AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Zajištěna servisní podpora provozu vrtulníků systému H-1 pro AČR

V uplynulém týdnu byla dosažena další důležitá meta v rámci zavádění vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom do výzbroje Vzdušných sil Armády České republiky v podobě finalizace servisní smlouvy na provoz obou typů. Tento důležitý aspekt životního cyklu každé techniky bude zajištěn v domácích podmínkách díky státnímu podniku LOM Praha, který dosud AČR servisoval hlavně ruské vrtulníky typu Mi-8/17/171 a Mi-24/35. „Hindy“ však letos končí a budoucnost služby našich „Hipů“ je zatím minimálně zahalena značným závojem nejistot, hlavně co se týká dostupnosti náhradních dílů pro jejich provoz v delším časovém horizontu. Právě z těchto důvodů je uzavření smlouvy na servis strojů systému H-1 strategickým počinem i pro samotný LOM Praha s. p., který tak získá nejen rozšíření portfolia svých služeb, ale hlavně garantovanou pracovní náplň i do dalších let.

Konkrétně – ministryně obrany Jana Černochová informovala ve středu 14. června vládu o zakázce na Servisní podporu víceúčelových vrtulníků H-1 – zajištění životního cyklu, která bude realizována smlouvou v rámci vertikální spolupráce s LOM PRAHA s.p. Tato spolupráce zajišťuje komplexní servis vrtulníkového systému H-1, který zahrnuje generální opravy, servisní opravy, údržbu, dodávky náhradních dílů a poskytování technické podpory. Zakázka se týká 12 kusů nových strojů UH-1Y Venom a AH-1Z Viper.

Zakázka je v souladu se smlouvou uzavřenou s vládou Spojených států amerických o servisu vrtulníků H-1. „Díky vertikální spolupráci s LOM PRAHA s.p. budeme mít zajištěn životní cyklus našich vrtulníků do konce roku 2030. To je klíčové pro zajištění efektivního provozu a plnění našich obranných povinností,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Celková hodnota vertikální spolupráce realizované společností LOM PRAHA s.p. činí 1,3 miliardy Kč bez DPH. Tato hodnota byla stanovena na základě očekávaného náletu flotily a plánované údržby v následujících obdobích, zkušeností s čerpáním finančních prostředků na provoz dosud provozovaných vrtulníků řady Mi a také na základě informací získaných ze strany USA a jednání pracovních týmů resortu obrany.

Ministryně také zdůraznila, že plnění vertikální spolupráce bude probíhat od uzavření servisní smlouvy do 31. prosince 2030. „Jsem přesvědčena, že spolupráce s LOM PRAHA s.p. nám umožní udržet naše vrtulníky v nejlepším technickém stavu a zároveň posílit český obranný průmysl,“ dodala ministryně.

Servisní smlouva za 1,3 mld. Kč bez DPH, která byla nyní uzavřena mezi Ministerstvem obrany ČR a státním podnikem LOM Praha, zajistí prozatím podporu životního cyklu pro nově objednané vrtulníky systému H-1, jmenovitě 4ks AH-1Z Viper a 8ks UH-1Y Venom až do roku 2030. Po dodání dalších kusů, 6 AH-1Z Viper a 2 UH-1Y Venom z přebytků USMC a navýšení počtu flotily ve službě u VzS AČR bude třeba uzavřít dodatek k této smlouvě, či případně smlouvu novou, která bude řešit zajištění i jejich provozu. (Foto: Ministerstvo obrany ČR)


 

 

(zdroj: https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/servisni-podporu-novych-viceucelovych-vrtulniku-h-1-zajisti-statni-podnik-lom-praha-244708/, autor: Jiří Táborský, tiskové oddělení MO ČR, redakčně upraveno)