AktualityModernizace

Piloti CLV se podílejí na záletech vrtulníků Mi-24 po generálních opravách v LOM Praha

Piloti pardubického Centra leteckého výcviku (CLV) se v současné době podílejí mimo jiné i na přípravách a záletech vrtulníků Mi-24/35 po generálních opravách prováděných v mateřském podniku LOM Praha s.p. Například v úterý 31. července se konkrétně jednalo o zkoušku, při které se ověřovalo tzv. fázování generátorů na vrtulníku Mi-24V ev. č. 7360, který je už čtvrtým Hindem, který v poslední době prochází generální opravou v LOMu na základě kontraktu s Ministerstvem obrany z prosince 2014.

Jako první byly v listopadu 2015 nasunuty do opraven LOM Praha s.p. dva stroje Mi-24V ev. č. 7353 a 0981, které sem musely být dopraveny pozemní cestou z důvodu úplného vyčerpání meziopravního technického resursu. V listopadu 2016 byly do opraven nasunuty další dva stroje ev. č. 3367 a již zmiňovaný 7360, u kterých byla zahájena 1. etapa GO. První dva generálkované Hindy se do Náměšti vrátily až v prosinci 2017 (7353), respektive letos v únoru (0981). Další dva generálkované stroje by měly být dodány podle plánu ještě letos, původní termín dokončení v dubnu a červnu byl však posunut. Hind ev. č. 3367 by už měl být v Náměšti, na dalším stroji ev. č. 7360 jsou v současné době realizovány jednotlivé programy záletů, následně by měl obdržet novou NATO standard kamufláž a po převzetí armádou by se měl koncem srpna vrátit zpět do Náměšti. Mimo první čtveřice generálkovaných strojů Mi-24 byly v říjnu 2017 nasunuty do podniku LOM Praha další dva vrtulníky Mi-24V/Mi-35 ev. č. 3368 a 3371, a jako zatím poslední přelétl dne 14. února 2018 do Kbel celkově sedmý vrtulník Mi-24V/Mi-35 ev. č. 3370, kterým je známý „Kosťa“. Jeho dokončení se předpokládá v roce 2019.

Hind ev. č. 7360 zachycený ve Kbelích ještě před nástřikem nového nátěru, během zkoušky tzv. fázování generátorů. Mi-24 mají dva generátory GT40PČ6, paralelně zapojené do elektrické sítě vrtulníku, které jdou do společné zátěže, jestliže jsou zapnuté spotřebiče na střídavé a jednosměrné sběrnici. Práce generátorů proto musí být tzv. „sfázovaná“, jinak by mohlo dojít k poruchám v elektrické síti vrtulníku. Kontrola fázování se vykonává během motorové zkoušky a jestliže je vše dobře seřízené, pilotovi svítí příslušné tablo při otáčkách listů nosného rotoru nad 95%. (foto: LOM Praha s.p., www.lompraha.cz)


 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: facebookový profil CLV, https://www.facebook.com/CLV-Pardubice; registr smluv https://smlouvy.gov.cz/; výroční zpráva podniku LOM Praha za rok 2017; článek Tomáše Souška „Provoz Mi-24 v AČR zajištěn“, Letectví + Kosmonautika 3/2018, www.aeromedia.cz)

(aktualizace: 3. 11. 2018)