AktualityAkviziceModernizaceTechnika

Turbolet pardubického CLV získal moderní „glass cockpit“

Začátkem letošního roku jsme Vás na našich webových stránkách informovali o chystané modernizaci jednoho stroje L-410 Turbolet pardubického Centra leteckého výcviku (CLV), kterou plánoval státní podnik LOM Praha v rámci veřejného výběrového řízení, vyhlášeného v půlce prosince 2019. Na přelomu ledna a února 2020 následně došlo k výběru zhotovitele, kterým se stal známý integrátor avioniky s dlouholetými zkušenostmi, společnost Česká letecká servisní a.s. z pražských Kbel, s níž byla 27. února podepsána smlouva v hodnotě 5,6 mil. Kč bez DPH.

Předmětem uvedené zakázky bylo provedení modernizace radionavigačního vybavení a zobrazovacího systému letounu L-410UVP-T ev. č. 0928 podle konkrétních technických požadavků zadavatele. Hlavním cílem modernizace radionavigačního vybavení Turboletu je zajištění požadované navigační přesnosti RNP (Required Navigation Performance), což znamená, že letadlo musí být schopno dodržet trať letu určitou danou přesností. Dále jde o zajištění navigační výkonosti pro přiblížení podle přístrojů a přesného přiblížení (ILS CAT l + LPV), což jsou systémy vedení letadla v posledním úseku přiblížení na přistání. V neposlední řadě je cílem zajištění plnění prováděcího nařízení evropské komise č. 1028/2014 pro vybavení letadel funkcí ADS-B Out a módem S „Enhanced“.

Zásadní upgrade celého zobrazovacího systému v kabině na tzv. glass cockpit má pak za cíl snížit pracovní zátěž pilotů a poskytnout jim základní informace potřebné k bezpečnému provedení letu v ucelené formě na jedné zobrazovací jednotce. Bonusem tohoto kroku je příprava přeškolovaných pilotů na jiný styl zobrazování letových a navigačních informací, na který nebyli doposud zvyklí, a který jim pomůže při pozdějším přeškolení na transportní a dopravní letouny kbelské základny, které již v případě strojů Airbus A319CJ či CASA C-295M disponují moderním skleněným kokpitem.

 

Nový skleněný kokpit ve „starém“ Turbíku

Asi nejdůležitějším prvkem celé modernizace je instalace tzv. skleněného kokpitu řady G700 TXi od známého amerického výrobce Garmin, který dnes představuje ideální řešení při retrofitu starších letounů kategorie L-410. Na palubní desku Turbíka ev. č. 0928 tak byly nově instalovány dva dotykové velkoplošné barevné displeje Garmin GDU 1060 s úhlopříčkou 10.6 palců a rozlišením 1280 x 768 pixelů. Obrazovka GDU 1060 je hlavním zobrazovacím prvkem celého „glass cockpitu“ G700 TXi a součástí této zobrazovací jednotky je rovněž záložní GPS anténa (aktivuje se v případě ztráty funkce primární GPS antény), magnetometr GMU 44 (zdroj magnetického kurzu), sonda okolní teploty a interní ADAHRS (Air Data & Attitude and Heading Reference System), neboli aerometrický, výškový a kurzový referenční systém.

Pouze ilustrační příklad grafického zobrazení skleněného kokpitu řady Garmin G500 TXi na dotykovém barevném displeji Garmin GDU 1060 s rozlišením 1280 x 768 pixelů. Funkce EIS (Engine Indication System) není na Turbíku 0928 aktivní, neboť k indikaci motorových dat je stále využíván původní analogový systém.

 

Díky těmto prvkům zobrazovací jednotka poskytuje letové a navigační údaje, které jsou na displeji rozděleny do vertikálních pruhů. GDU 1060 tak plní funkce obrazovky PFD (Primary Flight Display), jež zobrazuje primární letové údaje, jako například data o poloze a kurzu, letové údaje (vzdušná rychlost, výška, kurz, rychlost klesání/stoupání, zatáčkoměr), navigační data, informace autopilota a různá upozornění. Dále plní funkci obrazovky MFD (Multifunction Display), na které jsou zobrazeny pro pilota druhotné údaje jako navigační mapy s grafickým vykreslením terénu, informace o provozu a počasí, informace letového plánu, systémové informace či jiná upozornění.

Záložní indikátor primárních letových údajů MD302

Vedle levého displeje Garmin GDU 1060 pak byl v Turboletu instalován nezávislý bateriově napájený záložní indikátor primárních letových údajů typu MD302 Standby Attitude Module, což jsou v podstatě dva LCD displeje nad sebou s vysokým rozlišením a rozměru 2.4 x 5.5 palců, které v případě vysazení hlavního avionického systému indikují rychlost, výšku, baro setting, podélný a příčný náklon s minimální dobou fungování na baterie 30 minut.

