AktualityAkviziceModernizace

Uzavřena smlouva na zásadní modernizaci vrtulníků Mi-171Š

V úterý 8. prosince 2020 podepsali náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka a obchodní ředitel státního podniku LOM Praha Radomír Daňhel dlouho připravovanou smlouvu na modernizaci 15-ti transportních vrtulníků Mi-171Š. Tuto velmi důležitou zakázku vláda projednávala již před rokem, jenže ministerstvo obrany ji následně pozastavilo v rámci nařízených kontrol kvůli velkému rozdílu mezi předpokládanou hodnotou a skutečnou cenou zakázky. Teprve 9. listopadu letošního roku tuto zakázku v konečné ceně 1,2 mld. Kč bez DPH ministr obrany  Lubomír Metnar opětovně předložil vládě České republiky k projednání.

Předmětem uzavřené smlouvy je poměrně rozsáhlý upgrade celé flotily strojů Mi-171Š/ŠM, které představují bez přehánění „tažné koně“ vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. S využitím těchto výkonných a velmi oblíbených transportních strojů v AČR se zatím oficiálně počítá do roku 2035, čistě teoreticky by je však bylo možné provozovat až za horizont roku 2040. Jejich modernizace má tedy rozhodně smysl a po několika letech provozu tak konečně dojde ke sjednocení avionického a radionavigačního vybavení obou provozovaných verzí „Stosedmdesátjedničky“, čili strojů s hydraulickou rampou a nákladovými vraty. Rozdílné přístrojové vybavení obou verzí již představovalo z pohledu bezpečnosti letového provozu poměrně značný problém, navíc původní „východní“ radionavigační vybavení verze s vraty již neodpovídá ani současným evropským civilním předpisům.

Plánovaný upgrade se zrealizuje ve dvou hlavních fázích, které jsou členěny ještě na jednotlivé etapy. Celá modernizace bude nejprve ověřena na tzv. prototypovém vrtulníku, na němž bude vyzkoušeno sladění všech výše uvedených modernizačních prvků, tak aby byla ověřena jejich funkčnost a zda neovlivňují další systémy vrtulníku. Tento prototypový stroj posléze projde celým procesem podnikových a typových zkoušek. Veškeré modernizační práce budou probíhat ve státním podniku LOM Praha a jejich dokončení se předpokládá do konce října 2026.

Ačkoliv ministerstvo obrany nezveřejnilo konkrétní informace o instalovaných avionických či elektronických systémech a radionavigačním vybavení, z veřejně dostupných dokumentů a vyjádření představitelů MO si můžeme udělat alespoň přibližný obrázek o celkovém rozsahu prací.  U všech 15-ti strojů Mi-171Š/ŠM budou například nainstalovány nové palubní odpovídače IFF s kryptomodulem pracujícím v módu 5 dle STANAG 4193, který vykazuje větší odolnost proti rušení protivníkem v rámci elektronického boje. Nové odpovídače  budou současně disponovat civilním módem S a funkcí ADS-B OUT, včetně zástavby Military GPS Thales, do které bude zastavěn kryptomodul SAASM (Selective Availability/Anti Spoofing Module).

Tyto čipy k palubním i pozemním radarovým dotazovačům a odpovídačům již AČR pořídila v rámci nákupu kryptomateriálu CCI (Cryptographic Controlled Item) v hodnotě cca 62 mil. Kč bez DPH, určeného pro modernizaci letecké techniky AČR (CASA C-295M, Mi-171Š, JAS 39 Gripen, L-159) a pro novou radarovou techniku 26. pluku velení, řízení a průzkumu. Jejich dodavatelem je vláda Spojených států amerických zastoupená Agenturou DSCA (Defense Security Cooperation Agency), neboť materiál kategorie CCI je pořizován výhradně v režimu FMS (Foreign Military Sales) na základě kontraktu uzavřeného s vládou USA. Kryptomoduly SAASM umožňují příjem „vojenského“ signálu GPS, chráněného tzv. krypto klíčem. Součástí nákupu kryptomateriálu CCI byl i nákup radiostanic pro utajenou a rušení odolnou hlasovou komunikaci s možností spojení taktickým satelitním kanálem TACSAT, a nákup příslušných plniček kryptografických klíčů.

