AktualityAkviziceTechnika

Dodávky L-39NG pro Senegal zatím odsunuty na neurčito

Jak v tomto týdnu informoval známý africký armádní portál defenceWeb, dodávka nových cvičných a lehkých útočných proudových strojů L-39NG pro senegalské vojenské letectvo (Armée de l’Air Sénégalaise) je prozatím odsunuta na neurčito z důvodu stále nedořešeného financování celého projektu a problémů souvisejících s Covid-19. Senegal projevuje o letouny z produkce Aera Vodochody dlouhodobý zájem a již  4. dubna 2018 došlo k předběžné dohodě o prodeji 4ks letounů L-39NG ve verzi „Light Attack“, které měl zákazník původně převzít v letech 2020-21. Problémem, který se v podstatě řešil od začátku této akvizice, je však způsob financování celého projektu. Vzhledem k platební situaci Senegalu měl být nákup financován přes Českou exportní banku a spolupracující zahraniční banky. Česká exportní banka již poskytla dlouhodobý úvěr ve výši 320 milionů korun na vývoj nového cvičného letounu L-39NG a nyní nabízí pomoc i při financování nákupu potencionálními zákazníky.

S finalizací kupní smlouvy se počítalo v prvním čtvrtletí letošního roku a ještě v lednu náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Tomáš Kopečný poměrně optimisticky předpovídal, že „konečná dohoda o prodeji L-39NG do Senegalu by měla být podepsána během několika týdnů a kontrakt tak nabude účinnosti do konce března tohoto roku“. Jenže v březnu naplno udeřila celosvětová pandemie Covid-19, která postihla i Senegal a celý nadějně rozjetý kontrakt zastavila. Senegal s novými letouny rozhodně počítá, ale už nyní je zcela jasné, že celá dodávka, pokud se vůbec uskuteční, nabere značné zpoždění. K dodání letounů totiž dojde nejdříve dva roky od podpisu kupní smlouvy a Senegal by tak mohl nové L-39NG získat nejdříve v roce 2022, nebo i později.

Každopádně nové letouny mají tvořit hlavní bojovou složku Armée de l’Air Sénégalaise, které v poslední době obnovuje a rozšiřuje své operační schopnosti. Výzbroj senegalského letectva totiž dosud tvoří pouze vrtulníky Mi-171Š plus Mi-24V/Mi-35P a transportní letouny Casa CN-235 či F-27-400M. V červenci 2016 však Senegal objednal čtyři jihokorejské cvičné turbovrtulové stroje KAI KT-1S Woongbi, které doplní již používané stroje Epsilon TB-30, darované Francií. V roce 2018 následoval již vzpomínaný záměr na pořízení čtyř L-39NG v pokročilé bojové verzi „Light Attack“, jež budou prvními nově nakoupenými proudovými letouny od vyřazení stařičkých strojů Fouga Magister. Pro nová eNGéčka plánuje Senegal nakoupit rovněž výzbroj v podobě protiletadlových řízených střel s IČ naváděním AIM-9L Sidewinder a pravděpodobně i neřízenou pumovou výzbroj a podvěsná kulometná pouzdra HMP-250. Senegalské stroje budou moci dokonce používat i izraelské přílbové zaměřovače Targo II od společnosti Elbit Systems. Celková podoba a výše kontraktu nebyla výrobcem oznámena, jeho součástí by však měl být i výcvik pilotů, instruktorů a pozemního personálu, náhradní díly a logistická podpora.

Ačkoliv současná patálie okolo Senegalu či veškeré dopady pandemie Covid-19 na letecký průmysl obecně jsou pro Aero značnou komplikací, výrobce intenzívně pokračuje v letových zkouškách obou prototypů výrobních čísel 7001 a 7004 s cílem dokončit finální certifikaci pro základní a pokročilý výcvik (Basic a Advanced Trainer) do podzimu letošního roku. Jestliže zároveň v dohledné době dojde k finalizaci a podpisu kupní smlouvy na 4ks letounu této verze pro LOM Praha, stane se pardubické CLV prvním uživatelem nových eNGéček. Tato důležitá reference bude mít zároveň velký vliv na případné další zákazníky, se kterými se v současné době vedou intenzivní jednání.

