AktualityAkviziceModernizace

Obrana finalizuje proces nákupu izraelského systému SPYDER

Když v září loňského roku ministr obrany Lubomír Metnar oznamoval rozhodnutí iniciovat jednání s vládou státu Izrael o možnosti pořízení čtyř baterií moderního protiletadlového raketového systému krátkého až středního dosahu SPYDER společně s palebným průměrem 120-ti raket za tzv. nepřekročitelnou cenu 10 miliard Kč, panovalo obecné přesvědčení, že celý proces vyjednávání o konkrétní podobě kontraktu je pouze otázkou času a smlouva bude podepsána už začátkem roku 2021.

Náhrada letitých protiletadlových kompletů 2K12 KUB sovětské konstrukce, které svou koncepcí z konce 60. let a umístěním na pásovém podvozku byly poplatné tehdejším požadavkům na zabezpečení vojskové PVO států bývalé Varšavské smlouvy, je už velmi potřebná a armáda o ní mluví řadu let. České KUBy sice prošly v roce 2007 částečnou modernizací naváděcího a řídícího lokátoru na standard SURN CZ, z dnešního pohledu je však celý systém morálně, koncepčně a technicky zcela zastaralý.

Ministerstvo obrany proto začalo hledat moderní protiletadlový prostředek, jenž by bylo možné umístit na kolovou platformu domácí výroby, a definovala jeho základní parametry a další požadavky. Armáda požadovala čtyři baterie systému krátkého až středního dosahu (SHORAD – Short Range Air Defence) a při svém výběru podrobně posuzovala celkem devět současných protiletadlových raketových systémů. Ministerstvo se ve výsledku nakonec reálně rozhodovalo pouze mezi americko-norským systémem NASAMS, a izraelským SPYDER z produkce státní společnosti Rafael.

Vzhledem k předchozí akvizici osmi kusů nových 3D mobilních radiolokátorů kategorie MADR (Mobile Air Defence Radar) typu EL/M-2084 MMR pak vybralo vcelku logicky a nepřekvapivě osvědčené izraelské řešení. SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby) je mobilní protiletadlový raketový systém krátkého až středního dosahu, vyvinutý společností Rafael Advanced Defense Systems ve spolupráci s Israel Aerospace Industries (IAI), který je schopen působit proti nízkoletícím cílům v podobě letounů, vrtulníků, bezpilotních prostředků a přesně naváděné munice. Jen pro zajímavost, AČR ve svých požadavcích na palebné schopnosti například požadovala schopnost postřelování cílů včetně UAV s minimální odraznou plochou do 0,1m2 RCS.

Schéma celého protiletadlového raketového systému SPYDER SR/MR. Zatímco verze s kratším dosahem používá převážně radary EL/M-2106 ATAR nebo novější ELM-2106NG, tak verze MR s delším dosahem musí být vybavená  výkonnějšími radiolokátory typu ELM-2311 C-MMR nebo ELM-2084 MS-MMR. (foto: Rafael, www.rafael.co.il)

 

Ministerstvo ještě na začátku vyjednávání s Izraelci předpokládalo pořízení čtyř baterií izraelského systému ve dvou verzích dle palebného dosahu, pro které se z marketingových důvodů často používá označení SPYDER CZE. Jde  konkrétně o varianty SPYDER-MR (Medium Range) s dosahem 2 až 50 km a o něco jednodušší verze SPYDER-SR (Short Range), která má dosah udávaný výrobcem 1 až 20 km. Celá dodávka se předpokládala uskutečnit v letech 2023-2026 s tím, že financování projektu bude rozložené do let 2022-2027. Jenže už při prvních jednáních přišla izraelská strana s navrhovanou cenou kompletního systému ve výši až 15 mld. Kč, což úředníkům ministerstva obrany doslova vyrazilo dech.

Podle náměstka pro vyzbrojování a akvizice Lubora Koudelky se jednalo o cenu stanovenou výrobcem Rafael, nikoli konečnou nabídkovou cenou od izraelské vlády. Zde je potřeba zároveň dodat, že tzv. nepřekročitelná cena 10 mld. Kč vycházela ze studie proveditelnosti na systém protivzdušné obrany z roku 2016 a marketingového průzkumu trhu z roku 2019. Od té doby je samozřejmě nutné připočíst určité navýšení o inflaci, navíc armáda zvýšila některé své původní požadavky. Jde především o dodávku čtyř 3D radarů, jež se zřejmě měly původně kupovat samostatně, dále pořízení většího počtu  stanovišť velení a řízení palby, systému kybernetické ochrany a také zlepšené pancéřování všech vozidel, které komponenty systému SPYDER CZE ponesou.

O konkrétní podobě izraelské nabídky za 15 mld. Kč můžeme pouze spekulovat, určitou představu nám však dává jedna z příloh znaleckého posudku na určení cena za protiletadlový komplet SHORAD. S největší pravděpodobností tak mělo jít o tři protiletadlové raketové baterie systému SPYDER MR středního dosahu a jednu baterii SPYDER SR krátkého dosahu. Součástí dodávky mělo být 12 ks mobilního odpalovacího zařízení raket středního dosahu a 4 ks mobilního odpalovacího zařízení raket krátkého dosahu, všechny vybavené multisenzorovou optoelektronickou hlavou Toplite EOS. K nim měly být nakoupeny 4 radiolokátory MADR pravděpodobně typu ELM-2084 MS-MMR, 4 místa velení a řízení palby CCU (Command and Control Unit) umístěné v ISO kontejneru, 4 prostředky velení a komunikace  plus 4 nabíjecí přepravníky.

