Aktuality

V Pardubickém Centru leteckého výcviku dosáhli významného milníku

Ve čtvrtek 3. září ve 13:05 hodin bylo v Centru leteckého výcviku Pardubice, které spadá pod státní podnik LOM Praha, nalétáno od jeho založení v dubnu 2004 na vojenských letounech a vrtulnících již 75.000 letových hodin. Tohoto důležitého milníku bylo dosaženo na vrtulníku Enstrom 480B-G „Pernštejn“ evidenčního čísla 0473, pilotovaném posluchačem Univerzity obrany Brno, četařem Pavlem Prokopem, s nímž byl při tomto letu v kabině přítomen instruktor Ing. Jiří Dědoch*.

V pátek 4. září pak velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Ing. Petr Hromek za přítomnosti dalších hostů včetně nového velitele Správy letiště Pardubice pplk. gšt. Radoslava Matuly předal řediteli pardubického CLV Ing. Jaroslavu Špačkovi certifikát s poděkováním za nalétaných 75.000 hodin. Zároveň je potřeba dodat, že za celou dobu fungování pardubického CLV nedošlo k žádné nehodě nebo vážnému incidentu, který by byl způsoben lidským faktorem.

Poznámka* – Ing. Jiří Dědoch je mimořádně zkušeným vrtulníkářem, který svou kariéru začínal nejprve u 51. vrtulníkového pluku v Prostějově, poté u 1. smíšeného dopravního leteckého pluku v Mošnově a posléze u nově zformované 33. základny vrtulníkového letectva v Přerově. V Pardubickém CLV je nyní na pozici pilot-instruktor typů Enstrom 480B-G a Mi-17.

Posluchač UNOB četař Pavel Prokop a instruktor Ing. Jiří Dědoch před vrtulníkem Enstrom 480B-G ev. č. 0473, na kterém bylo 3. září 2020 dosaženo milníku 75.000 nalétaných hodin u CLV od jeho založení. (foto: CLV Pardubice)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: oficiální facebookový profil CLV, https://www.facebook.com/CLVPardubice/)