AktualityAkviziceModernizaceOstré střelby

Nová raketová výzbroj Air-to-Air pro maďarské a brazilské Gripeny

Protiletadlové řízené střely krátkého a středního dosahu hrají v moderních vzdušných střetech stále zcela nezastupitelnou roli a vedle použité taktiky, zkušeností či různých podpůrných prostředků v podobě létajících velitelských stanovišť a prostředků elektronického boje jsou právě výkony a schopnosti řízených střel kategorie Air-to-Air určujícím faktorem, kdo bude mít při vzdušném souboji navrch.

Právě z těchto důvodů se Maďarsko s Brazílií nedávno rozhodly výraznou měrou navýšit operační schopnosti svých Gripenů a nakoupit nejmodernější evropské protiletadlové řízené střely krátkého a středního/dlouhého dosahu. Jako první o tomto záměru informoval těsně před Vánoci maďarský vládní zmocněnec pro obranu Gáspár Maroth, který potvrdil uzavření dohody s německým výrobcem Diehl Defence na dodávku střel krátkého dosahu Iris-T, k jejímuž podpisu došlo v pátek 17. prosince 2021. Výše kontraktu či počet střel jsou typicky „po Maďarsku“ neznámé, dá se ale předpokládat pořízení přibližně 100 ks raket, které zcela nahradí staré Sidewindery. Prakticky ve stejnou dobu pak oznámili další nákup řízených střel MBDA Meteor a Iris-T i představitelé brazilského ministerstva obrany.

Maďarsko patří k dlouholetým uživatelům platformy Gripen, kterou nasazuje i do zahraničních aliančních operací. V posledních letech však maďarské letectvo řešilo problém se zastaralou výzbrojí především krátkého dosahu. Na maďarských Gripenech se totiž stále používají řízené střely AIM-9L/I-1 Sidewinder od německého producenta Diehl Defence, pořízené s letouny před 15-ti lety, které již v době nákupu byly považovány za poměrně zastaralé. Jejich tehdejší akvizici je nutno chápat především ve finančních souvislostech, ostatně stejný problém řešila i Česká Republika, která však „naštěstí“ získala použité Sidewindery v rámci vojenské pomoci FMF (Foreign Military Finance) z grantu poskytnutého vládou USA.

Modifikace AIM-9L/I-1 je oproti klasické „Limě“ německým výrobcem upgradována a svými vlastnostmi se tak v podstatě blíží novější variantě AIM-9M. Společnost Diehl například zvýšila odolností pro IČ rušení a ve spolupráci s americkým výrobcem Raytheon došlo k instalaci zdokonalené verze motoru Mk.36 se sníženou kouřivostí. Oproti „Miku“ má však tato verze stále jednu poměrně zásadní nevýhodu a to absenci vnitřní láhve TMU-72 s chladícím médiem pro chlazení naváděcí hlavice střely. Z tohoto důvodu je možné rakety AIM-9L/I-1 navěsit pouze a jen na odpalovací zařízení v koncovém wingtipu křídla Gripenu, které disponuje přívodem chladícího média v podobě kapalného dusíku, generovaného přímo systémy letounu.

Maďarsko objednalo pro své Gripeny celkem 40 střel AIM-120C-5 plus 10 cvičných verzí CATM-120 a zhruba 100 ks tepelně naváděných raket AIM-9L/I-1 Sidewinder od německého producenta Diehl Defence. Zatímco německou verzi Sidewinderu je možné na Gripenech navěsit pouze na koncový wingtip, „české“ pastelky AIM-9M z konce 80. let mohou být umístěny přes univerzální „launcher“ LAU-99 Mk2 i na křídelní pylony díky schopnosti interního chlazení naváděcí hlavice střely. Jinak adaptéry LAU-99 Mk2 se na českých Gripenech používají i k navěšení střely AIM-120C-5. Jako zajímavost je dále možné uvést, že některé z českých AIM-9M-9 nesou na těle střely zajímavý nápis „U.S. NAVY – NAVAL AIR SYSTEM COMMAND“, svědčící o jejich původu, viz horní detailní foto.  (foto: Aleš Hottmar a Radim Špalek)

 

