AktualityAkviziceModernizace

Vrtulníky Mi-171ŠM určené pro SOATU čeká další etapa modernizace

Ministerstvo obrany plánuje spustit další etapu modernizace vrtulníků Mi-171ŠM ve verzi s rampou, které armáda vyčleňuje pro  jednotku speciálních vzdušných operací, tzv. SOATU (Special Operation Air Task Unit). Celkem sedm* vrtulníků ev. čísel 9781, 9799, 9806, 9813, 9825, 9837 a 9767 z výzbroje 222. vrtulníkové letky v Náměšti nad Oslavou již prošlo v letech 2009-2015 v rámci tří etap postupnou modernizací na tzv. standard SOF II, během které byly vybaveny například novým navigačním systémem, komunikačními prostředky odolnými vůči rušení s možností satelitního a utajeného spojení, integrován byl rovněž moderní systém vlastní ochrany před PLŘS, přístrojová deska v pilotní kabině získala barevné multifunkční displeje MFD a modernizována byla ještě celá řada dalších věcí. V rámci poslední třetí etapy modernizace pak ještě některé stroje dostaly gyroskopicky stabilizovanou hlavici s opto-elektronickým pozorovacím systémem typu Star Safire III, meteorologický radar Rockwell Collins TWR-850 a výzbroj v podobě kulometů Dillon M134D-H.

Poznámka* – Jeden stroj Mi-171ŠM ev. č. 9774 byl bohužel zničen dne 5. listopadu 2015 během cvičení Trident Juncture 2015 ve Španělsku.

Detail uchycení kulometu M134D-H. (foto: Aleš Hottmar)

Armáda se v loňském roce rozhodla, že bude v modernizaci strojů vyčleněných pro SOATU pokračovat a všech sedm rampových Mi-171ŠM projde v letech 2019-2022 ve státním podniku LOM Praha a za spolupráce odštěpného závodu VTÚL a PVO (Vojenský technický ústav letectva a PVO) dalším upgrade, během kterého jim bude mimo jiné zlepšena balistická ochrana nákladní kabiny či dojde k zabudování systému pro rychloupínání nákladu podle standardů Severoatlantické aliance. Tento systém rychloupínání nákladu byl řešen Vojenským technickým ústavem v rámci výzkumného projektu nazvaného „SYSTÉM“ v období let 2014-2016. Cílem projektu byl návrh modernizace stávajícího úchytného systému podlahy vrtulníku Mi-171ŠM a jeho nahrazení systémem standardizovaných kolejnic, shodných rozměrů jako v západních transportních vrtulnících států NATO. Na palubách vrtulníků Mi-171ŠM tak bude možné přepravovat náklad na standardních paletách NATO 463L (TYPE II HCU-12/E) podle specifikace dle MIL-DTL-27443F, čímž bude dosaženo kompatibility s obdobnou leteckou technikou, užívanou v armádách NATO. Vojenský technický ústav již připravuje další vylepšení tohoto systému v rámci projektu „PALETA“, který by měl být na strojích Mi-171ŠM implementován snad někdy po roce 2021.

Tuto další etapu modernizace představilo MO již v loňském roce, když ministr obrany Lubomír Metnar předložil dne 29. listopadu 2018 vládě České republiky informaci o veřejné zakázce ve věci modernizace vrtulníků Mi-171ŠM s předpokládanou hodnotou zakázky 74,4 mil. Kč bez DPH. K podpisu smlouvy mělo původně dojít do konce roku 2018, její plnění se předpokládalo do 15. října 2020.

Jeřáby LPG-150 budou nahrazeny moderními Breeze-Eastern HS-29900. (foto: Aleš Hottmar)

K samotnému podpisu smlouvy se společností LOM Praha s.p. však nakonec došlo až 27. června letošního roku a celá zakázka ve výši 74 mil. Kč bez DPH (89,6 mil. Kč s DPH) by měla být zrealizována nejpozději do 30. září 2021. Pro prototypovou zástavbu v rámci této etapy modernizace byl vybrán vrtulník Mi-171ŠM ev. č. 9781.