Systém krátkého dosahu SPYDER SR se většinou umisťuje na podvozek 6×6 a jeho čtyřnásobné odpalovací zařízení používá klasické verze protiletadlových řízených střel Python-5 s IČ naváděním, nebo raket I-Derby s RL naváděním. Větší a výkonnější verze středního dosahu SPYDER MR je naopak umisťována na podvozek 8×8 a její osminásobné vertikální odpalovací zařízení využívá „prodloužených“ střel Python-5 a raket I-Derby, vybavených boosterem kvůli většímu dosahu. (foto: Rafael, www.rafael.co.il)

 

Všechny části protiletadlového raketového systému SPYDER CZE měly být instalovány na tradičních podvozcích Tatra 815-7 8×8 s klasickým vzduchem chlazeným motorem T3C-928 (300 kW), disponujících balistickou ochranou kontejnerů a kabin vozidel dle normy STANAG 4569 Level 2. Součástí nabídky byl rovněž základní palebný průměr. Pro tři baterie systému SPYDER MR středního dosahu mělo jít o 72 ks střel I-Derby a 24 ks raket Python-5, v obou případech vybavených boostery pro větší dolet. Pro baterii méně výkonného systému SPYDER SR Izraelci nabízeli 12 ks střel I-Derby a 4 ks raket Python-5 v klasické verzi bez boosteru.

Požadovaná cena 15 mld. Kč však byla zcela mimo možnosti rozpočtu ministerstva obrany, které mělo na celý kontrakt vyčleněnou mnohem nižší částku. Vzhledem k současné situaci a predikci nižšího růstu výdajů na obranu v následujících letech muselo ministerstvo chtě nechtě velmi slevit ze svých původních požadavků, tak aby se celý důležitý projekt pořízení systému SHORAD vůbec podařilo uskutečnit. Následná velmi intenzivní jednání mezi ČR a Izraelem zřejmě nakonec vedla ke kompromisu a předběžné dohodě, neboť armáda si chce v nejbližší době nechat vypracovat znalecký posudek na posouzení ceny systému SPYDER CZE.  Sám ministr obrany Lubomír Metnar navíc při nedávné návštěvě Izraele prohlásil, že ministerstvo je na nejlepší cestě dotáhnout během nejbližších týdnů do úspěšného konce i projekt SHORAD, tedy pořízení protiletadlových raketových kompletů SPYDER.

Ze zatím zveřejněných dokumentů k znaleckému posudku je možné odvodit, že AČR nakonec získá  4  baterie protiletadlového systému SPYDER, jež bude umístěn na kolovém podvozku TATRA se znakem náprav 6×6 a 8×8. Konkrétně půjde o 4 ks mobilního odpalovacího zařízení raket středního dosahu, umístěných na podvozku TATRA 8×8, dále o  12 ks mobilního odpalovacího zařízení raket krátkého dosahu, umístěných pravděpodobně na podvozku TATRA 6×6, 4 ks mobilního 3D radiolokátoru typu MADR, což bude pravděpodobně kombinace jednoduššího typu EL/M-2106 a výkonnějšího ELM-2084 MS-MMR. Součástí dodávky dále budou 4 prostředky místa velení a řízení palby CCU (Command and Control Unit), umístěných v ISO kontejneru a 4 ks mobilních nabíjecích vozidel na podvozku TATRA 8×8. Kontrakt počítá i s pořízením palebného průměru protiletadlových střel typu I-Derby a Phyton-5 neupřesněného množství, výcvikem a školením instruktorů, technického personálu a uživatelů systému SPYDER, integrovanou logistickou podporou a sadou náhradních dílů a náhradních jednotek.

Veškeré uvedené informace jsou však pouze odhadem redakce czechairforce.com a bude nutné si ještě zhruba dva měsíce počkat na konečnou dohodu a zveřejnění detailů ministerstvem obrany. Každopádně i přes všechny těžkosti je stále šance tuto akvizici dokončit ještě před volbami, tak aby strakoničtí protiletadlovci konečně po letech slibů získali odpovídající moderní systém, schopný čelit soudobým prostředkům vzdušného napadení, který je klíčovým strategickým projektem obrany státu a jednou z hlavních priorit probíhající modernizace AČR. Strakoničtí vojáci si to již určitě zaslouží.

Velké poděkování za pomoc s přípravou aktuality si zaslouží Radim Špalek

Předpokládaná podoba mobilního čtyřnásobného odpalovacího zařízení  systému SPYDER SR krátkého dosahu, umístěného na podvozku TATRA 815-7 6×6. Za kabinou s balistickou ochranou na úrovni Level 2 je krásně vidět pouzdro multisenzorové optoelektronické hlavy Toplite EOS (foto: Rafael, www.rafael.co.il)


 

 

 

(úvodní foto: Rafael Advanced Defense Systems, www.rafael.co.il)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com; Zadávací dokumentace – Znalecký posudek – Protiletadlový komplet SHORAD, https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-310920816/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-310920816/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1163108626-310920815/ZadavaciDokumentace-1163108626-310920815/; Na novém systému protivzdušné obrany SPYDER bude mít výrazný podíl český průmysl, autor: redakce www.army.cz ve spolupráci se sekcí vyzbrojování a akvizic MO, https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/na-novem-systemu-protivzdusne-obrany-spyder-bude-mit-vyrazny-podil-cesky-prumysl-226452/; Cena za děla a rakety je příliš vysoká. Obrana chce dál vyjednávat, https://www.idnes.cz/zpravy/nato/caesar-dela-spyder-shorad-obrana-armada-metnar.A210422_195844_zpr_nato_inc; Bolesti armádních nákupů se neustále opakují. Vojáci už začínají ztrácet trpělivost; autor Michal Půr; https://www.info.cz/nazory/bolesti-armadnich-nakupu-se-neustale-dokola-opakuji-vojaci-uz-zacinaji-ztracet-trpelivost?odemknout=LKJLM2HSTP)