoj schopností předsunutých leteckých návodčích JTAC (Joint Tactical Air Controller) v oblasti použití bezpilotních prostředků pro blízkou leteckou podporu plus zpravodajskou a průzkumnou činnost (CAS/ISR) a do cvičení by se měla zapojit dvojice bezpilotních prostředků MQ-9 Reaper.

ODOLNÉ NEBE 2022 – velitelsko-štábní cvičení konané za účelem výstavby národního místa velení vzdušných sil. Cílem cvičení je zdokonalit a prohloubit dosažené znalosti a dovednosti personálu ANCC (Air National Command Centre) a WOC (Wing Operation Centre) leteckých základen v plnění širokého spektra úkolů se zaměřením zejména na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, blízkou leteckou podporu, protivzdušnou obranu a na sladění systému velení a řízení na operačním a taktickém stupni. Účast zahraničních partnerů bude zároveň využita k výcviku činností spojených s HNS (Host Nation Support). Cvičení se zúčastní do 650 osob z velitelských struktur NATO a 10 ks letecké techniky (1x MQ-9 Reaper, 4x F-16 Fighting Falcon, 4x EF-2000 Typhoon, 1x AWACS).

SQUADRON EXCHANGE – tradiční výměna vrtulníkových letek a za účelem předání zkušeností s belgickými vrtulnikáři. Na 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou by měly v říjnu přiletět tři vrtulníky A-109, které budou s českými Mi-24V/35 a Mi-171Š provádět výcvik v rozvoji schopností provádět mnohonárodní vrtulníkové operace.


 

Mezi další, rozsahem však už menší výcvikové aktivity roku 2022, bude patřit série cvičení CROSS BORDER, která jsou organizovaná s našimi sousedy z Německa, Polska a Rakouska. Frekvence velmi prospěšné přeshraniční spolupráce je proměnlivá a v průměru je organizována cca 2x měsíčně. V drtivé většině se jedná o lety v rámci hotovostního systému s dvojicí letounů JAS-39C Gripen, samotné plánování letů pak probíhá ve 14-ti denních cyklech, přičemž jednotlivé načasování závisí především na aktuální dostupnosti letecké techniky a především statusu všech zapojených hotovostních letounů, podléhajících velení CAOC.

Pro rok 2022 jsou pochopitelně plánovány i výcvikové mise zaměřené na doplňování paliva ve vzduchu, neboli „Air-To-Air Refueling“. Jde jak o vycvičení a certifikaci nových pilotů v rámci tzv. AAR CONVERSION EXCERCISE, které jsou organizovány přibližně 2x ročně, tak mnohem četnější výcvik AIR REFUELING TRAINING, jehož cílem je udržet dovednosti a platnou certifikaci pilotů taktického letectva v doplňování paliva za letu z tankerů typu KC-135R, KC-130, KC-767, A400M a A330MRTT. Každý pilot zapojený do programu AAR musí totiž provést jedno „mokré“ spojení minimálně jednou za šest měsíců, tak aby neztratil platné oprávnění. Konkrétní termíny výcviku AAR závisí především na kapacitních možnostech tankovacích letounů jednotlivých poskytovatelů a jejich aktuální dostupnosti. Pokud v roce 2022 dojde k plánované certifikaci letounů JAS-39 pro tankování z A330MRTT, měly by české Gripeny premiérově tankovat i z nových tankerů společné jednotky MMU.

Další plánovanou aktivitou jsou tzv. AWACS FLIGHT. Jde vesměs o součinnostní cvičení aliančních letounů včasné výstrahy s entitami velení a řízení Vzdušných sil AČR a 21. základnou taktického letectva. Cílem AWACS FLIGHT je prověřit interoperabilitu letounu včasné výstrahy s cvičícími prvky vzdušných sil AČR, např. fungování datových a informačních sítí a procvičení veškerých procedur navádění prostředků taktického letectva.

Na úplný závěr je dobré zmínit i zahraniční výcvikové aktivity v pardubickém Taktickém simulačním centru TSC, kterých by se v roce 2022 měly účastnit příslušníci vzdušných sil Rakouska a Německa. Tento zájem o specializované kurzy v TSC ukazuje na vysokou úroveň simulovaného výcviku pardubického centra.

Rok 2022 bude z pohledu výcvikových aktivit bohatý i pro posádky transportních C-295M, které čekají nejen specializované kurzy ETAP ve Španělsku či Portugalsku, ale i cvičení v Mali a setkání uživatelů C-295 v Polsku. (foto: Juan Miguel Anatol, @JMAnatol, https://twitter.com/jmanatol)


 

 

 

(úvodní ilustrační foto: prap. Martin král, 21. zTL Čáslav)

(zdroj: Sněmovní tisk „Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022“)