Nový senegalský KT-1S Woongbi během předvedení u výrobce KAI v Jižní Koreji. Stejně jako Aero Vodochody byla i korejská společnost KAI postižena pandemii Covid-19, která přerušila celý dodavatelský řetězec a znemožnila dodání letounů Woongbi v původním termínu. První dva stroje převzal Senegal 3. dubna letošního roku a zbylé dva mají dorazit až v říjnu. (foto: Korea Aerospace Industries)

 

Zkoušky obou letových prototypů výr. č. 7001 a 7004 jsou nyní ve Vodochodech opravdu velmi intenzivní a jejich cílem je dokončit finální certifikaci cvičné verze zhruba do podzimu letošního roku. Certifikace varianty „Light Attack“ by se měla dokončit o rok později. (foto: Alan Warnes, @warnesyworld, https://twitter.com/warnesyworld)

 

Zároveň ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) začala únavová zkouška nového proudového letounu L-39NG, jejímž úkolem je průkaz životnosti draku nového letounu v délce 5 000 letových hodin a která má zároveň potvrdit trojnásobnou životnost letounu. Cyklování draku bude prováděno na základě únavové sekvence respektující skutečná provozní zatížení letounu. Celkem bude zkoušeno až pět životů, kde jeden život (5 000 letových hodin) bude obsahovat průměrně 650 000 kmitů. Počet prokazovaných životů vychází z evropského vojenského předpisu EMACC, v souladu s nímž probíhá typová certifikace letounu.

Letoun nové generace by měl mít až trojnásobnou životnost oproti původnímu Albatrosu. „V závislosti na způsobu užívání letounu, respektive zatěžování konstrukce při létání, je odhadovaná životnost L-39NG až 15 000 hodin, což je výrazně více než u jeho předchůdce L-39 Albatros. To je jen jeden z mnoha argumentů pro naše potenciální zákazníky, jenž ukazuje, že jejich investice do nového letounu jim přinese mimořádnou hodnotu,“ uvedl prezident Aera Vodochody Dieter John.

Pro účel únavové zkoušky vyrobila společnost Aero Vodochody letoun se sériovým výrobním číslem 7003. „Letoun 7003 byl do VZLÚ dovezen v rozloženém stavu, následně byl odborníky z Aera po instalaci tenzometrů a některých atrap sestykován dohromady a my jsme po jeho zavěšení do zkušebního roštu začali kolem letounu stavět zkušební zařízení sestávající zejména z členů pro přenos zatížení a vyvážení vlastní hmoty,“ říká odpovědný pracovník úkolu David Novotný z VZLÚ.

Kompletní únavová zkouška ve VZLÚ začala 25. května 2020 a potrvá téměř dva roky. Pro účel certifikace je třeba odzkoušet první dva životní cykly, což by vzhledem k plánovanému nepřetržitému běhu zkoušky, přerušovanému pouze pravidelnými prohlídkami, mělo být dokončeno na podzim 2020. Drak letounu byl umístěn do sofistikovaného zkušebního systému, který bude dnem i nocí simulovat provoz letadla prostřednictvím řízeného namáhání jednotlivých částí letounu, čímž budou simulovány vzlety a přistání, samotný let, ale i různé další případy specifické pro letouny s podvěsnou výzbrojí. Vzhledem k plánovanému nepřetržitému běhu zkoušky přerušovanému pouze pravidelnými prohlídkami se v ideálním případě předpokládá průkaz 1. a 2. života do podzimu 2020.

Many thanks to Alan Warnes for the interesting photo! Další Alanovy fotografie a zajímavé informace z celého světa můžete najít na jeho osobním webu http://warnesysworld.com/

Prototyp výrobního čísla 7003 zavěšený do zkušebního roštu během únavové zkoušky ve VZLÚ. Odhadovaná životnost nového L-39NG je až 15 000 letových hodin, což je výrazně více než u jeho předchůdce. (foto: Aero Vodochody, www.aero.cz)


 

 

(úvodní ilustrační foto:  Aero Vodochody Aerospace, www.aero.cz)

(zdroj: článek „No firm date for Senegal’s L-39NG deliveries“, https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/delivery-of-senegals-l-39s-pushed-out-to-2022/; článek „Bojové letouny z Česka budou pro Senegal skokem do nové dimenze“, https://www.natoaktual.cz/zpravy/senegal-aero-letoun-vzdusne-l-39-ng-albatros-vodochody.A200124_113852_na_zpravy_m00; Článek „SENEGAL „ZAMRZL“. PRODEJ ČESKÝCH LETADEL DO AFRIKY VÁZNE“, autor Ondřej Stratilík, https://www.euro.cz/byznys/senegal-zamrzl-prodej-ceskych-letadel-do-afriky-vazne; článek „First Senegalese KT-1s arrive“, https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/first-senegalese-kt-1s-arrive/)