AktualityAkviziceModernizace

Aero vyhrálo zakázku na GO a modernizaci bulharských L-39ZA

Český výrobce Aero Vodochody vstoupil do nového roku velice úspěšně, neboť se mu podařilo uzavřít důležitý kontrakt na generální opravy letounů L-39ZA Albatros s ministerstvem obrany Bulharska. První dva bulharské Albíky budou do Vodochod převezeny již koncem ledna a součástí kontraktu je i částečná modernizace těchto letounů. Rámcová smlouva je platná po dobu čtyř let a s dodáním letounů zpět po kompletním dokončení zakázky se počítá v roce 2024.

Výběrová řízení bulharského ministerstva obrany na generální opravy letounů L-39ZA vzdušných sil Bulharska připomínají bez jakékoliv urážky tak trochu mexickou telenovelu. Tamější ministerstvo obrany totiž vyhlásilo původní veřejnou zakázku na GO bulharských Albíků již v únoru 2019, jenže ještě v dubnu téhož roku byla celá zakázka pozastavena z důvodu nepřesností v zadávací dokumentaci. Další pokus následoval v prosinci 2019, kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na generální opravu dvou strojů L-39ZA trupových čísel 207 a 211 v předpokládané hodnotě 10 mil. BGN bez DPH (zhruba 122 mil. Kč), ovšem ani tento pokus neskončil úspěchem. Do výběrového řízení se totiž s finální a závaznou nabídkou nepřihlásil žádný subjekt, ačkoliv o zakázku projevovalo zájem přímo Aero Vodochody. Český výrobce však nakonec závaznou nabídku nepodal s poukazem na tehdejší pandemii COVID-19, která do určité míry omezila aktivity firmy a postihla především celý dodavatelský řetězec. V srpnu 2020 tak byl tehdejší ministr obrany Krasimir Karakačanov nucen výběrové řízení opět ukončit.

V říjnu 2021 bulharské ministerstvo obrany vyhlásilo další veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla tentokrát generální oprava čtyř letounů L-39ZA trupových čísel 139, 207, 211 a 213, dále čtyř motorů AI-25TL a jedné startovací jednotky Safír-5 v předpokládané hodnotě 28 mil. BGN bez DPH (zhruba 344 mil. Kč). Ministerstvo obrany zároveň v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce stanovilo, že veškeré práce musí být prováděny podle aktuální konstrukční a tovární dokumentace, ať již přímo výrobcem, nebo jím autorizovanou, či případně jinou certifikovanou organizací. Tyto striktně dané zadávací podmínky okamžitě napadla bulharská společnost „Jotov i sin Bulgarija“ se sídlem v Sofii, která v bulharských médiích vystupovala proti českému výrobci a poukazovala na to, že je schopna zakázku zrealizovat za nižší cenu, než byla oficiální nabídka Aera Vodochody. „Jotov i sin Bulgarija“ měl totiž podle bulharského tisku sehrát roli prostředníka se záměrem realizovat GO s ukrajinskými subjekty, přičemž v této souvislosti je zmiňován především opravárenský podnik „Odessa Aviation Plant“, jenž se v minulosti „proslavil“ nejen generálkami chorvatských Migů-21bisD, ale figuroval i ve výrobcem Aero Vodochody neautorizovaných GO ex-bulharských L-39ZA, jež nakonec skončily v Ugandě. Dalším subjektem, který se měl do generálek bulharských Albíků zapojit, byla podle bulharského tisku zřejmě i společnost Motor Sič.

Z rozsáhlé flotily 36-ti původně dodaných letounů L-39ZA do Bulharska dnes zůstalo jen torzo šesti Albíků, provozovaných u školní letky na 12. letecké základně Dolna Mitropolija. Z důvodu průtahů při zadávání veřejných zakázek na realizaci potřebných GO zůstávají v současné době reálně letuschopné už pouze cca dva stroje.  (foto: kpt. Dimo Vičev, Bulgarian Air Force)

 

V prosinci 2021 podala společnost „Jotov i sin Bulgarija“ stížnost ke Komisi pro ochranu hospodářské soutěže (KZK) na podmínky zadávací dokumentace, které fakticky znemožňovaly zamýšlenou GO na Ukrajině. Komise následně rozhodla, že postup bulharského ministerstva je nezákonný, proti čemuž se ministerstvo obrany vzápětí odvolalo a celá záležitost skončila v lednu 2022 u Nejvyššího správního soudu Bulharské republiky, který nakonec stížnosti bulharské společnosti „Jotov i sin Bulgarija“ nevyhověl.

