AktualityCvičení

Piloti L-159 „házeli“ na střelnici v Boleticích přesně naváděnou munici

Čáslavská 212. taktická letka realizuje v posledních měsících velice intenzivní výcvik a zapojuje se nejen do národních výcvikových aktivit v rámci podpory pozemních sil formou CAS (Close Air Support) ve spolupráci s předsunutými leteckými návodčími FAC, ale v poslední době plní rovněž výcvikové úkoly na střelnicích AČR za použití ostré munice v rámci výcvikových osnov taktického letectva.

Nejinak tomu bylo i během minulého a začátku tohoto týdne, kdy piloti podzvukových L-159 čáslavské základny realizovali lety na střelnici ve VVP Boletice za použití tzv. „Live Ammunition“, a ve spolupráci s FAC procvičovali podporu pozemních sil. Samotné ostré střelby se však tentokrát odlišovaly tím, že při nich byla kromě obvyklé výzbroje v podobě kanónu ZPL-20 Plamen či neřízených raketových střel CRV7 odpalovaných z raketnic LAU 5002 opět použita přesně naváděná protizemní munice v podobě pum GBU-12/B Paveway II v cvičné verzi.

V úterý 7. července dopoledne tak z čáslavské základny vzlétla dvojice letounů L-159A ev. č. 6059 a 6063 z výzbroje 212. taktické letky, jejichž piloti, používající volací znaky „BUTCHER“ zamířili na střelnici Ondřejov ve VVP Boletice v jižních Čechách. Obě Alky měly navěšeny po jedné pumě GBU-12 na pravém vnitřním pylonu, zatímco na levém závěsníku byla asymetricky navěšena přídavná nádrž na 350 litrů. Po odhozu pumové výzbroje ve spolupráci s FAC pak obě Alky zamířily netradičně na záložní letiště v Pardubicích, kde v pořádku přistály na zdejší RWY27. Ve městě perníku totiž bude po dobu tří týdnů rozmístěna část techniky 21. zTL z důvodu výluky čáslavské základny. Zpět na domovské letiště v Čáslavi se letouny a personál přesunou 27. července.

Použití této asi nejrozšířenější pumové výzbroje s laserovým naváděním není pro AČR ničím novým či výjimečným, neboť k jejím „masivnímu“ nasazení (samozřejmě v rámci podmínek AČR) došlo již v letech 2009 a 2010 na cvičeních Flying Rhino. Poté však výcvik v jejím použití poněkud uvadl* a to z několika důvodů. Hlavním faktorem byl nedostatek samotné munice a její cena, neboť AČR získala v roce 2006 pro výcvikové účely pouze 30ks cvičných pum Mk.82 Mod 1 ve verzi INERT s naváděcími jednotkami MAU-169J/B a ocasními stabilizačními skupinami MXU-650/B, které pak tvoří samotnou pumu  GBU-12/B Paveway II. Ostrá pumová výzbroj tehdy z finančních důvodů nebyla objednána vůbec. Dalším důvodem jejího sporadického použití je skutečnost, že naváděcí jednotka MAU po jakémkoliv  odhermetizování vyžaduje každé 3 měsíce údržbu, což značně zvyšuje finanční náročnost celého výcviku.

Teprve v posledních letech realizovalo ministerstvo obrany ČR několik velmi důležitých akvizic, při kterých bylo pořízeno dostatečné množství cvičné i ostré munice v podobě řádově „stovek“ pum Mk.82 a naváděcích souprav GBU-12/B Paveway II, či řádově „tisíců“** neřízených protizemních střel CRV7 ráže 70mm. Tyto nákupy umožnily po řadě let opět realizovat intenzivní výcvik v použití této specifické munice. V současné době jsou na území ČR pouze dvě místa, kde je možné odhazovat pumy GBU-12 – jde o leteckou střelnici Ondřejov ve VVP Boletice a leteckou střelnici Milovany ve VVP Libava. Odhoz GBU-12 z letoun L-159 ALCA se většinou uskutečňuje při rychlosti nosiče cca 550-750 km/h (300 – 400 KIAS) na výšce zhruba 4500 m (15000ft) a ve vzdálenosti přibližně 5,5km (3NM) od cíle. Pumu GBU-12 je samozřejmě možné odhazovat až na max. vzdálenost 8NM, v podmínkách České republiky však tuto vzdálenost není možné z bezpečnostních důvodů vyzkoušet.

Výcvik v použití ostré munice včetně té přesně naváděné je velmi důležitou součástí výcvikových osnov taktického letectva a přispívá k neustálému zkvalitňování dovedností pilotů a příslušníků pozemního personálu taktického letectva VzS AČR. Nezbývá než doufat, že jeho intenzita bude v nezmenšené míře pokračovat i nadále. K dalšímu použití GBU-12 by totiž mělo údajně dojít už na zářijovém cvičení Ample Strike 2020.

Poznámka* – V pozdějším období se odhozy GBU-12 uskutečnily ještě v srpnu 2011 během působení 212. taktické letky na záložním letišti v Pardubicích a v květnu 2013, kdy letka operovala z domácí základny v Čáslavi. Je možné, že k dalším odhozům došlo i v pozdějším období, autor je však nemá fotograficky doložené.

Poznámka** – redakce czechairforce.com nebude zveřejňovat přesné počty nakoupené munice i přes to, že je lze dohledat v některých veřejně přístupných materiálech a dokumentech NATO.

Velké poděkování si zaslouží Martin Smíšek z portálu www.valka.cz za pomoc při přípravě článku a prap. Martin Král z 21. zTL za svolení publikovat jeho fotografii.

Alka s volacím znakem „BUTCHER“ vzlétá v úterý 7. července z čáslavské dráhy 31 ve „standardní“ asymetrické konfiguraci s jednou cvičnou pumou GBU-12/B na pravém pylonu č. 5 a jedním 350 litrovým bakem na levém závěsníku č. 3 k misi nad střelnicí ve VVP Boletice. Asymetrické navěšení GBU-12 se používá z důvodu, aby si co nejvíce pilotů vyzkoušelo použití těchto pum při součinnosti s leteckými návodčími.  (foto: prap. Martin Král, 21. základna taktického letectva Čáslav)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Air National Guard photo by Tech. Sgt. Mindy Bloem)

(zdroj:  https://www.facebook.com/21.zTL/; článek „Část letounů z čáslavské základny bude vzlétat z pardubického letiště“, autor kapitánka Hana Havrdová, http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/cast-letounu-z-caslavske-zakladny-bude-vzletat-z-pardubickeho-letiste-222366/; archív článků na czechairforce.com; vlastní archív; registr smluv, https://smlouvy.gov.cz/)

(aktualizace: 18. 7. 2020)