AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Pardubická RETIA se připravuje na dodávku prvního radaru MADR

V prosinci 2019 došlo na Ministerstvu obrany k podpisu dlouho připravované mezivládní česko–izraelské smlouvy o dodávkách nových 3D mobilních radiolokátorů kategorie MADR (Mobile Air Defence Radar) izraelského výrobce Elta Systems v hodnotě 3,5 miliardy korun, které by měly být do roku 2023 kompletně implementovány do systému protivzdušné obrany Armády České republiky.

Předmětem mezivládní smlouvy je konkrétně pořízení 8 souprav mobilních radiolokátorů typu EL/M-2084 MMR (Multi Mission Radar) středního dosahu s režimem detekce malorozměrných či nízkoletících vzdušných cílů a s přenosem informací ve formátech vhodných pro systém řízení palby pozemní protivzdušné obrany. Moderní izraelská technologie pak v sestavě radiotechnického vojska nahradí beznadějně zastaralé radiolokátory P-37 a radiolokační výškoměry PRV-17 ruské výroby, které je stále obtížnější udržet ve funkčním stavu.  Součástí smlouvy je rovněž dodávka podvozkové platformy automobilu TATRA 815-7 8×8, sady náhradních dílů, soupravy maskovacích sítí, integrace MADR 3D do systémů velení a řízení AČR, konzolí dálkového ovládaní z hlavních a záložních míst velení, výcvik operátorů, techniků a instruktorů.

Samotné radiolokátory kategorie MADR jsou prvotně určeny k vytvoření radiolokačního pole na malých výškách od 100 m do 3000 m pro detekci kooperujících či nekooperujících vzdušných cílů a k doplnění radiolokačního pole, vytvořeného radiolokátory FADR v sestavě radiotechnického vojska. Stejný typ radiolokátoru EL/M-2084 MMR bude zároveň v sestavě nového protiletadlového raketového systému krátkého a středního dosahu SHORAD, jenž nahradí dosavadní PLRK typu 2K12 KUB u pozemní protivzdušné obrany a kde zajistí detekci letadel, bezpilotních prostředků, vrtulníků a řízených střel s plochou dráhou letu plus dělostřelecké a minometné munice (RAM).

Klíčovým integrátorem a subdodavatelem izraelských radarů MADR pro AČR bude známá pardubická společnost RETIA, a.s., jež má v rámci celého kontraktu za úkol implementovat radary MADR do struktur protivzdušné obrany Armády České republiky a systémů NATO. V současné době má RETIA připraveno vše potřebné a čeká na dodávku prvního radaru z Izraele, k němuž by mělo podle dřívějšího vyjádření ministra obrany Lubomíra Metnara dojít ještě v letošním roce. RETIA už v souvislosti s realizací projektu MADR například ve výrobní hale přebudovala a vybavila prostory pro montáž vysílacích a přijímacích modulů, využívajících pokročilou technologii s polovodiči na bázi galliumnitridu (GaN), které jsou nedílnou součástí hlavy radarů. Všichni zaměstnanci, kteří se budou na montáži podílet, zároveň prošli na podzim roku 2020 náročným školením u specialistů ze společnosti Elta Systems a v tuto chvíli je výroba modulů již v plném proudu.

Zároveň probíhá nákup všech potřebných komponent pro radary. Kromě kabelů a dalších nezbytných součástí, jež jsou předmětem zakázky, jde například o dodávku osmi vozidel typové  řady Tatra FORCE na podvozku T815-7 8×8 od automobilky Tatra Trucks. První podvozek má již RETIA k dispozici a jde mimochodem o nejdelší „osmikolku“, kterou kopřivnická automobilka kdy vyrobila, neboť její délka přesahuje dvanáct metrů. Dále RETIA nakoupila 3 sety maskovacích sítí z celkového počtu devíti od společnosti B.O.I.S. – FILTRY s.r.o. a zároveň už bylo pořízeno a dodáno 34 rádií a 9 teodolitů.

Společnost RETIA byla rovněž vybrána jako servisní partner AČR pro celou dobu životního cyklu dodávané techniky a už v tuto chvíli plánuje logistickou podporu, která se skládá ze zajištění překladů veškeré dokumentace, organizace školení, podpory při instalaci a integraci, a zajištění kontrolních a vojskových zkoušek. V momentě, kdy do Pardubic dorazí první radar z Izraele, dojte k jeho kompletaci na podvozku vozidla TATRA 815-7 8×8 a následovat bude důkladné testování před předáním prvního kompletu AČR.

Armáda již v loňském roce uvedla, že první radar MADR by měla v průběhu roku 2022 získat 7. radiotechnická rota v Hrušovanech, která zatím stále používá staré ruské radiolokátory P-37 a výškoměry PRV-17. Do té doby se budou muset zároveň přeškolit všichni operátoři i technická obsluha z řad příslušníků AČR. U jednotlivých radiotechnických rot ze sestavy 262. radiotechnického praporu 26. pluku velení, řízení a průzkumu s velitelstvím ve Staré Boleslavi se předpokládá, že po určitou dobu budou oba typy radiolokační techniky provozovány současně. Jakmile nově přeškolený personál získá patřičné zkušenosti, dojde k definitivnímu vyřazení staré ruské techniky.

Každopádně nové 3D mobilní radiolokátory kategorie MADR, nasazené v sestavě radiotechnického vojska a začleněné do systému protivzdušné obrany ČR, budou znamenat díky nejmodernější technologii aktivního elektronického snímání AESA (Active Electronically Scanned Array) obrovský posun kupředu. Poslední radar EL/M-2084 MMR, objednaný v rámci mezivládní smlouvy, by měl být armádě dodán v polovině roku 2023, čímž bude ukončen hlavní proces modernizace radiolokační techniky radiotechnického vojska.

Pardubická společnost RETIA již převzala první vůz typové řady Tatra FORCE na podvozku T-815-7 8×8, který bude sloužit jako mobilní platforma pro izraelské radary EL/M-2084 MMR. Podle vyjádření hlavního integrátora v projektu MADR jde o vůbec nejdelší „osmikolku“, vyráběnou kopřivnickou společností Tatra Trucks, jejíž délka přesahuje 12m. (foto: Tatra Trucks, https://www.tatra.cz/)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Elta Systemswww.iai.co.il)

(zdroj: Smlouva – „Mobilní 3D radar protivzdušné obrany ELM-2084 MMR“, https://www.vyzbrojovani.army.cz/aktuality/smlouva-mobilni-3d-radar-protivzdusne-obrany-elm-2084-mmr; RETIA, a.s., MADR, https://www.retia.cz/vojenske-a-bezpecnostni-systemy/systemove-integrace/madr/; archiv redakce czechairforce.com; tiskové vyjádření společnosti RETIA, a.s.)