I bez ohledu na soudní rozhodnutí však celý záměr realizovat GO bulharských Albatrosů na Ukrajině zcela zásadně ovlivnil 24. únor 2022, kdy Rusko tuto zemi napadlo. Cílem mohutných úderů v počátcích konfliktu se stal nejen komplex opraven „Odessa Aviation Plant“, ale nálety postihly i výrobní prostory společnosti Motor Sič, které jsou navíc v průběhu tohoto již téměř rok trvajícího konfliktu stále sporadicky ostřelovány. Za této bezprecedentní situace bylo zřejmé, že jediným subjektem, který je schopen požadovanou GO a modernizaci bulharských Albíků provést, je přímo český výrobce Aero Vodochody.

V rámci vyjednané rámcové smlouvy byla uzavřena objednávka na generální opravu prvních dvou strojů L-39ZA, včetně dvou motorů AI-25TL a pomocné startovací jednotky Safír-5. Na celé zakázce bude kromě výrobce zároveň spolupracovat i strategický partner LOM PRAHA s.p., jenž provede opravu motorů AI-25TL. Rozsáhlé práce na generální opravě a dílčí modernizaci Aero zahájí již na konci ledna, kdy budou letouny do vodochodské továrny dopraveny. S dokončením prvních Albíků se dle kontraktu počítá v roce 2024 a hotové letouny poletí zpět do Bulharska po vlastní ose. Na zakázce se budou pochopitelně podílet i další dodavatelé z České republiky, kteří spolupracují s Aero Vodochody.

Součástí kontraktu je i částečná modernizace, kdy bude vyměněna především původní ruská avionika za západní. Nahrazen tak bude navigační systém RBSN-5S, radiostanice R-832M či letový zapisovač SARPP-12, a zároveň dojde k instalaci nového odpovídače Mode-S. Samotná generální oprava zajistí obnovení meziopravního technického resursu na 7,5 roku, nebo 1.500 letových hodin. Pro Aero Vodochody jde o výrazný úspěch na poli údržby a generálních oprav (MRO) oblíbených Albíků, jenž navazuje na již uskutečněné opravy a modernizace letounů L-39C a L-39ZA pro Etiopii, Uzbekistán, Kazachstán a Nigérii.

Nově generálkované a modernizované L-39ZA chce bulharské letectvo využít při výcviku svých mladých pilotů, kteří později usednou do kokpitů bojových letounů F-16 Block 70. Cílem velení bulharských vzdušných sil je posílat do USA piloty, kteří už mají odpovídající nálet jak na turbovrtulových PC-9M, tak i proudových Albících, čímž by se měl urychlit celý přeškolovací proces v USA.  (foto: Irena Angelova a kpt. Dimo Vičev, Bulgarian Air Force)


 

 

(úvodní foto: kpt. Dimo Vičev, Bulgarian Air Force)

(zdroj: článek „Aero vyhrálo zakázku na generální opravu a modernizaci letounů L-39 bulharských vzdušných sil“, https://www.aero.cz/cz/o-nas/media/tiskove-zpravy/aero-bulharsko/; článek „КЗК уважи жалбата на „Йотов и син” за ремонта на L-39 – Перспективите пред българските L-39ZA остават мрачни“, autor Krasimir Grozev, https://aero-bg.com/2022/01/10/kzk-uvazhi-zhalbata-na-jotov-i-sin-za-remonta-na-l-39/; článek „MO пусна обществена поръчка за ремонт на L-39“, autor Krasimir Grozev, https://aero-bg.com/2021/10/04/mo-pusna-obshtestvena-porachka-za-remont-na-l-39/; článek „Oтново се провали обществена поръчка за ремонт на L-39“, autor Krasimir Grozev, https://aero-bg.com/2020/08/12/otnovo-se-provali-obshtestvena-porachka-za-remont-na-l-39/; https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=1848894&code=vas; www.scramble.nl; L-39 Výcvikový systém, http://l-39.cz/; reakce společnosti „Jotov i sin Bulgarija“ na článek „КЗК уважи жалбата на „Йотов и син“ за ремонта на L-39“, autor Chadži Dimitr Stavrev, sponzorovaný materiál, https://pan.bg/view_article-1-550539-kzk-uvazhi-zhalbata-na-jotov-i-sin-za-remonta-na-L-39.html; https://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300057402)

(aktualizace: 14. 1. 2023)