Osm strojů Mi-171Š verze s nákladovými vraty získá nové multifunkční displeje a jejich kokpit bude mít zřejmě stejnou podobu jako již modernizované stroje Mi-171ŠM s rampou, které disponují čtveřicí barevných displejů. Na dvou hlavních panelech Barco MDU-268  o rozměru 6 x 8 palců se může zobrazovat třeba obraz z kulového pouzdra Star Safire III, nebo pohyblivá digitální mapa. Na dvou menších displejích Rockwell Collins MFD-255EF o rozměru 5 x 5 palce jsou pak zobrazovány například údaje z meteorologického radaru. Všechny přístroje jsou pochopitelně plně kompatibilní s NVG. (foto: Aleš Hottmar)

 

Asi největším rozsahem prací projde 8 vrtulníků verze s nákladovými vraty, tzv. krovkami. U nich bude kompletně modernizován avionický systém, včetně nových komunikačních prostředků, navigačních systémů a multifunkčních displejů u obou pilotů. Podle vyjádření armády by se tak výbava této verze měla víceméně sjednotit s rampovou verzí a z toho je možné usoudit, že kokpit bude mimo jiné disponovat dvěma hlavními multifunkčními displeji Barco MDU-268  o rozměru 6 x 8 palců a dvojicí menších displejů Rockwell Collins MFD-255EF o rozměru 5 x 5 palce. Integrovány budou nové navigační systémy (GPS, VOR II, ILS, DME, FMS, INS) a komunikační systémy (VHF, UHF, SatCom), které pak budou splňovat nejen nejnovější alianční standardy, ale i civilní normy ICAO a EUROCONTROL, tak aby bylo možné vrtulníky bez problému provozovat v evropském civilním letovém provozu.

Pouzdro senzoru eliminace falešných poplachů MACS, které se zřejmě v budoucnu objeví na českých Mi-171Š. (foto: BIRD Aerosystems)

U 3 strojů bude nainstalována také odlehčená balistická ochrana pro snížení jejich hmotnosti a u jednoho vrtulníku bude přidán MEDEVAC kit umožňující leteckou přepravu raněných se zdravotním vybavením a lékařským doprovodem. Pořízen bude rovněž jeden Bambi Bucket s funkcí multidrop a možností čerpání vody z mělkých vodních ploch. Z dalších bodů modernizace půjde o zástavbu bezpečnostního systému palubního technika (BSPT), což není nic jiného než instalace bezpečnostních upínacích pásů pro palubáka, která doposud ve výbavě chyběla. Během modernizace se bude rovněž instalovat nový typ palubního záchranného jeřábu značky Breeze–Eastern HS-29900-59 a zároveň dojde k instalaci pevné stupačky pod bočními dveřmi jako náhrady za odnímatelné schůdky, které ale budou moci jít stále nasadit. Na vrtulnících zároveň dojde k zástavbě panelového zdroje 5V DC a 230V AC.

Vzhledem k pořízení sady kontrolně měřící techniky pro systém vlastní ochrany před řízenými střelami AMPS-M od izraelské společnosti BIRD Aerosystems je možné predikovat, že skutečně dojde k již dříve oznámené modernizaci toho systému. Celkový program upgradu systému vlastní ochrany AMPS-M českých vrtulníků Mi-171ŠM bude podle izraelského výrobce zahrnovat především modernizaci senzorů IČ detekce MILDS (Missile Launch Detection Sensors) a dále upgrade řídící jednotky MCDU (Mission Computers). Během modernizace by zároveň mělo dojít k softwarové přípravě na budoucí instalaci senzoru MACS, který by armáda chtěla v budoucnu rovněž pořídit. Senzor eliminace falešných poplachů MACS (Missile Approach Confirmation Sensor) provádí potvrzení příchozí hrozby, jež byla detekována hlavními elektrooptickými pasivními senzory a prakticky tak eliminuje jakékoli falešné poplachy.

Tolik tedy zběžný popis celého modernizačního procesu, který by měl celou flotilu českých strojů Mi-171Š/ŠM opět dostat na špičkovou úroveň  a umožnit efektivní provoz těchto strojů v horizontu dalších 15-ti let.

Největším rozsahem prací projde osm strojů verze s tzv. krovkami, kterým bude kompletně modernizován avionický systém, včetně instalace nových komunikačních prostředků, navigačních systémů a multifunkčních displejů v kokpitu. Podle dřívějšího vyjádření izraelského výrobce BIRD Aerosystems tyto vrtulníky pravděpodobně rovněž získají systém vlastní ochrany AMPS-M včetně senzoru eliminace falešných poplachů MACS, tak jako stroje s rampou. (foto: Jan Kalina, www.czechairspotters.com)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Aleš Hottmar)

(zdroj: článek „MO a LOM Praha uzavřely smlouvu na modernizaci vrtulníků Mi-171“, autor Jakub Fajnor, https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/mo-a-lom-praha-uzavrely-smlouvu-na-modernizaci-vrtulniku-mi-171-225243/; Smlouva č. 201070204 „Vrtulníky Mi-171Š – modernizace“, registr smluv; archiv článků na czechairforce.com)