AktualityModernizaceTechnika

Totalförsvaret 2021–2025, švédský Flygvapnet bude silnější

Švédské ministerstvo obrany nedávno zveřejnilo 181 stránkový dokument, který nastiňuje návrh nového vládního zákona o obraně, který je znám pod názvem Totalförsvaret 2021-2025 (celková obrana). Ten má být zanedlouho předložen ke schválení švédskému parlamentu (Riksdag) a následně vstoupí v platnost jako novela zákona k 1. únoru 2021.

Totalförsvaret 2021-2025 počítá s vůbec největším nárůstem výdajů na obranu ve Švédsku za posledních 70 let a vojenský rozpočet se v letech 2021 až 2025 zvýší o výrazných 40 %. Švédské ministerstvo obrany tak dostane o 27,5 miliardy švédských korun (73 miliardy Kč) více než v roce 2020, což v celkových číslech znamená, že obranný rozpočet může v těchto letech počítat s částkou přes 92 miliardy švédských korun (asi 242 miliardy Kč). Nový návrh zákona zároveň stanoví celou řadu opatření, která mají zlepšit vybavení, připravenost, výcvik a organizaci napříč celými ozbrojenými silami Švédska. Celkový početní stav ozbrojených sil se má například zvýšit ze současných 60 000 vojáků na 90 000, a v souvislosti s tím se počítá i s obnovením celé řady jednotek či útvarů, které byly v minulosti kvůli snižování obranného rozpočtu zrušeny. V případě letectva (Flygvapnet) se tak počítá s obnovením leteckého křídla F16 v Uppsale (Upplands Flygflottilj), zrušeného v roce 2003.

Pokud jde o samotný Flygvapnet, nový zákon navrhuje, aby byla v období let 2021 až 2025 zachována současná organizační struktura se šesti stíhacími letkami (stridsflygdivisioner) taktického letectva. Čtyři letky budou přezbrojeny na nové stroje JAS-39E Gripen, zatímco dvě zbývající letky si ponechají dosavadní letouny JAS-39C/D. Podle původního plánu měly nové Gripeny E zcela nahradit starší verze, nakonec je ale vše jinak a letouny JAS-39C/D zůstanou důležitou součástí Flygvapnetu i po roce 2030 a budou sloužit souběžně s novými Gripeny E. Navíc část letounů JAS-39C/D bude zřejmě používána i pro pokročilý výcvik místo postupně vyřazovaných letounů Sk 60, které mají být provozovány maximálně do roku 2025. Z tohoto kroku švédského ministerstva obrany se dá usuzovat, že část letounů JAS-39C/D pravděpodobně projde ještě jednou zásadní modernizací, tak aby mohly efektivně sloužit až do roku 2035 nebo i déle.

V současné době má Švédsko objednáno 60 ks Gripenů E a i když návrh zákona neuvádí žádné podrobnosti o budoucích počtech Gripenů, je možné predikovat, že jejich celkový počet zůstane na dnešní úrovni zhruba 90 ks. Některá vyjádření představitelů Flygvapnetu dokonce naznačují, že cílem velení švédského letectva je v budoucnu disponovat až osmi stíhacími letkami, vybavenými celkově 120 ks letounů Gripen C/D/E. Pro zvýšení operačních schopností v oblasti vzdušného boje návrh zákona navrhuje koupit více protiletadlových střel (pravděpodobně Meteor) a posílit schopnosti elektronického boje (pravděpodobně kontejnery EAJP). Plánuje se rovněž akvizice nové verze protilodní střely RBS-15F ER s prodlouženým dosahem se schopniostí útočit i na pozemní cíle. V období let 2026–2030 má být zároveň zavedena do výzbroje řízená střela s plochou dráhou letu typu Taurus KEPD 350 se schopností úderů na velké vzdálenosti. Pro průzkumné úkoly v současnosti Gripen používá průzkumný kontejner SPK 39, u kterého by měla proběhnout modernizace a náhrada snímacích senzorů, které nahradí současné systémy, jež pomalu zastarávají.

Jednou z nejnaléhavějších budoucích potřeb letectva je pořízení nového vzdušného systému včasného varování a kontroly, protože současná letadla S 100D Argus na platformě Saab 340 jsou již poměrně zastaralá a jejich výkony nedostačující. Rozhodnutí o jejich výměně má být učiněno v období let 2021–2025, přičemž akvizice má být dokončena po roce 2025. Dvě průzkumná letadla S 102B Korpen pro účely SIGINT na platformě Gulfstream IV budou zatím zachována a rozhodnutí o jejich náhradě bude učiněno až po roce 2025. Všechny tyto  výše popsané kroky a plány naznačují, že švédský Flygvapnet bude v budoucnu modernější a silnější složkou ozbrojených sil Švédska, než byl doposud.

Nový zákon o obraně Totalförsvaret 2021-2025 počítá i nadále s rozvojem schopností Flygvapnetu operovat ze záložních ploch a silničních úseků, na které se švédské letectvo po několikaleté odmlce v poslední době pravidelně vrací. Letouny Gripen se tak po řadě let objevily i na ostrově Gotland, kde občasně působí z civilního letiště Visby a nebo zkušebně ze silnice č. 653 u Väskinde. Gripeny na fotce jsou zachyceny v lesním rozptylu základny Vidsel na severu země. (foto: Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se)

 

Flygvapnet plánuje pořízení nové výzbroje pro Gripeny v podobě protilodních střel RBS-15F ER s prodlouženým dosahem a v letech 2026–2030 má být zavedena i střela s plochou dráhou letu Taurus KEPD 350. Je ovšem otázkou, zda tato výzbroj bude integrována i na starší platformu Gripen C/D. (foto: Ramon Wenink, SAAB, https://saabgroup.com)

 

Švédské letectvo je nyní v procesu zavádění nových Gripenů E do své výzbroje. Výrobce původně doufal, že k prvotní objednávce na 60 ks švédský stát objedná ještě další kusy a nahradí jimi kompletně starší Gripeny C/D. K tomu ale nakonec nedojde, neboť velení Flygvapnetu chápe nové Gripeny E pouze jako přechodový typ a obě platformy tak budou sloužit souběžně až do příchodu nového stroje 6. generace. (foto: Sofia Thulin, SAAB, https://saabgroup.com)


 

 

(úvodní ilustrační foto: Ramon Wenink, SAAB, https://saabgroup.com)

(zdroj: Regeringens proposition 2020/21:30, Totalförsvaret 2021–2025;  článek „Swedish Defense Bill Extends Gripen, Adds New AEW Aircraft“, autor David Donald, https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2020-10-16/swedish-defense-bill-extends-gripen-adds-new-aew-aircraft)

(aktualizace: 24. 10. 2020)