AktualityCvičeníPilotiZahraniční mise

„Charlie Foxtrot“ na slovenském nebi a jejich mise Tango Scramble

Od září loňského roku plní čeští stíhači v rámci aliančního systému NATINAMDS zcela nový operační úkol, kterým je ochrana vzdušného prostoru sousedního Slovenska. Na celém projektu se Česká republika podílí společně s Polskem a to na základě společné deklarace mezi účastnickými státy o sdíleném závazku chránit vzdušný prostor Slovenské republiky. České Gripeny s tradičním volacím znakem „Charlie Foxtrot“ se tak již několik měsíců pravidelně vydávají v rámci cvičných misí „Tango Scramble“ do vzdušného prostoru Slovenska, kde kromě standardních hotovostních úkolů pomáhají udržet schopnosti a stálou připravenost slovenského systému velení a řízení.

Současné mise, zaměřené na ochranu vzdušného prostoru našeho východního souseda, jsou dány na jednu stranu rozhodnutím o předčasném ukončení provozu stíhacích Migů-29 na Slovensku, a zároveň zpožděním dodávek nových letounů F-16 Block 70, provázených navíc pozdním začátkem výstavby potřebné infrastruktury na letecké základně Sliač. Jednání o zabezpečení ochrany svého vzdušného prostoru zahájilo Slovensko již v průběhu loňského jara a to nejprve s Polskem, a posléze i Českou republikou. Samotnou ochranu vzdušného prostoru Slovenska již umožňuje původní mezivládní Smlouva mezi ČR a SR o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru z února 2017, nově vyjednaná Společná deklarace ČR, Polska a Slovenska o sdíleném závazku chránit vzdušný prostor SR ze srpna 2022 tento závazek potvrzuje a zároveň obsahuje detaily případného nasazení.

Ideálním řešením pro Slovensko by samozřejmě bylo vytvoření trvalého deploymentu QRA (Quick Reaction Alert), jenž by operoval přímo ze slovenského letiště Sliač, a výrazně tak zkracoval reakční čas pro zásah především nad východní částí SR. Dlouhodobější působení z území Slovenska však zatím není z kapacitních důvodů v silách taktického letectva AČR, neboť to je schopno plnit vzhledem k počtu techniky a personálu dlouhodobější zahraniční mise pouze v cyklu jednou za tři roky. V praxi se tak 211. taktická letka věnuje po dobu dvou let potřebnému výcviku, nabírání zkušeností na aliančních cvičeních či docvičení mladých pilotů na potřebnou úroveň, a v průběhu třetího roku realizuje zahraniční nasazení. Zatím poslední takovou akcí byla mise eAP 2022 v Litvě, která se neplánovaně protáhla na 1/2 roku a další zahraniční nasazení čeká piloty Gripenů již v roce 2025, kdy pravděpodobně půjde o misi na Islandu.

Při letech do prostoru TRA07 na podporu slovenských řídících bojového použití ze střediska CRC ve Zvolenu, kteří si takto udržují svou kvalifikaci, vede letová trasa nad úbočím majestátných Tater. České hotovostní Gripeny létají od loňského října s dvojicí přídavných nádrží, tak aby mohly efektivně působit nad celým územím Slovenska. (foto: 211. taktická letka Čáslav)

 

Na druhou stranu se Česká republika snaží vyjít Slovensku při ochraně vzdušného prostoru maximálně vstříc i v rámci svých omezených možností. Týká se to například nutné rekonfigurace hotovostních letounů, kdy pro běžnou službu QRA nad naším územím Gripenům stačila pouze jedna podtrupová přídavná nádrž, při současném nasazení nad Slovenskem je však potřeba většího doletu a hotovostní Gripeny tak nyní létají standardně s dvojicí křídelních přídavných nádrží. Tato konfigurace samozřejmě ve větší míře odečítá „životnost“ křídla na základě údajů ze snímačů FRAME, navíc časově delší lety „spolknou“ více nakontraktovaných hodin z ročního pronájmu, přičemž tento čas by se dal samozřejmě využít při běžném výcviku letky.