Ve středové části palubní desky byl dále umístěn panel Garmin GTN 750, což je integrované zařízení s dotykovým rozhraním, jež slouží jako primární zdroj pro příjem satelitního signálu GPS, dále má navigační funkce (anténa umožňuje příjem signálu VOR/LOC/GS, jednotka je navíc propojena s radiostanicí Garmin 255A a slouží rovněž jako uživatelské rozhraní pro vzdáleně montovaný odpovídač GTX 345), komunikační funkce (anténa COM umožňuje VHF komunikaci – jednotka slouží jako primární radiostanice) a v neposlední řadě je možné ji použít jako displej  MFD (zobrazuje všechny informace běžné pro multifunkční displej, čímž plně zastoupí hlavní zobrazovač GDU 1060 v případě ztráty funkce). Pro příjem satelitního signálu byla na letounu instalována nízkoprofilová aktivní GPS anténa Garmin GA-35.

Přímo pod zařízením GTN 750 je namontován ovládací panel radiostanice Garmin GNC 255A s frekvenčním krokem 8,33 kHz a výkonem 10 W. Tato jednotka opět plní funkci nejen komunikační jako COM1 a COM2, ale i navigační (vlastní příjem navigačních dat VOR/LOC/GS z antény zařízení GTN 750) a díky zdroji GPS zobrazí vzdálenost, čas a rychlost vůči zemi. V Turboletu ev. č. 0928 byla navíc zachována stávající VHF/UHF radiostanice LUN 3520.15 jako COM3.

Panel integrovaného zařízení Garmin GTN 750

Z dalších zařízení byla do Turbíka nově instalována jednotka Garmin GTX 345, která představuje odpovídač módu S s vlastnostmi  ADS-B Out (odpovídač automaticky vysílá informace o letounu okolnímu provozu a pozemním stanicím) plus  ADS-B In (umožňuje datový příjem informací), dále  jednotka LRU na bázi mikroprocesoru typu GRS 79/GDC 7400, jejíž vstupy tvoří monitorovací snímače sdělující informace o motoru a elektrickém systému letounu. Informace jsou zobrazovány na hlavním zobrazovači GDU 1060, který slouží také jako uživatelské rozhraní k nastavení konfigurace. Na středové konzoli mezi piloty ještě přibyla dvojice ovládacích panelů Garmin GCU 485. Důležitou součástí prací byla rovněž integrace stávajících systémů do nově instalovaného glass cockpitu G700 TXi. Šlo například o stávající DME (Distance Measuring Equipment) přijímače,  odpovídač GTX-330D ES, přijímače MKR, povětrnostní radar BendixKing RDR 2000 či havarijní vysílač ELT 406. Nově instalován byl ještě radiovýškoměr KRA-405B.

Na přelomu září a října letošního roku byly po dokončení všech integračních prací provedeny úplné letové zkoušky, a po úspěšném ověření celé zástavby byl vydán příslušný bulletin a Turbolet ev. č. 0928 se mohl naplno zapojit do běžného provozu pardubického CLV. Uvedená modernizace umožní provádět i nadále efektivní výcvik pilotů dopravního letectva na této starší platformě v inventáři LOM Praha a díky retrofitu zobrazovacího systému budou mladí piloti mnohem lépe připraveni pro pozdější službu na moderních transportních a dopravních strojích kbelské základny s pokročilým „glass cockpitem“. Turbolety pardubického CLV se tedy zatím rozhodně do důchodu nechystají a tento neúnavný dříč bude oblohu nad Pardubicemi brázdit určitě ještě několik let.

Výsledná podoba „glass cockpitu“ Turbíka 0928 po dokončení všech prací a zahájení letových a ověřovacích zkoušek. Palubní desce nyní dominují dva dotykové velkoplošné barevné displeje Garmin GDU 1060 s úhlopříčkou 10.6 palců, které jsou na fotografii zachyceny v denním režimu zobrazení. (2x foto: Centrum leteckého výcviku Pardubice)


 

 

(úvodní ilustrační foto:  Roman Víchwww.planes.cz)

(zdroj: Veřejné zakázky LOM PRAHA s.p. – Veřejná zakázka: Modernizace rádio-navigačního vybavení a zobrazovacího systému letounu L-410 UVP, https://zakazky.lompraha.cz/contract_display_2545.html; KONCEPČNÍ NÁVRH MODERNÍHO AVIONICKÉHO SYSTÉMU PRO LETOUN KATEGORIE EASA CS-23 – DIPLOMOVÁ PRÁCE, autor Bc. Jana Vaňousová; Smlouva o dílo č. CL19-01005/WO180445, registr smluv)