V tomto ohledu jsou tedy „české“ střely AIM-9M-9 poněkud flexibilnější, neboť mohou být navěšeny kromě wingtipů i na jakýkoliv ze čtyř křídelních pylonů, a to přes odpalovací zařízení LAU-99 Mk2. Tato konfigurace se samozřejmě používá méně často a to většinou kvůli rozprostření zátěžového spektra křídla na základě aktuálních dat snímačů FRAME, umístěných v křídle. Preferovanou variantou je samozřejmě umístění IČ střel na wingtipu, kde minimálně ovlivňují letové vlastnosti Gripenu, navíc fungování „Miku“ na křídelních pylonech má samozřejmě jistá omezení. Jde o do jisté míry omezený zorný úhel naváděcí senzorové hlavice, ale především o fakt, že pokud je iniciováno samotné chlazení čidla, nelze tento proces přerušit. Při klesající zásobě chladícího média v interní lahvi TMU-72 samotné střely pak klesá i citlivost senzoru. Z těchto důvodů je preferováno navěšení na wingtip, kde ale u střel AIM-9L/M dochází vlivem rozměrných aerodynamických ploch Sidewinderu a roztočených roleronů k drobným vibracím, které mají zase vliv na „odečítání životnosti“ křídla, zaznamenané snímači FRAME. Tolik tedy k Sidewinderům na českých a maďarských Gripenech.

Vzhledem k tomu, že Maďarsko nakonec vycouvalo ze snah o pořízení letounu 5. generace, je poměrně jasné, že bude své Gripeny provozovat i po roce 2026. Tento krok si zároveň žádá nákup nové výzbroje a modernizaci samotných letounů. Kromě již zmiňovaného kontraktu na pořízení střel Iris-T informoval vládní zmocněnec pro obranu Gáspár Maroth i o záměru upgradovat maďarské Gripeny a implementovat do nich nejnovější softwarovou edici MS20 Block 2.  Aktualizací software jsou vždy „zpřístupněny“ konkrétní funkce, které si každý uživatel švédských strojů nakonfiguruje přesně podle svých potřeb. Implementaci MS20 Block 2 by měly podstoupit i české Gripeny, u kterých však dojde vzhledem k teprve očekávanému rozhodnutí o podobě nadzvukového letectva po roce 2027 k mnohem menšímu rozsahu aktivovaných funkcí.

Krátkodosahová střela Iris-T disponuje díky vektorování tahu mimořádnou agilitou a je schopna zatáčení s rychlostí do 60°/sec s přetížením neuvěřitelných 60 g. Díky možnosti zamknout cíl až po odpalu a v součinnosti s přilbovým zaměřovačem je schopna postřelovat cíle v jakémkoliv rakursu, včetně zadní polosféry. Senzor naváděcího systému má rozlišení 128 x 128 pixelů a generuje televizní obraz cíle, díky čemuž je velmi složité oklamat střelu manévrováním, vypouštěním klamných světlic FLARE, nebo použitím rušiček IČ spektra.  (foto: Diehl Defence)

 

MBDA Meteor je špičková evropská střela vybavená náporovým motorem a její dosah proti manévrujícím cílům údajně dosahuje magické hranice 100 km. Meteor je vybaven aktivní naváděcí soustavou a obousměrným datalinkem odolným proti rušení, díky čemuž je možné provést v případě potřeby aktualizaci cílů ještě v průběhu letu k cíliu, nebo případně i opětovné zaměření, včetně zadání údajů pocházejících od dalšího stroje. Určitou nevýhodou Meteoru jsou jeho poměrně značné rozměry, které při navěšení více střel nepatrně ovlivňují letové vlastnosti kvůli většímu odporu a částečně i zvětšují radarovou signaturu nosiče.  (foto: MBDA Missile Systems)

 

Zatímco u českých Gripenů se předpokládá pouze integrace nového systému IFF Mode 5, instalace nového vojenského GPS modulu pro zpřesnění funkce protisrážkového systému GCAS (Ground Collision Avoidance System), modifikace palubních terminálů MIDS-LVT na standard Block Upgrade 2 a příprava na zavedení nového standardního radiokomunikačního systému SATURN, u maďarských Gripenů bude rozsah modernizace podstatně větší. Kromě již zmiňované schopnosti používat střely Iris-T se hovoří o modernizaci palubního radiolokátoru na nový standard PS-05/A Mark 4 a s tím spojenou schopnost používat nejnovější střely středního až dlouhého dosahu MBDA Meteor. Ty chce Maďarsko rovněž pořídit a oznámení o jejich nákupu se pravděpodobně dočkáme v nejbližší době. Maďarské letectvo by zároveň chtělo na Gripeny integrovat novou generaci přílbového zaměřovače, dále schopnost používat protizemní výzbroj GBU-49 Paveway II Enhanced s duálním naváděním a nebo již zmiňovanou instalaci  nového komunikačního systému SATURN. Některá výzbroj či vybavení jsou na Gripenech samozřejmě použitelná i se starší verzí software, maďarské letectvo však bude zmiňované prvky aktivovat až právě v souvislosti s instalací nejnovější verze MS20 Block 2. Každopádně s novou výzbrojí a vybaveným budou maďarské Gripeny stále efektivní zbraňovou platformou i v následujícím desetiletí.