Další veřejnou zakázku v souvislosti s modernizací vrtulníků Mi-171ŠM určených pro SOATU představil ministr obrany Lubomír Metnar na jednání vlády dne 8. července. Konkrétně se jedná o veřejnou zakázku označenou jako „Dodávky vybavení pro modernizaci vrtulníků AČR – SOATU část 2“ v hodnotě cca 31 mil. Kč, která bude zřejmě obsahovat nákup určitého vybavení pro současnou etapu modernizace.


 

V rámci modernizace dojde k realizaci následujících úprav a zástaveb:

  • zástavbě výškoměrů s bubínkovým čítáním (ve feet/ft), zástavbě rychloměrů s vyznačenými sektory rychlostí (v knots/kn) a zástavbě variometrů s rozsahem +/- 4000 FPM (ft per minute) u obou pilotů
  • úpravě indikace radiovýškoměru A037 na feety a úpravě indikace digitálního ukazatele DevCom LUN 1793 na feety
  • zástavbě bezpečnostních upínacích pásů palubního technika
  • úpravě podlahy nákladové kabiny dle projektu systému pro rychloupínání nákladu podle standardů NATO
  • úpravě pancéřování dle bulletinu včetně související úpravy pro uchycení základen lafetace kulometů Dillon M134D-H, se zachováním stávajícího pancéřování v maximální možné míře
  • úpravě základen lafetace kulometů M134D-H pro použití se systémem pro pro rychloupínání nákladu podle standardů NATO
  • úpravě pro uchycení palubních jeřábů Breeze-Eastem HS-29900-59
  • kompletní instalaci lafetace kulometů do pravých a levých dveří nákladové kabiny

Vzhledem k rozsahu investic do rampových Mi-171ŠM je tedy více než zřejmé, že armáda počítá s provozem „Stosedmdesátjedniček“ i nadále, bez ohledu na pořízení víceúčelových vrtulníků z USA. Navíc, upgrade čeká i zbylé stroje Mi-171Š ve verzi s dvoudílnými vraty, které začnou od roku 2020 podstupovat modernizaci avionických a radionavigačních systémů pro splnění podmínek Eurocontrol. Výbava obou verzí by se tak měla více méně sjednotit.

Současná podoba kokpitu modernizovaných Mi-171ŠM, kterému dominuje palubní deska se čtveřicí barevných MFD. Na dvou hlavních displejích Barco MDU-268  o rozměru 6 x 8 palců se zobrazují údaje z kulového pouzdra Star Safire III, nebo pohyblivá digitální mapa. Na dvou menších displejích Rockwell Collins MFD-255EF o rozměru 5 x 5 palce jsou pak zobrazovány například údaje z meteorologického radaru. Všechny přístroje jsou plně kompatibilní s brýlemi pro noční vidění. (foto: Aleš Hottmar)

 

Prakticky všechny „Stosedmdesátjedničky“ již prošly první generální opravou v podniku LOM Praha, během které jim byl obnoven meziopravní technický resurs po úvodních 2000 hodinách nebo devíti letech provozu o dalších 2000 letových hodin či 8 let provozu. Zároveň jsou do LOMu postupně odesílány k opravám dle příslušného bulletinu, týkajícího se zesílení trupu v oblasti příďového podvozku. (foto: Aleš Hottmar)


 

 

(úvodní foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: Informační servis – vládní agenda 2018, http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=607; článek „Speciální armádní vrtulníky čeká další modernizace“, https://eurozpravy.cz/domaci/armada-a-policie/262787-specialni-armadni-vrtulniky-ceka-dalsi-modernizace/; registr smluv, Ministerstvo obrany – Vrtulníky Mi-171Š SOATU – modernizace 2. Část, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9512011; jednání vlády, https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-07-08; článek „Letectvo plánuje další rozvoj“, autor Tomáš Soušek, Letectví + Kosmonautika 5/2019; Technologická agentura ČR, https://starfos.tacr.cz/cs/project/OFVTUP2014005)

(aktualizace 1. 8. 2019)