České letectvo se zároveň snaží realizovat cvičné mise Tango Scramble nad Slovensko v maximální možné míře a na základě požadavků slovenské strany. Například v měsíci březnu šlo v několika případech o téměř každodenní záležitost. Cvičné lety nad Slovensko jsou zároveň využívány k výcviku slovenských letovodů GCI (Ground Control Intercept) ze střediska CRC „Sunbeam“ ve Zvolenu. Každý letovod totiž musí odřídit určitý počet misí, tak aby neztratil platnou licenci. Její znovuzískání trvá více než jeden a půl roku a v případě pokročilých bojových licencí pak i několik let. Česká strana vychází v tomto směru Slovensku opravdu nadstandardně vstříc a umožnila části slovenských letovodů zaškolení a možnost služby v českém CRC ve Staré Boleslavi, tak aby jim příslušné licence nepropadly.

Dva screeny ADSB, zobrazující lety českých hotovostních Gripenů k východní hranici Slovenska a činnost v pracovním prostoru TRA07 nad Spišskou Novou Vsí. (zdroj: www.adsbexchange.com)

 

Čeští piloti Gripenů působí při misích Tango Scramble prakticky nad celým územím Slovenska, hlavní činnost je však směřována většinou do prostoru TRA07 v okolí Popradu, který byl doposud primárním výcvikovým prostorem slovenských Fulcrumářů. Využívány jsou i další prostory, jako TRA04 v okolí Bánovců nad Bebravou, dále se létá nad VVP Lešť a přilehlý prostor TRA06, piloti Gripenů pochopitelně procvičují i cvičná přiblížení na letišti Sliač (LZSL) či Malacky (LZMC). Na Sliači je zároveň připraven vyškolený slovenský personál ILS (inženýrsko-letecká služba), který má platnou certifikaci na tzv. Cross Servicing typu JAS-39C/D a měl by tak být schopen přijmout, nebo i ve spolupráci s pilotem připravit letoun k opakovanému vzletu v případě nutného přistání na Sliači. K tomu by mohlo dojít nejen v případě indikace nějaké závady, ale především při ostrém zásahu Alpha Scramble, kdy je hotovostním stíhačům umožněno v určité letové hladině překročení rychlosti zvuku, což sebou nese enormní spotřebu paliva, jež by pak nemuselo stačit k bezpečnému návratu na mateřskou základnu.

Každopádně ochranu vzdušného prostoru Slovenska budou čeští a polští stíhači zajišťovat minimálně do 31. prosince 2023 a možné prodloužení této mise bude předmětem další vzájemné dohody. V létě letošního roku by se do celého projektu mělo navíc zapojit i Maďarsko, které má vzhledem k poloze základny v Kecskemétu nejvýhodnější podmínky pro co nejkratší reakční čas k zásahu nad Slovenskem. Nejpozději od roku 2025 by pak ochranu vzdušného prostoru SR měli převzít slovenští stíhači na nových letounech F-16 Block 70 v rámci národního hotovostního systému.

„Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Zkušení „driveři“ 211. taktické letky naštěstí stíhají jak plnění veškerých povinností, tak kochání nádhernou krajinou. Při dobrém počasí jsou lety nad úbočím monumentálních Tater tak trochu i odměnou za časově náročné mise do slovenského vzdušného prostoru. Na spodním snímku je hotovostní Gripen při letu nad podvečerním Popradem. (foto: 211. taktická letka Čáslav)

 

První stroje F-16 Block 70 by si mělo slovenské letectvo převzít ještě koncem tohoto roku a právě tyto letouny poslouží létajícímu personálu k finálnímu výcviku v USA. Vůbec první Vipery tak dorazí na Slovensko v průběhu roku 2024 v závislosti na dokončení výstavby potřebné infrastruktury na základně Sliač. S obnovením činnosti národní QRA se počítá nejpozději od roku 2025. (foto: Lockheed Martin Aeronautics)


 

 

(úvodní foto: 211. taktická letka Čáslav)

(zdroj: archív redakce czechairforce.com a facebook 21. zTL Čáslav)