Obdobným procesem obstarání nové výzbroje nyní prochází i Brazílie, která je naopak nejmladším uživatelem modernější platformy Gripen E/F a na převzetí prvních sériových strojů se teprve připravuje. Každopádně brazilské letectvo už v předstihu objednává pro své letouny nejmodernější evropské střely MBDA Meteor a Iris-T. Ačkoliv Brazilci původně na Gripeny zvažovali integraci střel A-Darter či Derby, nakonec zvolili osvědčené evropské řešení, které je už na švédské stroje integrováno. Zatímco parametry krátkodosahové Iris-T jsou obdobné schopnostem brazilským letectvem zakoupených střel Python IV, používaných v kombinaci s přílbovým zaměřovačem DASH na modernizovaných strojích F-5M, nově pořizované Meteory zásadně překonávají doposud používané izraelské střely Derby.

Zatímco Maďarsko a Brazílie již mají modernizaci své A2A výzbroje pro Gripeny vyřešenou, podobný krok čeká zanedlouho i Vzdušné síly AČR. V případě již dlouhodobě avizovaného nákupu střel obou kategorií se však čeká na finální rozhodnutí o podobě českého nadzvukového letectva po roce 2027. Výběr raketové výzbroje je totiž vázán na platformu, kterou bude AČR provozovat po tomto datu. V současné době připadají v úvahu reálně pouze dvě varianty, a to švédské řešení v podobě Gripenů starší či úplně nové generace, nebo americké řešení v podobě stroje 5. generace F-35A. V případě zvolení americké platformy je preferovanou variantou pořízení výzbroje americké provenience, zatímco v případě Gripenů se předpokládá nákup evropské výzbroje po vzoru Maďarska.

Integrace evropských střel na F-35 je sice v zásadě možná, ale nejde o tak jednoduchou záležitost, jak by se na první pohled zdálo. Například britská RAF integruje na své letouny F-35B vlastní střely Meteor plus ASRAAM, jenže v případě požadavku AČR na integraci Meteoru by musela Česká republika zaplatit určitou částku Velké Británii, která je iniciátorem celého národního integračního programu a plně jej financuje ze své kapsy. To platí i v opačném případě a pokud by chtěla AČR integrovat na Gripen moderní americké střely, tato možnost samozřejmě existuje, ale financování by zůstalo plně na České republice. A protože v podobných případech jde o poměrně vysoké částky, bude lepší vyčkat finálního rozhodnutí a k němu nakoupit odpovídající výzbroj. Za několik měsíců snad budeme moudřejší.

Švédský Gripen byl prvním stíhacím letounem, který mohl operačně používat úplně novou střelu MBDA Meteor. Hlavní testovací program se realizoval na zkušebním letounu JAS-39A výrobního čísla 39.101 a to především na střelnicích u Aberporth ve Walesu, na skotských Hebridách a švédském Vidselu.  (foto: Saab AB, www.saab.com)

 

Maďarsko zatím nasadilo své Gripeny do dvou misí Baltic Air Policing v letech 2015 a 2019, přičemž během posledního působení v Litvě nosily i výzbroj středního dosahu AIM-120C-5. Maďarské stroje mají instalovány NATO standard pylony na všech závěsných bodech a díky moderním „launcherům“ MML mohou už nyní bez problémů navěsit nejmodernější střely MBDA Meteor či Iris-T. Ve výzbrojním schématu maďarských Gripenů je i prakticky neznámá možnost odhozu pumy Mk.82 z centrálního trupového pylonu č. 5.  (foto: Filip Modrzejewski, Saab AB, www.saab.com)

 

Švédský výrobce připravuje pro náročnější uživatele rovněž integraci nejmodernějších zbraní kategorie „stand-off“ či systémů elektronického boje. Tato věc se však AČR zcela určitě týkat nebude.  (foto: Saab AB, www.saab.com)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Linus Svensson, Saab AB, www.saab.com)

(zdroj: článek „FAB assina contrato para aquisição dos modernos mísseis IRIS-T“, https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/38396/PODER%20A%C3%89REO%20-%20FAB%20assina%20contrato%20para%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20dos%20modernos%20m%C3%ADsseis%20IRIS-T; článek „FAB recebe lote do míssil Meteor e reforça capacidade de combate do Brasil“, https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/38377; článek „IRIS-T légiharc rakéta beszerzése“, autor Benedek Levente, https://combatant.blog.hu/2021/12/21/iris-t_legiharc_raketa_beszerzese; článek „A Magyar JAS-39 Gripenek új fegyverei, az IRIS-T rakéták“, https://military-technology.blog.hu/2021/12/29/a_magyar_jas-39_gripenek_uj_fegyverei_az_iris-t_raketak)

(aktualizace: 2. 1. 2022)